دكتر دقاق زاده-متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي

طب فيزيكي و توانبخشي -عضلات،استخوان،مفاصل، ديسك وستون فقرات ،ورزش درماني،طب سوزني،فيزيوتراپي ،درد

نحوه صحيح ايستادن، نشستن و خوابيدن

نحوه صحيح ايستادن، نشستن و خوابيدن

هنگامي که در مورد سلامتي صحبت به ميان مي آيد بي ترديد وضعيت صحيح قرارگيري بدن شما هنگام فعاليت هاي گوناگون در راس فهرست عوامل مهم سلامتي قرار خواهند گرفت زيرا به اندازه تغذيه مناسب، ورزش، پرهيز از مواد الکلي و مخدر و سيگار در حفظ سلامتي بدن موثر مي باشد. وضعيت صحيح قرارگيري اندام ها کمک مي کند تا کارهايتان را با انرژي بيشتر و استرس و خستگي کمتر به انجام برسانيد. هنگامي که وضعيت بدن شما در حالت مناسب مي باشد:
1- هنگام نشستن، ايستادن و خوابيدن کمترين فشار و استرس روي عضلات و رباط هاي بدن شما اعمال مي گردد.
2- وضعيت ستون فقرات شما در حالت استراحت و خنثي مي باشد.
3- اعضاء حياتي بدن در مکان صحيح قرار دارند.
4- عملکرد طبيعي دستگاه عصبي شما بهتر صورت مي پذيرد.
5- در دراز مدت بر روي دستگاه گوارش- تنفس- عضلات – رباط ها و استخوان هاي بدن تاثير مي گذارد.
6- استخوان ها و مفاصل در وضعيت صحيح خود قرار دارند و کارايي عضلات حداکثر مي باشد.
7- تحليل و سايش نابهنجار مفاصل کاهش يافته و از التهاب مفاصل جلوگيري به عمل مي آيد.
8- از ثابت قرار گرفتن ستون فقرات در وضعيت غير طبيعي جلوگيري مي کند.
9- از مشکلات کمردرد و دردهاي عضلاني جلوگيري مي کند.
10- از خستگي جلوگيري مي کند زيرا استفاده بهينه از عضلات بدن انرژي مصرفي بدن را کاهش مي دهد.
11- در بهبود ظاهر شما موثر است.

وضعيت نادرست بدن بر اثر موارد زير ايجاد مي گردند:

1- سوانح و مصدوميت ها.
2- اضافه وزن و چاقي.
3- تکيه گاه نامناسب تشک در هنگام خواب.
4- مشکلات بينايي.
5- کفش نامناسب و پاشنه بلند.
6- عادات نشستن، ايستادن و خوابيدن بي وقت.
7- اعتماد بنفس پايين.
8- عضلات ضعيف و انعطاف ناپذير.
9- طراحي نامناسب محل کار.

مهم ترين قسمت بدن که نقش بسزايي در داشتن وضعيت صحيح بدن ايفا مي کند، ستون فقرات مي باشد. ستون فقرات شما داراي قوس هاي طبيعي است که بايد آن ها را در وضعيت طبيعي خودشان همواره حفظ کرد. ستون فقرات از 32-34 مهره تشکيل يافته: 7 مهره گردني، 12 مهره پشتي، 5 مهره خارجي و 3 الي 5 مهره دنبالچه اي. ميان مهره هاي کمر در ديسک کمر واقع است که در واقع نقش ضربه گير را ايفا مي کند. هنگامي که شما فشار بيش از حد و نامناسب به ستون فقرات اعمال مي کنيد، به ديسک کمر فشار مي آيد و آن را از مکان خود جابجا کرده و به اعصاب اطراف خود فشار آورده و ايجاد درد مي کند.
شرايط لازم براي داشتن وضعيت صحيح

1- عضلات قوي و انعطاف پذير.
2- حرکات طبيعي مفاصل.
3- توازن قدرت عضلاني در دو سوي ستون فقرات.
4- آگاهي از وضعيت بدن در حالات مختلف.

تست وضعيت صحيح بدن

شما با اين 2 تست قادر خواهيد بود از وضعيت صحيح و طبيعي بدن خود آگاه گرديد:

1- تست ديوار: از طرف پشت به ديوار تکيه داده در حالي که پشت سر و باسن شما با ديوار تماس داشته و پاشنه پا 15 سانتيمتر از ديوار فاصله داشته باشد. اکنون فاصله بين گودي گردن و کمر خود را اندازه بگيريد. اگر اين فاصله در ناحيه گردن 5 سانتيمتر و در کمر بين 2، 5 تا 5 سانت باشد وضعيت بدن شما ايده آل است و گرنه بايد به يک پزشک متخصص مراجعه کنيد.

2- تست آينه: نماي روبرو: روبروي يک آينه تمام قد بايستيد و موارد زير را چک کنيد:

1- شانه هاي شما بايد هم سطح و تراز باشند.
2- سر شما بايد مستقيم و صاف باشد.
3- دو سوي باسن شما هم سطح و تراز و کشکک هاي دو پا بايد مستقيم رو به جلو باشند.
4- فاصله ميان بازوها و دو طرف بدن يکسان مي باشد.
5- قوزک هاي دو پاي شما بايد مستقيم و صاف باشد.

نماي پهلو: با گرفتن عکس و يا کمک از يک دوست ميسر مي باشد:
1- سر بايد قائم و افراشته باشد و به جلو و يا عقب خميده و افتاده نباشد.
2- چانه بايد موازي با سطح کف اتاق باشد و به سمت پايين و يا بالا کج نشده باشد.
3- شکم بايد هموار و مسطح باشد.
4- زانوها بايد صاف و مستقيم باشند.

نحوه صحيح ايستادن، راه رفتن و نشستن

نحوه صحيح ايستادن:

1- سر را بالا نگاه داريد: قائم و راست. سر را به جلو و چانه را بداخل بدهيد. چانه را به عقب و به پهلو کج نکنيد. قفسه سينه را جلو نگاه داشته و استخوان کتف را عقب نگاه داريد. زانوها را صاف نگاه داشته و فرق سرتان را به سمت سقف بکشيد. شکم را بداخل دهيد. باسن را به عقب و يا جلو کج نکنيد.
2- سعي کنيد به مدت طولاني در يک وضعيت نياستيد. اما هرگاه مجبور به اين کار شديد، سعي کنيد يک پاي خود را با قرار دادن روي يک جعبه و يا چهار پايه بالا نگاه داريد و پس از مدتي پاي بالا آمده را با پاي ديگر عوض کنيد.
3- هنگام ايستادن وزن خود را روي هر دو پا توزيع کرده و بيشترين وزن خود را به روي زير انگشت شست پا اعمال کنيد و نه پاشنه پا. بهتر است پاها را نيز به اندازه عرض شانه از هم باز کنيد.
4- کفش پاشنه کوتاه و راحت به پا کنيد.

نحوه صحيح راه رفتن

1- سر را بالا نگاه داشته و با چشم هايتان مستقيم به جلو نگاه کنيد.
2- شانه هاي خود را در يک راستا با مابقي بدن تان حفظ کنيد.
3- حرکت طبيعي بازوها هنگام راه رفتن را مختل نکنيد.
4- پاها را در يک راستا و موازي هم قرار داده و به اطراف منحرف نکنيد.

نحوه صحيح نشستن

1- صاف و قائم بنشينيد. کمر راست و شانه ها به عقب. باسن شما بايد با پشت صندلي در تماس باشد. سه قوس طبيعي بدن بايد حين نشستن حفظ گردند.
2- وزن بدن را به طور مساوي روي دو سوي باسن خود توزيع کنيد. زانوها بايد هم سطح باسن و يا بالاتر از آن قرار گيرد براي اين کار مي توانيد از يک چهار پايه استفاده کنيد. پاها نبايد روي يکديگر قرار گيرند.
3- سعي کنيد در يک وضعيت بيش از 30 دقيقه ننشينيد. برخيزيد و پس از انجام دادن چند حرکت کششي مجددا بنشينيد.
4- هنگام برخاستن از حالت نشسته بسمت جلو صندلي حرکت کرده و با صاف کردن پاها برخيزيد. از خم شدن به جلو از ناحيه کمر بپرهيزيد. سپس حرکت کششي انجام دهيد مثلا 10 مرتبه کمر خود را خم و راست کنيد.
5- از خم کردن گردن به اطراف تا حد امکان خودداري کنيد و جاي اين کار تمام بدن خود را بسمت دلخواه بچرخانيد.

هنگام نشستن پشت ميز کامپيوتر به نکات زير نيز توجه کنيد:

1- مچ دست ها بايد مستقيم باشد و به سمت بالا و پايين و يا طرفين خم نشده باشد.
2- ران موازي با سطح کف اتاق باشد.
3- آرنج بايد اندکي از 90 درجه گشوده تر باشد.
4- زانوها 2 الي 3 سانتيمتر بايد از لبه صندلي جلوتر باشد.
5- مونيتور بايد 45 الي 55 سانتي متر از پيشاني فاصله داشته باشد. راس مونيتور نيز با سطح چشم ها در يک راستا باشد. صفحه کليد بهتر است 2 سانتي متر بالاتر از ساعد قرار گرفته و کمي نيز خم گردد.

نحوه صحيح خم شدن، بلند کردن و حمل اشياء

1- همواره از ناحيه زانوها در حالي که کمر خود را صاف نگاه داشته ايد خم شويد. هيچ گاه از ناحيه کمر خم نشويد.
2- اجسام سنگين تر از 10 کيلو را بلند نکنيد. هيچ گاه جسم سنگيني را بالاتر از سطح کمر نياوريد.
3- پاها را اندکي از يکديگر فاصله داده تا روبروي جسم قرار گيريد. عضلات شکم را سفت و منقبض کنيد و با استفاده از عضلات پا جسم را از زمين بلند کنيد. سپس زانو ها را به آرامي صاف کنيد.
4- هنگام حمل بسته آن را تا حد ممکن نزديک بدن نگاه داشته و بازوها را خم نگاه داريد. عضلات شکم را سفت و به آهستگي گام برداريد.
5- هنگام روي زمين قرار دادن اجسام نيز همان مراحل بلند کردن را به طور معکوس انجام دهيد.
6- هنگام حمل کيف و چمدان آن ها را بطور متناوب با دست ديگر حمل کنيد تا توازن بين دو سمت بدن تان حفظ گردد.
7- هميشه بين هل دادن اجسام سنگين و يا کشيدن آن ها، گزينه هل دادن را انتخاب کنيد.

نحوه صحيح خوابيدن

1- سعي کنيد در وضعيتي بخوابيد که قوس هاي طبيعي ستون فقرات تان حفظ گردند.
2- از تشک سفت استفاده کنيد. تشکي که فرو رفتگي داشته و به اصطلاح شکم داده استفاده نکنيد. اگر لازم بود زير تشک يک تخته قرار دهيد.
3- بالش همان طور که تکيه گاهي براي سر شما مي باشد براي گردن نيز بايد تکيه گاه فراهم آورد.
4- هنگام خوابيدن به پشت، يک بالش زير زانوها قرار دهيد و در صورتي که به پهلو مي خوابيد، اندکي زانوهاي تان را خم کنيد و يک بالش بين زانوهاي تان قرار دهيد. هنگام خواب به پهلو هيچ گاه زانوهاي تان را تا قفسه سينه جمع نکنيد. هيچ گاه به روي شکم نخوابيد چون به کمر و گردن تان فشار وارد مي آيد. هر گاه خواستيد اين کار را بکنيد حتما يک بالش زير ناحيه ميان تنه خود قرار دهيد.
5- هنگام برخاستن از روي رختخواب با کمک دست ها بلند شده و ناگهان از ناحيه کمر خم نشويد.

منبع: سايت مردمان


برچسب‌ها: متخصص ارتوپدي, متخصص طب فيزيكي وتوابخشي استخوان وعضلات, متخصص فيزيوتراپي, متخصص مغز واعصاب وستون فقرات, متخصص روماتيسم ومفاصل


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي  | 

ورزش های مناسب برای خانم های یائسه

ورزش های مناسب برای خانم های یائسه

خستگی زودرس و گرگرفتگی از جمله مشکلاتی است که بیشتر خانم‌های یائسه با آن روبه‌رو می‌شوند اما خیلی ساده می‌توان با این‌گونه مشکلات مبارزه کرد و در طول روز به یک آرامش نسبی و نشاط ذهنی و جسمی رسید.

راه‌حل، انجام چند حرکت ورزشی سبک و راحت است که همه خانم‌ها می‌توانند دقایقی از روزشان را به آنها اختصاص دهند. خوب است که برای حفظ سلامت‌تان، حرکات ورزشی پیشنهادی ما را خوانده و خوب به خاطر بسپارید.....

حرکت اول؛ پُل
زانوهای‌تان را روی یک تشک بگذارید و ساق پای‌تان را به صورت کاملا صاف روی تشک قرار دهید. حالا به سمت جلو خم شوید و کف هر دو دست‌تان را روی تشک بگذارید؛ به گونه‌ای که دست‌ها و ران‌ پاهای‌تان در موازات یکدیگر قرار بگیرند. به این ترتیب، بدن‌تان باید حالت یک پل را به خود گرفته باشد. در این مرحله، چشم‌های‌تان را ببندید و مدام نفس عمیق بکشید و فکر کنید که وسط یک جنگل سرسبز یا کنار دریا هستید. حالا نوبت آن رسیده که آرنج‌های‌تان را کمی خم کنید و به بدن‌تان اجازه دهید که خودش را رها کند و به تشک نزدیک‌تر شود. دوباره به حالت اول برگردید و این کار را چند مرتبه تکرار کنید و هنگام تکرار، نفس عمیق کشیدن را هم از یاد نبرید. از تکرار این حالت که خسته شدید، برای استحکام بخشیدن به مهره‌های پایین ستون فقرات‌تان، دوباره در حالت پل قرار بگیرید و با یک حرکت انقباضی، ماهیچه‌های باسن و اطراف ستون فقرات خود را سفت کنید. بعد از این کار قسمت پایین کمر و باسن‌تان را (که منقبض کرده‌اید) به طرفین بچرخانید طوری که زانوهای‌تان هم این طرف و آن طرف بروند.
حرکت دیگری که باید در حالت پل انجام بدهید این است که زانو و کف دست‌های‌تان را محکم به تشک بچسبانید و ستون فقرات خود را (از گردن تا دنبالچه) به سمت بالا متمایل کنید، به‌طوری که از پایین چانه تا زیر ناف‌تان به حالت یک کمان در بیاید! تا جایی که می‌توانید ستون فقرات‌تان را بالا ببرید و در این حالت مدام نفس عمیق بکشید. نفس کشیدن‌های عمیق و طولانی‌تان را در این حالت ادامه دهید. اگر اذیت نمی‌شوید، 30 ثانیه در این حالت بمانید البته اشكالی ندارد كه در دفعات اول نتوانید این زمان را کمتر کنید.

حرکت دوم؛ هشت
برای انجام دادن این حرکت، بدن‌تان باید به شکل هشت فارسی دربیاید. به این صورت که کف یا پنجه‌های پای‌تان را روی تشک قرار دهید و کف دست‌های‌تان را هم روی تشک بگذارید، به گونه‌ای که آرنج و زانوهای‌تان کاملا صاف باشند و انتهای ستون فقرات و باسن شما، رأس این هشت قرار بگیرند. راستی،‌ حواس‌تان باشد که دست‌ها را به اندازه عرض شانه‌های‌تان باز کنید. حالا که به این حالت درآمدید، سرتان را بین دست‌های‌تان قرار دهید و مدام نفس عمیق بکشید. نفس عمیق‌تان باید به صورت یک دم طولانی و ناگهانی و یک بازدم تدریجی و آهسته باشد. حالا با خم کردن زانوها و آرنج‌تان کمی بدن خود را بالا و پایین کنید و دوباره به حالت اولیه برگردید و باز نفس عمیق بکشید. کم‌کم بدن‌تان را شل کنید و به سمت تشک متمایل شوید. بعد از این حرکات، دو زانو روی زمین بنشینید. سرتان را پایین بیندازید و در حالی که نفس عمیق می‌کشید، چند دقیقه در این حالت باقی بمانید. با انجام دادن این حرکت، کلی سرحال می‌شوید و خستگی را از جسم و ذهن‌تان دور می‌کنید.

حرکت سوم؛ تنفس شفابخش
یک لباس نخی گشاد و کاملا راحت بپوشید. در یک وضعیتی که احساس راحتی می‌کنید، بنشینید؛ دو زانو، چهارزانو یا حتی روی مبل. کف دست‌های‌تان را روی زانوهای‌تان قرار دهید، به گونه‌ای که آرنج‌تان خم نشود. دهان‌تان را ببندید و هوا را از طریق بینی، وارد ریه‌های‌تان کنید. این کار را در حالی انجام دهید که شکم‌تان را هم به سمت داخل فرو می‌برید و سینه‌های‌تان را جلو می‌دهید. پس از یک دم عمیق، دهان‌تان را باز کنید و همه هوایی که داخل ریه‌های‌تان برده‌اید را به یکباره از آن بیرون بفرستید. حداقل 10 بار این حرکت را تکرار کنید.

حرکت چهارم؛ سرسره
به شکم روی تشک دراز بکشید. حالا کف دست‌های‌تان را روی تشک قرار دهید و کمرتان را از زمین بلند کنید، به گونه‌ای که دست‌های‌تان دو طرف قفسه سینه‌تان قرار بگیرند و صورت‌تان در حال نگاه کردن به روبه‌رو باشد. اگر حرکت را درست انجام دهید، از نوک سر تا انتهای ستون فقرات‌تان یک حالت سرسره‌ای به خود می‌گیرد و از شکم تا پنجه‌های‌تان هم محکم به زمین می‌چسبد. حالا باید انقباض کامل انتهای ستون‌فقرات خود را که باعث قوی شدن استخوان این بخش از بدن می‌شود، خوب حس کنید. آرنج‌های‌تان را کمی خم و راست و سینه‌های‌تان را به تشک دور و نزدیک کنید. سپس به حالت اولیه برگردید و این بار شکم‌تان را کمی از زمین فاصله دهید و چند بار بدن‌تان را در این حالت به چپ و راست متمایل کنید. دوباره بدن‌تان را به حال سرسره دربیاورید. گردن‌تان را صاف نگه دارید و مستقیم به جلو نگاه کنید و نفس‌های عمیق بکشید. کشیدن نفس عمیق را در حالی ادامه دهید که سرتان را به چپ و راست می‌چرخانید.

حرکت پنجم؛ دویدن
یکی دیگر از ورزش‌های مفید، دویدن است؛ البته دویدن در ساعات خنک روز که حداقل 20 دقیقه طول بکشد. خانم‌هایی که پا به سن گذاشته‌اند و از درد پا و زانو شکایت دارند، بهتر است با کتانی و لباس خنک بدوند تا هم درد‌شان تشدید نشود؛ هم گرگرفتگی به سراغ‌شان نیاید. دویدن در سطوح شیب‌دار اصلا توصیه نمی‌ش
برچسب‌ها: متخصص ارتوپدي, متخصص طب فيزيكي وتوابخشي استخوان وعضلات, متخصص فيزيوتراپي, متخصص مغز واعصاب وستون فقرات, متخصص روماتيسم ومفاصل


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي  | 

نحوه صحيح قرارگيري اندامها در حالتهاي مختلف

نحوه صحيح قرارگيري اندامها


در حالتهاي مختلف


هنگامی که در مورد سلامتی صــحبت بـه میـان مـی آیـد بی تـردید وضــعیت صحیـح قرارگـیـری بـدن شـمـا هـنـگام فعالیتهای گوناگون در راس فهرست عوامل مهم سلامتی قـرار خـواهد گـرفـت زیـرا بـه انـدازه تغذیه مناسب، ورزش، پـرهـیـز از مواد الکلی و مـخدر و سیگار در حفظ سلامتـی بـدن موثر میباشد. وضـعـیت صحیح قرارگیری اندامها کمک مـی کند تا کـارهـایـتـان را بـا انـرژی بیـشتـر و اسـتـرس و خـستگی کمتر به انجام رسانید.
● هنگامیـکه وضعـیت بدن شما در حالت مناسب میباشد:
۱) هنگام نشستن، ایستادن و خوابیدن کمترین فشار و استرس روی عضلات پشتیبان و رباطهای بدن شما اعمال میگردد.
۲) وضعیت ستون فقرات شما در حالت استراحت و خنثی میباشد.
۳) اعضاء حیاتی بدن در مکان صحیح قرار دارند.
۴) عملکرد طبیعی دستگاه عصبی شما بهتر صورت میپذیرد.
۵) در دراز مـدت بر روی دستگاه گوارش-تنفس-عضلات -رباطها و استخوانهای بدن تاثیر میگزارد.
۶) استخوانها و مـفاصـل در وضـعـیت صـحیـح خـود قـرار دارنـد و کـارایـی عضـلات حداکثر میباشد.
۷) تحلیل و سـایش نـابـهنـجار مـفاصل کاهش یـافته و از التهاب مفاصل جلوگیری بعمل می آید.
۸) از ثابت قرار گرفتن ستون فقرات در وضعیت غیر طبیعی جلوگیری میکند.
۹) از مشکلات کمردرد و دردهای عضلانی جلوگیری میکند.
۱۰) از خستگی جلوگیری میکند زیرا استـفـاده بهینه از عضلات بدن انرژی مصرفی بدن را کاهش میدهد.
۱۱) در بهبود ظاهر شما موثر است.
وضعیت نادرست بدن بر اثر موارد زیر ایجاد میگردند:
۱) سوانح و مصدومیتها.
۲) اضافه وزن و چاقی.
۳) تکیه گاه نامناسب تشک در هنگام خواب.
۴) مشکلات بینایی.
۵) کفش نامناسب و پاشنه بلند.
۶) عـادات نشـستن، ایـستـادن و خـوابـیـدن بی دقت.
۷) اعتماد بنفس پایین.
۸) عضلات ضعیف و انعطاف ناپذیر.
۹) طراحی نامناسب محل کار.
مـهمتـرین قسـمت بـدن که نقش بسزایی در داشتن وضعیت صحیح بدن ایفا می کـنـد، ستون فقرات می باشد. ستون فقرات شما دارای قوسهای طبیعی است که باید آنها را در وضعیت طبیعی خودشان همواره حفظ کرد. سـتون فـقـرات از ۳۲-۳۴ مـهـره تـشکـیـل یافته:
۷ مهره گردنی، ۱۲ مهره پشتی، ۵ مهره خاجی و ۳ الی ۵ مهره دنبالچه ای.
میـان مـهره های کمر در دیسک کمـر واقع است که در واقع نقش ضربه گیر را ایفا میکند. هنـگــامی که شما فشار بیش از حد و نامناسب به ستون فقرات اعمال می کنـیـد، بـه دیسک کمر فشار می آید و آن را از مکان خود جابجا کــرده و به اعصاب اطراف خود فشار آورده و ایجاد درد می کند.
● شرایط لازم برای داشتن وضعیت صحیح
۱) عضلات قوی و انعطاف پذیر.
۲) حرکات طبیعی مفاصل.
۳) توازن قدرت عضلانی در دو سوی ستون فقرات.
۴) آگاهی از وضعیت بدن در حالات مختلف.
● تست وضعیت صحیح بدن
شـما بـا این ۲ تست قادر خواهید بود از وضعیت صحیـح و
طبیعی بدن خود آگاه گردید:
۱) تست دیوار
از طـرف پشت به دیوار تکیه داده در حالیـکه پشـت سـر و باسن شما با دیوار تماس داشته و پاشنه پا ۱۵ سانتیمتر از دیـوار فاصله داشته باشد. اکنون فاصله بین گودی گردن و کمر خود را اندازه بگیرید. اگر ایــن فاصله در نــاحیه گـردن ۵ سانتیمتر و در کمر بین ۲.۵ تا ۵ سـانـت بــاشــد وضعیت بدن شما ایده آل است و گرنه بـایـد بـه یک پزشک متخصص مراجعه کنید.
۲) تست آینه
▪ نمای روبرو: روبـروی یـک آیـنه تمام قد بایستید و موارد زیر را چک کنید:
ـ شانهای شما باید همسطح و تراز باشند.
ـ سر شما باید مستقیم وصاف باشد.
ـ دو سوی باسن شما همسطح و تراز و کشـکـک هــای دو پا باید مستقیم رو به جلو باشند.
ـ فاصله میان بازوها و دو طرف بدن یکسان میباشد.
ـ قوزک های دو پای شما باید مستقیم و صاف باشد.
▪ نمای پهلو:با گرفتن عکس و یا کمک از یک دوست میسر میباشد:
ـ سر باید قائم و افراشته باشد و به جلو و یا عقب خمیده و افتاده نباشد.
ـ چانه باید موازی با سطح کف اتاق باشد و به سمت پایین و یا بالا کج نشده باشد.
ـ شکم باید هموار و مسطح باشد.
ـ زانوها باید صاف و مستقیم باشند
● نحوه صحیح ایستادن
۱) سر را بالا نگاه دارید: قـائــم و راست. سـر را بـه جلو و چانه را بداخل بدهید. چانه را به عقب و یا پهلو کج نکنید.
قفسه سینه را جلو نگاه داشته و استخوان کتـف را عقب نگاه دارید. زانـوها را صـاف نـگاه داشته و فرق سرتان را به سـمت سـقف بکشید. شکم را بداخل دهید. باسن را بـه عقب و یا جلو کج نکنید.
۲) سعی کنید به مدت طولانی در یک وضعیت نیاستــیـد. امـا هــرگاه مجبور به این کار شدید، سعی کنـید یـک پـای خـود را با قـرار دادن روی یـک جعـبه و یا چهار پایه بالا نگاه دارید و پس از مدتی پـای بـالا آمـده را بـا پـای دیگـر عوض کنید.
۳) هنگام ایـستادن وزن خـود را روی هـر دو پا توزیع کرده و بیشترین وزن خود را به روی زیر انگشت شست پا اعمال کنید و نه پاشنه پا. بـهتـر اسـت پـاها را نـیز به اندازه عرض شانه از هم باز کنید.
۴) کفش پاشنه کوتاه و راحت به پا کنید.
● نحوه صحیح راه رفتن
۱) سر را بالا نگاه داشته و با چشمهایتان مستقیم به جلو نگاه کنید.
۲) شانه های خود را در یک راستا با مابقی بدنتان حفظ کنید.
۳) حرکت طبیعی بازوها هنگام راه رفتن را مختل نکنید.
۴) پاها را در یک راستا و موازی هم قرار داده و به اطراف منحرف نکنید.
● نحوه صحیح نشستن
۱) صاف و قائم بنشینید. کمر راست و شانه ها به عقب. بـاسـن شـما بـاید با پشت صندلی در تماس باشد. سـه قـوس طبـیـعی بـدن بـایـد حـین نـشسـتن حـفـظ گـردنـد. استفاده از یک تکیه گاه مانند حوله لـوله شـده در نـاحـیه کمر سودمند میباشد.
۲) وزن بدن را به طـور مسـاوی روی دو سوی باسن خود تـوزیع کنـیـد. زانوها باید همسطح باسن و یا بـالاتـر از آن قرار گیرد برای این کار می تـوانید از یک چهارپایه استفاده کنید. پاها نباید روی یکدیگر قرار گیرند.
۳) سعی کنید در یک وضعیت بیش از ۳۰ دقیقه ننشینید. برخیزید و پس از انجام دادن چند حرکت کششی مـجـددا بنشینید.
۴) هـنـگام برخاستن از حالت نشسته بسمت جلو صندلی حرکت کرده و با صاف کـردن پاها برخیزید. از خـم شدن به جلو از ناحیه کمر بپرهیزید. سپس حرکت کششی انـجام دهید مثلا ۱۰ مرتبه کمر خود را خم و راست کنید.
۵- از خم کردن گردن به اطراف تا حد امکان خودداری کنید و جای این کار تمام بـدن خود را بسمت دلخواه بچرخانید.
● هنگام نشستن پشت میز کامپیوتر به نکات زیر نیز توجه کنید:
۱) مچ دستها باید مستقیم باشد و به سمت بالا و پایین و یا طرفین خم نشده باشد.
۲) ران موازی با سطح کف اتاق باشد.
۳) آرنج باید اندکی از ۹۰ درجه گشوده تر باشد.
۴) زانـوها ۲ الی ۳ سانتیمتر بـاید از لـبـه صنـدلی جـلـوتر
باشد.
۵) مونیتور باید ۴۵ الی ۵۵ سانتی متر از پیشانی فاصـله داشته باشد. راس مونیتور نیز با سـطح چشم هـا در یـک راسـتـا باشد. صفحه کلید بهتر است ۲ سانتی متر بالاتـر از ساعد قرار گرفته و کمی نیز خم گردد.
● نحوه صحیح خم شدن، بلند کردن و حمل اشیاء
۱) همواره از ناحیه زانوها در حالی که کمر خـود را صــاف نگاه داشته اید خم شوید. هیچ گـاه از نـاحـیـه کـمر خـــم نشوید.
۲) اجسام سنگـین تر از ۱۰ کیلو را بلند نکنید. هـیـچ گاه جسم سنگینی را بالاتر از سطح کمر نیاورید.
۳) پـاهـا را انـدکی از یکدیگر فاصله داده تا روبروی جـسـم قـرار گـیــرید. عضلات شکم را سفت و منقبض کـنـیـد و بـا استفاده از عضلات پا جسم را از زمین بلند کنید. سپـس زانوها را به آرامی صاف کنید.
۴) هنگام حمل بسته آن را تا حد ممکن نزدیک بـدن نگاه داشته و بازوها را خم نگاه دارید. عـضلات شـکم را سفت و به آهستگی گام بردارید.
۵) هنـگام روی زمیـن قرار دادن اجسام نیز همان مراحل بلند کردن را به طـور مـعـکـوس انجام دهید.
۶) هنگام حمل کیف و چمدان آنها را بطور متناوب با دسـت دیگر حمل کنید تا توازن بین دو سمت بدنتان حفظ گردد.
۷) همیشه بین هل دادن اجسام سنگین و یا کشیدن آنها، گـزیـنـه هـل دادن را انتخاب کنید.
● نحوه صحیح خوابیدن
۱) سعی کنید در وضعیتی بخوابید که قوسهای طبیعی ستون فقراتتان حفظ گردند.
۲) از تشک سفت استفاده کنید. تشکی که فرو رفتگی داشته و به اصطــلاح شکم داده استفاده نکنید. اگر لازم بود زیر تشک یک تخته قرار دهید.
۳) بالش همانطور که تکیه گاهی برای سر شما می باشد بـرای گردن نیز باید تکیه گاه فراهم آورد.
۴) هنـگام خـوابـیدن به پشت، یک بالش زیر زانوها قرار دهید و در صورتی کـه بـه پـهـلـو می خوابـید، اندکی زانوهایتان را خم کنید و یک بالش بین زانوهایتان قرار دهید.

هـنگام خواب بـه پهلو هیچگاه زانوهایتان را تا قفسه سینه جمع نکنید. هیچ گـاه به روی شکم نخوابید چون به کمر و گردنتان فشار وارد می آید. هرگاه خواستید این کار را بکنید حتما یک بالش زیر ناحیه میان تنه خود قرار دهید.

۵) هنگام برخاستن از روی رختخواب با کمک دستها بلند شده و نـاگـهـان از نـاحـیه کمر خم نشوید.


منبع:سايت پارسي طب
برچسب‌ها: متخصص ارتوپدي, متخصص طب فيزيكي وتوابخشي استخوان وعضلات, متخصص فيزيوتراپي, متخصص مغز واعصاب وستون فقرات, متخصص روماتيسم ومفاصل, درمان كمردرد


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي  | 

چه كار هايي انجام دهيم تا كمردرد نگيريم درمان كمردرد با پيشگيري

چه كار هايي انجام دهيم تا كمردرد نگيريم
درمان كمردرد با پيشگيري

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در هنگام جابجا کردن یک گلدان ، بستن بند کفش ، جارو کردن اتاق و کارهای دیگری از این قبیل ، دچار گرفتگی عضلات کمر شده و تا چند روز ، درد و ناراحتی آن را تحمل کرده اید .
بد نیست بدانید افزایش سن ، به دلیل تغییراتی که در استخوانها و عضلات بوجود می آید ؛ شکل بدن تغییر می کند . پشت خمیده می شود . شکم به طرف جلو برجسته شده وگودی کمر بیشتر میشود .اگر در انجام اعمال روزانه دقت نکنید ، این تغییرات می تواند موجب کمر درد شود.

چگونه بخوابیم ؟

برای خوابیدن ، بالش کوتاه زیر سر بگذارید و از تشک سفت استفاده کنید ؛ بطوری که تشک ، در ناحیه کمر فرو نرود .می توانید از دو یا چند لایه پتو بجای تشک استفاده کنید.
خوابیدن در حالت طاقباز یا به پهلو برای کمر بهتر است .در حالت طاقباز اگر زانو درد ندارید، برای راحتی بیشتر می توانید یک بالش کوتاه را زیر زانو بگذارید . در حالت خوابیده به پهلو، پایی که بالا قرار گرفته است را به داخل شکم جمع کنید. بهتر است روی شکم نخوابید.


وضعیت مناسبروشهای صحیح بلند شدنبرای بلند شدن از تختخواب ، ابتدا به یک پهلو بچرخید .سپس با سفت کردن عضلات شکم و با کمک دستها بنشینید و بعد بایستید .برای دراز کشیدن این مراحل را برعکس انجام دهید.


چگونه بنشینیم ؟

یکی از عوامل ایجاد کننده خستگی و درد کمر نشستن به مدت طولانی و در وضعیت نا مناسب ، است . در موقع نشستن چه بر روی زمین و چه بر روی صندلی به نکات زیر توجه کنید :
1- بمدت طولانی یک جا ننشینید .هر 20 دقیقه یکبار بلند شوید و حداقل یک دقیقه راه بروید. 2- صاف بشینید به جایی تکیه کنید .عضلات شکم را منقبض کنید .در حین انقباض عظلات شکم ، نفس خود را حبس نکنید . شانه ها را به عقب ببرید و به جلو نگاه کنید . 3-برای راحتی بیشتر ، یک بالش کوچک پشت کمر قرار دهید .در صورتی که دردی در ناحیه زانو یا کمر دارید ، بهتر است روی زمین ننشینید و روی صندلی بنشینید.

وضعیت مناسب


وضعیت نامناسببرای نشستن بر روی صندلی دقت کنید که :
ارتفاع دسته صندلی ، باید متناسب با طول بازو باشد .،بطوری که پس از قرار دادن ساعد بر روی دستع صندلی ، شانه ها بالاتر یایین تر از حد طبیعی خود قرار گیرند .
1 - پشتی باید بلندی ، پهنا و فرو رفتگی مناسب داشته باشد ؛ به طوری که تنه را تا حد شانه ها بگیرد. 2- ارتفاع صندلی باید در حدی باشد که هنگام نشستن ، زانو ها در زاویه 90 درجه قرار بگیرند و کف پاها به راحتی روی زمین باشند . 3- بهتر است صندلی دسته داشته باشد؛ .پهنای دسته صندلی ، حداقل باید 5سانتی متر باشد .تا آرنج و ساعد براحتی روی آن قرار بگیرد . 4- بهتر است بخش عقبی نشمین گاه صندلی ، کمی فرو رفته باشد. 5 - پشتی صندلی بهتر است کمی به عقب شیب داشته باشد. 6- بهتر است پایه صندلی چرخ دار نباشد.
چگونه بایستیم ؟


سعی کنید همیشه صاف بایستید . عظلات شکم را منقبض کنید تا شکم تو رفته و گودی کمر کمتر شود . شانه ها را صاف نگه دارید.

تا جایی که ممکن است از بی حرکت ایستادن به مدت طولانی خودداری کنید.ولی اگر برای انجام کارهای روزانه ، مثل اتو کردن لباس و شستن ظرفها مجبور به ایستادن در یک جا هستید ،چهار پایه ای به بلندی 20 سانتی متر را زیر یک پا قرار دهید و پس از هر ده دقیقه ، جای پاها راعوض کنید.
اگر در خارج منزل و در جایی مجبور به ایستادن هستید که چهر پایه وجود ندارد ، پا ها را جابجا کنید و یا به نوبت ، هر چند لحظه روی یک پا بایستید .


چگونه لباس بپوشیم ؟

برای پوشیدن و یا درآوردن شلوار و جوراب ، از کمر خم نشوید . روی یک صندلی کوتاه بنشینید یا بدیوار تکیه کنید و در حالی که کمر صاف است با خم کردن ران و زانو این کار را انجام دهید .برای پوشیدن کفش ، می توانید پای خود را روی پله بگذارید و از پاشنه کش با دسته بلند استفاده نمایید.

چگونه راه برویم ؟

هنگام راه رفتن دقت کنید که صاف قرار گرفته باشید عضلات شکم را منقبض کنید . شانه ها را صاف نگه دارید و به عقب بکشید . سعی کنید در جاهای ناهموار ، سربالایی و سر پایینی راه نروید همچنین از کفش مناسب استفاده نمایید .

چگونه خم شوید ؟وضعیت نامناسب


برای خم شدن ، ابتدا پاها را کمی باز کنید . شکم را سفت کرده و کمر را صاف نگه دارید .شانه ها را بسمت عقب بکشید.سپس با خم کردن مفصل ران وزانو خم شوید.هنگام گذاشتن یا برداشتن اشیا نیز دقت کنیدکه بطور صحیح خم شوید .البته با کمی دقت می توانید بسیاری از کارهای روزانه را بدون خم کردن کمر انجام دهید .وضعیت مناسب


چگونه اجسام را از زمین بلند کنیم ؟

تا حد امکان از بلند کردن اجسام سنگین خودداری کنید اما در نظر داشته باشید که حتی یک جسم سبک نیز ، اگر به طرز صحیح برداشته نشود ، میتواند باعث کمر درد و آسیب شدیدکمر گردد.پس برای بلند کردن اجسام از زمین به ترتیب زیر عمل کنید:
به جلو نگاه کنید .گردن راصاف نگه داشته و شکم را سفت کنید .کمر را صاف نگه دارید و با خم کردن زانو و مفصل ران روی پا در نزدیکی شی ء مورد نظر بنشینید .سپس به آرامی جسم را از روی زمین بردارید.توجه کنید که هر چقدر جسم به بدن شما نزدیک تر باشد ،فشار کمتری بر ستون فقرات وارد می شود.

چگونه اشیاء را جابجا یا حمل کنید ؟

یکی از کار هایی که در طول روز زیاد پیش می آید ، جابجا کردن یک شئ بین دو فاصله نزدیک به هم است .بعنوان مثال جابجا کردن یک گلدان از لبه باغچه به روی لبه حوض ، یا منتقل کردن قابلمه از روی اجاق گاز به روی سکوی آشپزخانه .لازم است برای انجام این جابجایی ها ، تمام بدن را حرکت دهید و به سمت مکان مورد نظر قدم بردارید ؛زیرا جابجا کردن اشیائدر حالتی که پاها ثابت بوده و تنه بچرخد،می تواند موجب صدمه دیدن کمر شود .پس در حالتی که ثابت ایستاده اید اشیا را جابجا نکنید.


در هنگام جابجا کردن یا حمل اشیاء گودی کمر را با سفت کردن غضلات شکم کم کنید . سعی کنید اجسام را در دفعات بیشتر ،ولی باحجم کمتر جابجا کنید .برای مثال وقتی برای خرید مواد غذایی از خانه بیرون می روید ، کم خرید کنید . با این کار نه بار سنگین حمل می کنید .و نه مواد

غذایی را برای مدت طولانی در یخچال نگهداری میکنید .

مراقبت از زانو ها

زانوها اعضای مهمی هستند که وزن بدن را تحمل می کنند . بدن ما روی زانو ها استوار است و به همین دلیل است که اگر وزن بدن زیاد باشد، فشار بیشتری به بدن وارد می شود.،همه ما درد زانو را تجربه کرده ایم و می دانیم که مراقبت و پیشگیری از ایجاد درد زانو بسیار مهم است .
پس اجازه ندهیم که مشکل زانو تا حدی پیش رود که ما را از حرکت و انجام کارهای روزانه باز دارد .
برای مراقبت از زانو ها چه باید کرد ؟

اضافه وزن مهمترین عامل آسیب زانو ها است .و علت آن فشار بیش از حدی است که به زانو ها وارد میکند .
پس اگر اضافه وزن دارید وزن خود خود را مناسب کنید وگرنه باید منتظر شروع درد زانو باشید. برای اینکه بدانید چه وزنی برای شما مناسب
1- وزن مناسب داشته باشید


حمل جسم سنگین موجب آسیب گردن کمروزانو میشود پس تاجاییکه امکان داردازجابجا یی اجسام سنگین خود داری کنید به یادداشته باشید وقتی جسمی را حمل می کنید ، فشاری که به زانو ها وارد می شود ، چندین برابر وزن آن جسم است .
2- اجسام سنگین جابجا نکنید :


از آنجا که عضلات ران از مفصل زانو محافظت می کند ، بنابراین تقویت عضلات ران ، از ساییدگی مفصل زانو جلوگیری می کند و درد زانو را کاهش می دهد . حرکات ورزشی ساده ای برای این کار وجود دارد ؛ آین حرکات را براحتی در منزل و یا در محل کار ، در حالت نشسته بر روی زمین و یا روی صندلی براحتی می توانید انجام دهید .از هر فرصتی برای انجام این حرکات استفاده کنید .
3- عضلات ران خود را تقویت کنید :
4- در وضعیت مناسب بنشینید :
وقتی در وضعیت دو زانو یا چهار زانو ، روی زمین می شینیم فشار زیادی به زانو وارد می شود . پس اگر عادت دارید روی زمین بنشینید ، سعی کنید پاهایتان را دراز کنید . از این کار خجالت نکشید مطمئن باشید در جمعی که هستید ، افراد دیگری حتی جوانترهایی هم هستند که باید پای خود را دراز کنند .بخاطر داشته باشید که نشستن بر روی صندلی ، بشرطی که صندلی مناسب باشد برای زانو بسیار مناسبتر از نشستن بر روی زمین است


بالا و پایین رفتن زیاد از پله برای زانو مناسب نیست .{یزی که باید به آن دقت شود وجود یک یا دو پله در خانه است . ممکن است یک پله بین هال و پذیرایی و یا اتاق خواب وجود داشته باشد . وجود همین یک پله موجب می شود که در طول روز به دفعات زیا د از این پله بالا و پایین برویید .اگر نمی توانید شرایط خانه را تغییر بدهید طوری وسایل خانه را بچینید که مجبور نشوید زود به زود به اتاقی که پله دارد بروید.
5- تا حد امکان از پله پرهیز کنید :


استفاده از توالت های معمولی فشار زیادی به زانو ها وارد می کند اگر دچار درد زانو هستید بهتر است از توالت فرنگی استفاده کنید . اگر چنین امکانی ندارید ، صندلی های مخصوصی که برای توالت گذاشته می شود تهیه نمایید .در این صورت مراقب لغزش پایه های صندلی باشید .
6- تا حد امکان از توالت های معمولی استفاده نکنید :

خلاصه فصل اول

با انجام صحیح کار های روزانه ، می توان از کمردرد پیشگیری کرد .برای این کار باید نکاتی را رعایت کرد . برای پیشگیری از کمر درد در حین نشستن ، ایستادن ، راه رفتن ، حمل اشیا و سایر کار های روزانه ، به یاد داشته باشید که شکم را تو بکشید و کمر را صاف نگه دارید . هنگام خم شدن ، از مفصل ران وزانو خم شوید اما کمر را خم نکنید .

زانو ها عضو مهم دیگری هستند که باید مراقب آنها باشیم اضافه وزن مهمترین علت آسیب زانو است . برای مراقبت از زانو ، وزن مناسب داشته باشید و عضلات ران را با ورزش تقویت کنید . صحیح نشستن و ایستادن خستگی و درد را کاهش می دهد .


برچسب‌ها: متخصص ارتوپدي, متخصص طب فيزيكي وتوابخشي استخوان وعضلات, متخصص فيزيوتراپي, متخصص مغز واعصاب وستون فقرات, متخصص روماتيسم ومفاصل, درمان كمردرد


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي  | 

نرمی کشکک زانو-کندرومالاسی کشکک

نرمی کشکک زانو

کندرومالاسی کشکک (Chondromalacia)

نرمی کشکک زانو

بیماری نرمی غضروف استخوان کشکک زانو، اغلب در نوجوانان و جوانان 10 تا 25 ساله شایع است.

افراد در معرض خطر

* اگر محور ران در امتداد محور ساق نباشد، در نتیجه استخوان كشكك در جای خود قرار نگرفته و دچار كجی می ‌شود كه می‌ تواند به داخل، خارج و حتی عقب منحرف شود. در چنین حالتی، به دلیل این كه استخوان كشكك در جای خود قرار ندارد، بیمار دچار نرمی کشکک زانو خواهد شد.

* دسته دیگری كه دچار نرمی استخوان كشكك می ‌شوند، افراد بسیار فعال هستند. این دسته از افراد كه به اصطلاح می‌ خواهند یك شبه قهرمان شوند، با وارد کردن فشار زیاد روی زانوی خود، ناخواسته استخوان كشكك خود را نرم می‌ كنند.

* افرادی كه اصلا ورزش نمی ‌‌كنند نیز مستعد این عارضه هستند. این امر بیشتر در خانم‌ ها مشهود است، زیرا آن ها به‌ طور كلی هیچ‌ گونه حركتی به اندام به خصوص پاهای خود نمی ‌دهند و در نتیجه عضلات ناحیه ران (عضله چهارسر)‌ آن ها لاغر می ‌شود. وقتی عضله ی چهارسر به هر علتی لاغر شود، استخوان كشكك نیز نرم می ‌شود.

علایم بیماری

* اولین علامت بالینی افرادی كه دچار نرمی غضروف استخوان می ‌شوند، درد است، به خصوص هنگام بالا یا پایین آمدن از كوه یا پله‌ های زیاد.

* دومین علامت بالینی، قفل شدن موقتی زانو است و پس از مدت كوتاهی، از این حالت خارج می ‌شود.

* تورم هم از علایم این بیماری است كه در ناحیه زانوها به وجود می ‌آید و باعث پیدایش ترشحاتی در مفصل زانو می ‌شود كه معمولا رادیوگرافی ساده می‌ تواند در تشخیص آن، بسیار كمك‌ كننده باشد. گاه برای بهتر دیدن مشكل زانو از MRI و آرتروزكپی استفاده می ‌شود.

از نظر علایم آسیب ‌شناسی، این بیماری به چهار مرحله تقسیم می‌ شود كه معمولا در مرحله اول غضروف استخوان كشكك نرم می ‌شود و در مراحل بعدی به ترتیب غضروف استخوان خط‌ خطی و سپس تكه‌ ای از غضروف استخوان كشكك از جای خود جدا می‌ شود و در مرحله آخر، قطعه ‌ای از استخوان جدا شده در بستر می ‌افتد.

درمان

تقویت عضله چهارسر ران

تقویت عضله چهارسر ران

بهترین درمان نرمی کشکک زانو، تقویت عضله چهارسر می باشد. چون این عضله لاغر می شود، بایستی برای قوی كردن آن ورزش‌‌ های مخصوصی را انجام داد:

* بیمار را روی تخت خوابانده و در حالتی كه انگشتان پا رو به صورت است، عضلات بالای زانو را برای 5 ثانیه سفت می كنند و سپس آن را رها می‌ كنند. این ورزش بایستی روزی 3 بار و هر بار 20مرتبه انجام شود.

* در حركت دوم با قرار دادن بالش زیر زانو، سر انگشتان را به سمت صورت گرفته و عضلات چهارسر را منقبض می‌ كنند، یا با بستن وزنه ‌ای 2 كیلویی به مچ پا، سر انگشتان را به سمت صورت برده و عضله چهارسر را به مدت 5 ثانیه منقبض می‌ كنند.

با انقباض عضلات چهارسر، درد از بین می ‌رود و به مرور نرمی غضروف استخوان نیز رفع می ‌شود. به تدریج مایع داخل مفصل زانو نیز از بین می‌ رود.

* ورزش شنا نیز بسیار سودمند خواهد بود.

تغییر سبک زندگی

برای حل مشكل نرمی غضروف استخوان کشکک زانو، بایستی روش زندگی‌ مان را تغییر دهیم. به این منظور:

* از دو زانو و چهار زانو نشستن خودداری كنید.

* تا حد امکان از توالت فرنگی استفاده كنید.

* از كوهنوردی، دوچرخه ‌سواری و بالا و پایین رفتن از پله ‌های زیاد خودداری کنید تا دیگر نیازی به عمل جراحی نباشد.

در هر صورت، اگر مشكل لاغر بودن عضله ی چهارسر رفع نشود، بیمار در سال ‌های آتی دچار آرتروز خواهد شد.

منبع:http://www.tebyan.net


برچسب‌ها: متخصص ارتوپدي, متخصص طب فيزيكي وتوابخشي استخوان وعضلات, متخصص فيزيوتراپي, متخصص مغز واعصاب وستون فقرات, متخصص روماتيسم ومفاصل


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي  | 

صافي کف پا

صافي کف پا

 

 

کف پا

يكي از شايع ‌ترين مشكلات مربوط به پا كه اكثر افراد با آن دست به گريبان هستند و گاهي بدون ‌آن كه از اين مشكل خبر داشته باشند، سال ‌ها با آن زندگي مي‌ كنند، صافي كف پا است.

اين عارضه هم در كودكان و هم در افراد بالغ شايع است. حدود 20 درصد از افراد بالغ دچار صافي كف پا هستند. در اين وضعيت، قوس پا در يك يا هر دو پا صاف است، در حالي كه اين قوس طبيعي در بيشتر افراد، فضايي را در قسمت داخلي پا شامل مي ‌شود. البته ارتفاع اين قوس در افراد مختلف فرق مي ‌كند. كودكان در سنين پايين اين قوس را ندارند. اين قوس بين سنين 3 تا 10 سالگي کم کم ايجاد مي ‌شود.

صافي كف پا انواع مختلفي دارد:

* صافي كف پاي بدون علامت

* صافي كف پاي علامت‌دار

بيشتر كودكان داراي كف پاي صاف بدون علامت هستند. صافي كف پاي علامت ‌دار به دو صورت قابل انعطاف و سخت ديده مي‌شود. نوع قابل انعطاف آن به گونه ‌اي است كه در زمان ايستادن و زماني كه وزن بدن روي پاها قرار مي ‌گيرد، كف پا صاف است، ولي وقتي فرد مي ‌نشيند قوس كف پا برمي ‌گردد. نوع سخت صافي كف پا به گونه ‌اي است كه قوس كف پا، چه در حالت نشسته و چه در حالت ايستاده، تخت و صاف است.

كف پاي صاف چگونه شكل مي ‌گيرد؟

هر پاي انسان از 26 استخوان تشكيل شده است كه توسط 33 مفصل و تعداد زيادي ماهيچه، تاندون و رباط در كنار يكديگر قرار گرفته‌ اند. چگونگي قرار گرفتن اين ساختارها در كنار هم، قوس ‌هاي استخواني را ايجاد مي‌ كند. زماني كه راه مي ‌رويم، اين قوس‌هاي قابل ارتجاع، وزن بدن را ميان پاها و ساق پا توزيع مي ‌كنند. اين قوس ‌ها، نقش جدايي ‌ناپذيري در چگونگي راه رفتن ما دارند و در واقع به عنوان اهرم‌ هاي محكمي براي حركت، عمل مي ‌كنند.

در بسياري از افراد، صافي كف پا جنبه ارثي دارد و در برخي به ندرت، صافي كف پا مي ‌تواند به خاطر ناهنجاري ايجاد شده در كف پا در داخل رحم مادر باشد.

در اين حالت، دو استخوان يا بيشتر به طور ناهنجاري به يكديگر متصل مي ‌شوند. اين نوع پا، تخت و سخت بوده و معمولا در كودكي قابل مشاهده است.

يکي ديگر از دلايل صافي کف پا اين است که در برخي افراد، پا در زمان ايستادن يا راه رفتن تمايل به پيچ‌ خوردگي (چرخش به داخل) پيدا مي‌ كند كه ممكن است به دليل رباط‌ هاي شل در مفصل پاشنه يا در قاعد انگشت بزرگ پا باشد كه باعث پيچ‌ خوردگي بيش از اندازه در پا مي‌ شود. به دليل پيچ‌ خوردگي ميانه پا به داخل، پاشنه و جلوي پا معمولا بيش از حد نرمال به سمت خارج منحرف مي ‌شوند. اين حالت معمولا دوطرفه است و دو پاي فرد را درگير مي‌ كند. اين شايع ‌‌ترين دليل صاف بودن پاي كودكان است. كودكان نسبت به بزرگسالان مفاصل شل ‌تري دارند. با افزايش سن در كودكان، مفاصل آن ها سخت ‌تر شده و در اكثر آن ها، قوس پا ايجاد مي ‌شود.

صافي كف پا در برخي ديگر از افراد هم ممكن است به خاطر تاندون پاره شده، التهاب مفاصل يا ضايعه ‌اي ايجاد شود كه منجر به بروز سختي و انحراف مفاصل پا مي ‌گردد.

افراد مبتلا به بيماري ‌هاي سيستم عصبي و ماهيچه ‌اي مانند فلج مغزي و عضلاني به دليل ضعف و ناتواني عضلات ممكن است دچار صافي كف پا شوند.

در كنار مواردي كه در بالا اشاره شد، عواملي هم هستند كه احتمال بروز صافي كف پا را تشديد مي ‌كند:

چاقي، آسيب ضربه ‌اي وارد شده به پا يا قوزك، التهاب مفصل روماتيسمي، ديابت، بارداري، بالا رفتن سن؛ به عنوان مثال با بالا رفتن سن، رباط پشتي استخوان درشت ني پا كه در داخل مچ قرار دارد و قوس پا را حمايت مي‌ كند، دچار فرسودگي مي ‌گردد. همچنين سنگيني زياد از حد بر اين رباط مانند اضافه وزن زياد، باعث التهاب و در نتيجه فرسودگي آن مي‌شود. با تخريب تدريجي اين رباط، نقش حمايتي آن از قوس پا از بين رفته و قوس كف پا رفته رفته كم مي ‌شود.

اعمال فشار زياد و مداوم روي پا نيز موجب صافي كف پا مي ‌شود. به عنوان مثال پوشيدن طولاني‌ مدت كفش‌ هاي پاشنه بلند به زردپي آشيل پا فشار آورده و به مرور، مچ پا دچار اختلال مي ‌شود و گاهي هم اين فشار بر رباط خلفي استخوان درشت ني پا اثر گذاشته و باعث از بين رفتن قوس كف پا مي‌ شود.

از كجا بفهميم كه كف پايمان صاف است؟

صافي كف پا هميشه علائمي دارد. اين علائم عبارتند از: صافي يك طرفه يا دوطرفه پا، ساييدگي كفش ‌ها به سمت داخل، درد ناحيه تحتاني پاها، درد ناحيه داخل قوزك پا، تورم قسمت داخلي قوزك و پا درد.

براي تشخيص اينكه فردي داراي صافي كف پا است مي ‌توانيم از چند روش استفاده كنيم:

روش اول: ساده ‌ترين کار، آزمايش جاي پاي خيس است. به اين شكل كه كف پا را با آب خيس كنيد و سپس روي يك سطح صاف بايستيد. اثري كه از پا روي سطح باقي مي‌ ماند، هر چه كامل ‌تر باشد، نشان‌ دهنده صاف‌ تر بودن كف پا است.

در برخي موارد كه به صافي كف پيچ‌ خورده معروف است، تمام كناره داخلي جاي پا به سمت بالا متمايل است كه اين قسمت از پا، در كف پاي معمولي يا با قوس زياد، هرگز با سطح تماس پيدا نمي ‌كند. از طرفي اگر روي جاي پاي باقي ‌مانده، از جلوي پا به سمت پاشنه، خطي رسم كنيم، چنانچه پهناي اين خط برابر با جلوي پا باشد، كف پا صاف بوده و اگر خط كشيده شده نصف پهناي جلوي پا باشد، آنگاه قوس كف پا طبيعي است و چنانچه قوس كف پا زياد باشد، تنها خط باريكي جلوي پا را به پاشنه وصل مي‌ كند.

روش دوم: در افرادي كه كف پاي صاف قابل انعطاف دارند، قوس كف پا را زماني مي ‌توان مشاهده كرد كه فرد روي انگشت‌ هاي پا بايستد، ولي در افرادي كه كف پاي صاف سخت دارند، حتي با قرار گرفتن روي انگشت‌ هاي پا هم نمي ‌توان قوس كف پا را در آن ها مشاهده كرد.

روش سوم: همان طور كه قبلا هم اشاره كرديم، از كفش ‌ها نيز مي ‌توان به صافي كف پا پي برد. كفش‌ها را روي ميزي صاف قرار دهيد و از پشت به آن ها نگاه كنيد. كف پاي صاف باعث خوردگي قسمت داخلي پاشنه پا مي ‌شود. صافي كف پا همچنين باعث مي‌ شود قسمت بالايي كفش به سمت داخل پاشنه خميده شود.

روش چهارم: اگر دچار پادرد هستيد، براي اطمينان از صافي كف پاي خود بهتر است با پاهاي كاملا موازي بايستيد و از فردي بخواهيد از پشت پاهاي شما را نگاه كند. مي ‌توانيد خودتان هم از آينه، پاهاي خود را نگاه كنيد. در حالت عادي فقط انگشت كوچك پا از پشت قابل مشاهده است، ولي چنانچه يك پا، صاف ‌تر از پاي ديگر باشد، انگشت چهارم يا سوم پا را هم مي‌ توان ديد. در اين صورت بايد حتما به پزشك مراجعه كنيد.

روش پنجم: پاهاي صاف معمولا به دليل افتادگي قوس پا، بزرگ ‌تر از پاهاي معمولي و گاهي پهن ‌تر هستند. اين به معناي رشد طبيعي پا نيست، بلكه به خاطر فقدان قوسي كف پا است.

چگونه پزشک صافي کف پا را تشخيص مي دهد؟

در تشخيص صافي كف پا، پزشك جراح ابتدا پا و قوزك پا را بررسي كرده و وضعيت آن ها را در زمان ايستادن و راه رفتن فرد مورد بررسي قرار مي ‌دهد. پزشك حتي چگونگي راه رفتن فرد و ميزان حركت پا را در نظر مي ‌گيرد. چون گاهي صافي كف پا مرتبط با مشكلات مربوط به قسمت بالايي پا است. پزشك ممكن است زانو و حتي ران‌ها را مورد آزمايش قرار دهد. اغلب اشعه ايكس در تعيين شدت اين نقص موثر است. گاهي هم آزمايشاتMRI ، سي‌تي‌اسكن و آزمايش‌هاي خون توسط پزشك توصيه مي ‌شود.

کف پاي نوزاد

با پاهاي صاف چه بايد كرد؟

صافي كف پا در بسياري از افراد مشكل خاصي ايجاد نمي ‌كند. در كودكان، صافي كف پاي بدون علامت، اغلب به درمان نيازي ندارد، ولي در صافي‌ هاي علامت ‌دار، درمان مورد نياز است.

پزشك با توجه به شرايط و نوع وضعيت بيمار، نوع خاصي از درمان را انتخاب مي‌ كند.

برخي از درمان ‌هايي كه در اين شرايط مفيد هستند، عبارتند از:

* استفاده از تقويت ‌كننده ي قوس پا كه در كفش قرار گرفته و قابل تعويض است و براي اصلاح وضعيت پا استفاده مي ‌شود و در 3 نوع سخت، نيمه‌ سخت و نرم موجود است.

نوع مناسبي كه شما مي ‌توانيد از آن استفاده كنيد، به نوع تجويز پزشك تان بستگي دارد.

البته نوع سخت آن را در صافي كف پاي قابل انعطاف توصيه نمي‌ كنيم، زيرا به دليل جنس پلاستيكي سخت آن، باعث افزايش درد پا مي ‌شود.

* استراحت و پرهيز از فعاليت ‌هايي كه منجر به بدتر شدن وضعيت پاي شما مي ‌شود.

* استفاده از داروهاي مسكن به منظور كاهش درد ناحيه پا

* كاهش وزن

* انجام برخي ورزش‌ هاي كششي براي كاهش درد ناحيه پا و قوزك پا

* استفاده از داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي مانند ايبوپروفن به منظور كاهش درد و التهاب.

در افرادي كه داراي تاندون آشيل كوتاهي هستند، بايد تاندون آشيل را کشيد. اين كار در كودكاني كه صافي كف پاي زيادي دارند، دشوارتر است. به منظور اين كار، پا را بايد به سمت داخل چرخاند تا قوس بالا آمده و تاندون كشيده شود.

اما در كنار تمام انواع درمان ‌ها، در مواردي هم عمل جراحي نياز مي ‌شود. در كودكاني كه حالت پاي آن ها كاملا از حالت طبيعي خارج مي ‌شود، براي اصلاح و صاف كردن پا يا به منظور جدا كردن استخوان‌ هاي در هم رفته نياز به جراحي است. البته اين موارد بسيار نادر هستند ، زيرا بيشتر كودكان صافي كف پاي متحركي دارند و نيازي به درمان ندارند، يا در نهايت با يك كفي داخل كفش قابل درمان است.

با كاهش علائم، شما بار ديگر مي ‌توانيد به فعاليت‌ هاي عادي خود از قبيل ورزش برگرديد.

فاصله بين بخش داخلي کف پا با زمين، قوس کف پا نام دارد.

کاهش ارتفاع اين قوس را صافي کف پا مي گويندکه به دنبال آن کف پا در تماس با زمين قرار مي گيرد. صافي کف پا شايع ترين دفورميته پا است.
در نوزادان و کودکان نوپا اين قوس هنوز کامل نشده است و در طي دوران کودکي و بلوغ تکامل مي يابد.
ساختارهاي آناتوميک پا طوري تنظيم شده اند که به قدر کافي سفت و محکم باشند تا بتوانند وزن بدن را در يک زمان معين تحمل کنند و در عين حال انعطاف پذير باشند تا با فرورفتگي و برجستگيهاي زمين انطباق يابند و عمل جذب ضربه را انجام دهند.

علائم و عوارض:
الف)فقدان قوس طولي کف پا در وضعيت ايستاده
ب)پا درد، زانو درد، التهاب تاندون آشيل و نيام کف پايي
پ)انحراف بيش ازحد پاشنه ازخط مرکزي
ت)ممکن است مشکلاتي مثل هالوکس والگوس، چکشي شدن بند اول انگشتان، پينه، ميخچه، درد ساق، درد مچ و دردهاي شديد پاشنه را ايجاد کنند.
ث)تحقيقات نشان مي دهد که %95 افرادي که نياز به تعويض کامل مفصل زانو پيدا مي کنند و %90 بيماراني که تحت عمل جراحي تعويض کامل مفصل ران قرار مي گيرند دچار صافي کف پا بوده اند.
ج)راستاي غلط و نادرست استخوانهاي ضعيف و شکننده ي کف پا که به دنبال صافي کف پا ايجاد مي شود، ممکن است منجر به دردهاي آرتروزي، بي ثباتي ليگاماني و التهاب تاندوني شود.

انواع صافي کف پا:
الف-نوع مادرزادي
ب -نوع اکتسابي

نوع مادرزادي
کودک با صافي پا به دنيا مي آيد يا هنگام تولد براي آن مستعد است. اين نوع صافي کف پا بدون علامت و انعطاف پذير است.
منظور از انعطاف پذير بودن آن است که قوس کف پا تا قبل از اعمال وزن روي پا وجود دارد.

نوع اکتسابي
اين نوع با مرور زمان، و نه در هنگام تولد، ايجاد مي شود و به عوامل مختلفي چون نوع کفش کودک، وضعيت نشستن و خوابيدن او، جبران ناهنجاريهاي موجود در ساق و بالاتر، و گاهي پارگي ليگامان ها و تاندون هاي پا بستگي دارد.
ممکن است صافي کف پا فرايندي براي جبران سفت بودن تاندون آشيل باشد. به دنبال سفتي تاندون آشيل پا حالت پلانتار فلکشن پيدا مي کند. حتي ميزان کم پلانتار فلکشن هم موجب مي شود، پاي آن سمت بلند تر از طرف سالم به نظر برسد. بنابراين بدن سعي مي کند اين مشکل را با مسطح کردن قوس کف پا جبران کند تا بلندتر به نظر رسيدن پاي مبتلا را پوشش دهد.
شايعترين دليل صافي اکتسابي کف پا اختلال عملکرد تاندون تيبيال خلفي به عنوان تاندون اصلي محافظ قوس پا است. با اعمال مکرر نيرو روي اين تاندون، مشکل تشديد مي شود. به موازات رشد جسمي ليگامانها و عضلات ضعيف شده، تمام وظايف مربوط به محافظت از قوس پا را به اين تاندون واگذار مي کنند.
اين تاندون نمي تواند براي مدت طولاني تمام وزن را تحمل کند و به تدريج از پاي در مي آيد و به مسطح شدن قوس منجر مي شود. در چنين مواردي صافي کف پا همراه با دردي است که به پشت مچ منتشر مي شود و فرضيه ي اختلال عمل تاندون تيبيال خلفي را تاييد مي کند.

تشخيص:
هر فردي با انجام چند تست ساده مي تواند به وضعيت قوس پاي خود پي ببرد.
الف - تست تصوير کف پا
از استخر که بيرون مي آئيد، به رد پاي خود روي کفپوش نگاه کنيد. يک خط باريک بخش جلوي پا را به پاشنه اتصال مي دهد. اگر کف پا صاف باشد عرض اين خط در ناحيه ي وسط پا با جلوي پا برابر است. اگر قوس پا نرمال باشد، عرض خط در وسط يا تقريبا نصف بخش جلويي است. اگر ارتفاع قوس زياد باشد، فقط يک خط باريک بخش جلويي پا را به پاشنه اتصال مي دهد. تصوير هر دو پاي فرد بايد برابر و يکسان باشد.
ب - بررسي کفش ها:
کفش ها را روي يک ميز مسطح قرار دهيد و از پشت و در سطح چشمتان به آنها نگاه کنيد. کفشها بايد به طور يکنواخت و يکسان ساييده شود. صافي کف پا موجب مي شود که کفش در سمت داخل به خصوص در ناحيه ي پاشنه بيشتر سايش پيدا کند. همچنين رويه ي کفش در قسمت داخل به سمت کف کفش انحراف پيداکند.
اگر درد منحصر به يک پا است، براي تشخيص صاف بودن کف پا مي توانيد از دو تست در منزل استفاده کنيد:
ج- تست نوک انگشتان:
در حالي که صاف ايستاده ايد نوک انگشتان دستها را روي ديوار مقابل قرار دهيد و روي نوک انگشتان يک پاي خود بايستيد.اگر نتوانيد اين کار را انجام دهيد احتمالا کف همان پا صاف مي باشد.
د- تست تعداد انگشتان:
طوري بايستيد که پشت شما به آينه باشد. به طور نرمال از پشت فقط بايد انگشت چهارم و گاهي سوم ديده شود.
اگر همراه با صافي پا درد هم وجود داشته باشد يا با ايستادن روي انگشتان هم قوسي ديده نشود، عکس راديوگرافي جهت تشخيص علت ضروري است.

درمان غير جراحي:
سوال مهم اين است که آيا صافي کف پا را بايد درمان نمود يا خير؟ صاف به نظر رسيدن پاي کودک توجه بسياري ازوالدين را جلب مي کند. در بيشتر موارد پا کاملا نرمال است. به طور طبيعي يک بالشتک چربي در کف پاي نوزادان وجود دارد که باعث مي شود پا صاف به نظر برسد. به همين دليل بعضي ازمتخصصان معتقدند که کف پاي صاف تاسن بلوغ طبيعي است. اگر صافي کف پا مشکل ساز باشد معمولا تا 6 تا 12 سالگي دردناک نمي شود که البته اين سن براي درمان غير جراحي خيلي دير است.

درمان غير جراحي نوع مادرزادي:
اگر نوع انعطاف پذير به موقع تشخيص داده شود با شيوه هاي غير جراحي به راحتي درمان مي شود، اگر چه اين نوع صافي کف پا بدون علامت است. درمان کودک با انواع کفي، کفش يا بريس آغاز مي شود. دليل شروع درمان اين است که استخوانهاي کودکان نرم و درحال رشد هستند و احتمال انحراف استخوانها وجود دارد. همچنين ليگامانهاي نگهدارنده ي استخوانها انعطاف پذير هستند. اگر هيچ وسيله يي پا را در وضعيت صحيح نگه ندارد، ممکن است استخوانها به صورت غيرطبيعي رشد کنند و منجر به مشکلاتي در آينده شوند.

درمان غير جراحي نوع اکتسابي:
نوع اکتسابي صافي کف پا ماهيتي کاملا متفاوت دارد و بهترين راه درمان آن پيشگيري از آن است. کفش کودک بايد فيت و ساخت مناسبي داشته باشد. درمان بر اساس مشکلي که در حال حاضر وجود دارد انجام مي گيرد. اگر علت سفتي، تاندون آشيل باشد، براي بيمار ترکيبي از تمرينات کششي و فيزيوتراپي تجويز مي شود. اگر اختلال عمل تاندون تيبيال خلفي، دليل صافي کف پا باشد درمان شامل استراحت، بي حرکتي و داروهاي ضد التهابي مي باشد. اگر صافي کف پا شديد باشد، ممکن است درمانگر از گچ گيري پا استفاده کند تا وقتي که تاندون خود را ترميم نمايد. چون اختلال عملکرد تاندون تيبيال پيشرونده است و به مرور زمان بدتر مي شود، توجه زود هنگام به آن ضروري است، چه در غير اين صورت در مراحل پيشرفته درمان با شکست مواجه مي شود.
اين مطلب که توسط خانم مريم علم پور نوشته شده در هفته نامه پزشکي امروز به چاپ رسيده است.

 

صافي كف پا
به طور كلي,به كاهش ارتفاع قوس طولي داخلي پا,صافي كف پا گفته مي شود.
صافي كف پا يكي از مشكلات شايع در كودكان,نوجوانان و بزرگسالان است. چنانچه صافي كف پا به موقع شناسياي شود و اقدامات لازم در جهت اصلاح و جلوگيري از تشديد آن به عمل آيد؛ مي توان از عوارض آن جلوگيري نمود. صافي كف پا در دراز مدت اثرات مخربي بر مفاصل پا و زانو و ساير مفاصل به جاي مي گذارند. علاوه بر آن زمينه آرتروز زودرس را فراهم مي كند. صافي كف پا اگر يك طرفه باشد,تغييرات يك طرفه ايجاد مي كند و حتي مي تواند موجب كوتاهي اندام و افتادگي لگن و اسكوليوز شود.
معمولا صافي كف پا در كودكان بدون علامت است,ولي والدين آنها اغلب از اين موضوع شكايت دارند كه رويه كفش كودكان آنها به طرف داخل,بيرون زدگي پيدا مي كند و پاشنه كفشها به سرعت در قسمت داخلي ساييده مي شود. در بزرگسالان نيز صافي كف پا يا اغلب بدون علامت است فقط در شديدترين موارد ممكن است. در زمان بلوغ سبب پيچ خوردگي پا شود و درد ايجاد كند.
در كودكان چاق يا نوجوانان مبتلا ممكن است هنگام ايستادن طولاني مدت درد در محور طولي پا و كناره داخلي آن همراه با احساس ضعف و فشار وجود داشته باشد.
به طور كلي علايم و عوارض كف پاي صاف شامل موارد زير است:
1- كاهش قوس طولي پا
2- چرخش پاشنه به خارج
3- برجستگي استخوان ناوي
4- پهن شدن پا
5- قرار گرفتن پنجه پا به بيرون در هنگام راه رفتن
6- قرار گرفتن كناره داخلي پا روي زمين در هنگام ايستادن و راه رفتن
7- ساييدگي كناره داخلي پاشنه كفش
8- درد در ناحيه قوس طولي داخلي
9- خستگي زودرس و كمر درد
10- ايجاد زمينه مناسب براي تغيير شكل زانو و تمايل به ضربدري شدن زانوها
11- فقدان حالت فنري بدون درد پا كه منجر به عدم مهارت در راه رفتن و كشيدن پا به زمين در اين حالت مي شود.
12- فقدان عمل ضربه گيري در پا كه پا را نسبت به زخمها و آرتروز مستعد مي كند.
13- وارد آمدن فشار به عروق و اعصاب پا كه فشار وارده به محل ارتباط اعصاب كف پايي داخلي و خارجي سبب دردهاي عصبي در پا مي شود.
14- انحراف انگشت(شست كج)
علل صافي كف پا
در بسياري موارد علت مادرزادي (اكثرا به علت شلي ليگاماني)و يا ارثي است. ولي ممكن است در اثر ضعف يا فلج برخي از عضلات نيز به وجود آيد.
در بعضي از كودكان,رباطهاي پا شل هستند و اين سبب مي شود كه انحناي طولي در هنگام ايستادن از بين برود و حالت پاي صاف انعطاف پذير ايجاد شود. اين قضيه به خصوص در كودكاني كه مبتلا به سندروم داون هستند و در آنها عضلات و رباطهاي بدن بسيار شل هستند,شدت مي يابد.
چرخش اندام تحتاني به سمت خارج,به هر علتي كه باشد,موجب فشار بيشتر روي فسمت داخلي پا در موقع راه رفتن و كف پاي صاف مي شود.
به طور كلي موارد زير فرد را براي ابتلاء به كف پاي صاف مستعد مي كند:
1- وراثت
2- مادرزادي
3- بيماريهايي مانند فلج اطفال,اختلالات تغذيه‌اي عضلاني(ديستروفي),نرمي استخوان و غيره
4- شلي ليگامان:طبيعي بودن قوسهاي طولي و عرضي مربوط به ترتيب و شكل استخوانها و مفاصل مربوط به استخوانهاي مچ پا و نيز فدرت ليگامانهايي است كه آنها را به يكديگر متصل مي كند.
5- ضعف عضلاني:ضعيف بودن عضلات به داخل چرخاننده پا كه سيستم حمايت ثانويه براي قوس طولي مي باشند,منجر به چرخش شديد در پا مي شود.
6- كوتاهي:كوتاهي عضلات مختلف در اندام تحتاني باعث بروز چرخش در پا مي شود.
7- اختلاف طول اندام تحتاني
8- عدم تحرك به مدت طولاني
9- وزن زياد
10- ايستادن طولاني مدت در مشاغلي نظير دندانپزشكي و آرايشگري
11- پوشيدن كفشهاي نامناسب به مدت طولاني مانند كفشهاي تنگ,پاشنه بلند و پنجه باريك.
12- عادات وضعيتي غلط مانند نشستن به شكلW
13- تغيير شكلهاي اندام تحتاني كه سبب مي شود پا به صورت جبراني به خارج بچرخد مثل زانوي پرانتزي,زانوي ضربدري,شست كج,كماني شدن تيبيا و چرخش قدامي ران.
درمان
1- جراحي:درمان جراحي براي صافي كف پا كه با افزايش دامنه حركتي همراه است تنها زماني استفاده مي شود كه عليرغم استفاده از كفش,ارتز و تغيير در فرم فعاليتهاي روزانه بيماران,علائم بهبود پيدا نكرده باشد. بدين ترتيب بيماراني كه در زير مفصل تالوناويكولار خود دچار كالوزيته هستند و به علت درد فعاليتهاي روزانه خود را محدود نموده‌اند تنها كانديدهاي واقعي براي جراحي محسوب مي شوند. البته جراحي روي نسوج نرم,مفاصل و استخوانها در كوتاه مدت راضي كننده تر مي باشد.
از انحراف دادن مختصر كفش به طرف خارج هم مي توان استفاده كرد. اين روش با تعبيه قطعه‌اي گوه‌اي شكل در بين لايه‌هاي پاشنه كفش (و نه كف آن)صورت مي گيرد كه قاعده اين قطعه به طرف داخل قرار داده مي شود. اين اقدام در اصلاح چرخش و كاهش بيرون زدگي رويه كفشها در سمت داخل مفيد است.
همينطور كودكاني كه داراي درجات خفيف تا متوسط صافي كف پا هستند بايد به صورت برهنه(بدون كفش)بر روي سواحل,شنزار,علف و قاليچه‌هاي ضخيم در منزل راه بروند.
2- درمان توانبخشي: درمان توانبخشي كه شامل تقويت,كشش و ماساژ عضلات خاص مي باشد و براي كودكان مبتلا به كف پاي صاف انعطاف پذير به خصوص زير 3 سال به درمان خاصي احتياج نيست.
در كودكان بزرگتر(خصوصا اگر درد داشته باشند)از كفشهاي طبي و يا كفي هاي مخصوص به صورت يك قوس پشتيبان طولي استفاده مي شود.قوسهاي پشتيبان معمولا از سن 3 تا 8 سالگي پوشيده
مي شوند.لازم است بدانيم كه آنها پاي صاف را اصلاح نمي كنند و فقط آن را كنترل مي كنند. هدف قوسهاي پشتيبان اين است كه از بدتر شدن مشكل جلوگيري كنند. اگر قوسهاي پشتيبان مانع بدتر شدن بيماري شوند,هيچ درد يا ناتواني را در زمان بلوغ نخواهيم داشت.در اين وضعيت پا در تماس با زمين تمام عضلاتش را براي كنترل و حركت طبيعي به كار مي برد و در نتيجه حركت طبيعي در مفاصل پا اتفاق مي افتد.
توصيه‌هاي زير براي افراد مبتلا به كف پاي صاف مفيد است:
1- كاهش وزن
2- پرهيز از ايستادن‌هاي طولاني مدت و تغيير وضعيت به هنگام ايستادن
3- پرهيز از پوشيدن كفشهاي پاشنه بلند,پنجه باريك و بزرگ,زيرا در اينگونه كفشهاي نامناسب عضلات دودي كف پايي امكان فعاليت انقباضي مؤثر را نخواهد داشت. همچنين از پوشيدن كفشهايي كه در آن رعايت قوس نشده باشد يا پاشنه و رويه آنه تغيير شكل داده و چرخش خارجي پاشنه را تشديد كند, بايد خودداري كرد.
4- از ضربه زدن و پرشهاي مكرر خصوصا بر روي سطح سخت بايد خودداري كرد.
5- به نظر مي رسد ورزش دوچرخه سواري,به ويژه وقتي كه همراه با فشار خم كننده‌هاي مچ پا و انگشتان بر روي ركاب باشد مفيد است.
6- فعاليتهايي كه داراي پرش است احتمالا به دليل ضربات,عارضه و ناراحتي‌هاي ناشي را تشديد خواهد كرد.فعاليتهاي استقامتي طولاني مدت نيز موجب بروز كمر دردها و خستگي مفرط در اينگونه افراد خواهد شد.

مرجع:بررسي دفورميتي هاي شايع درکودکان(فرهادبيگي)
گردآوري:فرهنگ محمدخاني کارشناس کاردرماني


برچسب‌ها: متخصص ارتوپدي, متخصص طب فيزيكي وتوابخشي استخوان وعضلات, متخصص فيزيوتراپي, متخصص مغز واعصاب وستون فقرات, متخصص روماتيسم ومفاصل


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي  | 

درمان کمر درد در طب نوین و سنتی

درمان کمر درد در طب نوین و سنتی

کمر درد پس از سرماخوردگی شایع‌ترین بیماری در جهان به شمار می‌آید. در اکثر کشورهای دنیا ۶۵ تا ۸۰ درصد مردم در طول زندگی مبتلا به کمر درد می‌شوند به عبارت دیگر تمام مردم حداقل یکبار کمردرد را در طول عمر خود تجربه می‌کنند.

کمر درد پس از سرماخوردگی شایع‌ترین بیماری در جهان به شمار می‌آید. در اکثر کشورهای دنیا ۶۵ تا ۸۰ درصد مردم در طول زندگی مبتلا به کمر درد می‌شوند به عبارت دیگر تمام مردم حداقل یکبار کمردرد را در طول عمر خود تجربه می‌کنند.

شیوع این بیماری در جوامع مختلف متفاوت بوده و از ۷ تا ۳۷ درصد متغیر است.
شایع‌ترین علت کمردرد در جوامع مختلف فتق دیسک است که بیش از ۹۰ درصد علل کمردردها را تشکیل می‌دهد. فتق دیسک عمدتاً در سنین ۳۵ تا ۵۵ سالگی رخ می‌دهد که البته در سنین بالاتر نیز ممکن است دیده شود.

دیسک‌های بین‌مهره‌ای در کل یک چهارم طول ستون فقرات را تشکیل می‌دهند. دیسک‌ها در ناحیه‌ی گردن و کمر که حرکت بیشتری دارند، ضخیم‌تر هستند.
دیسک‌ها در افراد جوان حرکت آسان مهره‌های استخوانی را بر روی یکدیگر امکان‌پذیر می‌کنند.
بیماران مبتلا به فتق دیسک معمولاً با شکایت کمردرد ناگهانی که به سمت باسن و ران و ساق یک پا تیر می‌کشد، مراجعه می‌کنند. شایع‌ترین سطوح درگیری دیسک بین مهره‌های۴ L و۵ L و بین مهره‌های۵ L و۱ S است که وقتی فتق دیسک به نواحی مرکزی کشیده شود، ممکن است بیش از یک ریشه‌ی عصبی گرفتار شود. با فتق‌های بزرگ، ناحیه‌ی دم اسبی نیز درگیر شده و در این حالت، ضعف حرکتی هر دو اندام تحتانی به وجود می‌آید که در این صورت احتمال می‌رود مثانه و روده نیز فلج شوند. درد ناشی از درگیری۵ L از ناحیه‌ی کمر به سرین،‌ ناحیه خلفی خارجی ران و خلفی خارجی ساق انتشار یافته، از روی قوزک خارجی پا به انگشت اوّل و گاهی انگشت‌های اوّل و دوّم امتداد می‌یابد و باعث ایجاد ضعف در خم شدن پا به سمت بالا می‌شود.
برای بررسی بیشتر علت کمردرد، بیمار را در وضعیت طاقباز خوابانیده، سپس با بلندکردن مستقیم پای بیمار، خم‌کردن مفصل ران اغلب محدود به ۲۰ تا ۳۰ درجه نشان می‌دهد در حالی که مقدار طبیعی در حد ۸۰ یا ۹۰ درجه است. در بیماران مبتلا به درد حاد کمری معاینه‌ی عصبی اندام تحتانی طبیعی است زیرا در این بیماران درگیری ریشه‌های عصبی وجود ندارد.

همچنین برای بررسی ریشه‌های عصبی۵ L و۱ S می‌توان از بیمار خواست که با پای برهنه روی پنجه و پاشنه راه برود.
عدم توانایی راه رفتن روی پنجه و پاشنه به ترتیب مؤید درگیری۱ S و۵ L است... بنابراین، با انجام معاینة کامل بالینی می‌توان کمردرد دیسکی را از سایر علل ایجادکننده‌ی کمردرد (۵ تا ۱۰ درصد باقیمانده) افتراق داد. ویژگی‌های سیاتیک‌های غیردیسکی یا ثانویه، شروع خود به خودی و غالباً بدون سابقه‌ی دیسکوپاتی مکانیکی است. در این موارد درد همیشگی بوده؛ سیر پیشرونده دارد و با خواب و استراحت بهبود نمی‌یابد و همچنین پاسخ مناسبی به درمان‌های طبی وجود ندارد و ممکن است به همراه کمردرد شواهدی دال بر عفونت از قبیل بست، علائم سیستمیک مثل تغییر وضعیت عمومی، کاهش وزن، لاغری، کم‌خونی،... و افزایش کلسیم دیده شود.
شناسایی موارد مطرح شده در تعیین ایتولوژی کمردرد بسیار کمک‌کننده است.

علل ایجاد کننده‌ی سیاتیک‌های ثانویه عبارتند از: درد سیاتیکی و کمردردهای ناشی از تومورها، عفونت‌ها، بیماری‌های متابولیک و درگیری مفاصل. در نهایت می‌توان برای تشخیص از آزمایشات تکمیلی شامل CBC، ESR، ... و گرافی‌های ستون فقرات، CT اسکن، MRI و EMG استفاده کرد. در طب نوین جهت درمان کمردرد از انواع و اقسام روش‌های زیر استفاده می‌شود: استراحت مطلق و نسبی، داروها، تزریقات موضعی، سرما درمانی، گرما درمانی، ماساژ، کایروپراتیک و درمان‌های امروزی مثل مدرسه کمردرد، سایکوتراپی و جراحی.

در مجموع در کمتر از دو درصد موارد فتق دیسک، انجام عمل جراحی ضروری تشخیص داده می‌شود. بهبود بیشتر بیماران با درمان غیرجراحی، در حد بازگشت به فعالیت اولیه است ولی گاهی امکان عود علائم با فشار یا کار سنگین وجود دارد.در طب سنتی اسلامی از این بیماری با عنوان عرق‌النساء یاد می‌شود. از قول شیخ‌الرئیس ابوعلی‌سینا آمده است: عرق‌النساء قسمتی از درد مفاصل است که از مفصل باسن شروع و از پشت ران به پایین انتشار می‌یابد و هرچه مدت زمان درگیری بیشتر باشد، انتشار بیشتری به سمت پایین را دارد. حتی ممکن است انگشتان پا را در بر گیرد و باعث لاغری پای درگیر شده شود که این امر بستگی به کم و زیادی ماده نیز دارد. آنچه که در تشخیص و درمان بیماری عرق‌النساء مهم است، شناخت مزاج بیمار است...اگر عرق‌النساء از ماده خلط خونی به وجود آمده باشد، ممکن است جای درد سرخ رنگ باشد که درد مفاصل در طول انتشار می‌یابد. همچنین تپش و احساس سنگینی از علائم این خلط است که با «فصد» فوراً تسکین پیدا می‌کند. چنانچه در لمس کردن جای درد، حرارت شدید حس شد و درد به طرف سطح پوست انتشار داشت و با سرد شدن تسکین یافت، ماده تولیدکنندة عرق‌النساء مادة صفرایی است.


اگر ماده به وجود آورنده درد، خلط بلغمی باشد، رنگ جای به درد آمده تغییر نمی‌کند و یا طوسی رنگ می‌شود. حالت التهابی کم و همیشگی و درد در پهنا شدت می‌یابد. اگر ماده سبب درد، خلط سودایی باشد، درد مخفی است و کمتر انتشار می‌یابد.
جای درد سفت و خشک است و رنگ جای به درد آمده روشن نیست... در درمان بیماران در صورتی که پیوست داشته باشند، باید پیوست آنان برطرف شود به همین خاطر می‌توان از زیتون، انجیر، خاکشیر با آب گرم، بادکش گرم وسیع شکم و یا در نهایت از سنا و گل سرخ استفاده کرد.
در تمام بیماران جهت تسکین درد و نرم کردن و رفع اسپاسم می‌توان از ترکیب روغن بادام تلخ و اسانس نعناع برای ماساژ دادن کمر استفاده کرد.
در بیماران گرم مزاج به خصوص صفراوی‌ها و همچنین در سودایی مزاج‌ها بعد از قراردادن منضج برای بیمار (که معمولاً از ترکیب عسل، سرکه و عرق نعناع استفاده می‌شود)، درمان به وسیله‌ی حجامت عام و ساکرال به فواصل ۳ تا ۷ روز انجام می‌شود و همچنین می‌توان از بادکش گرم سیاتیک نیز استفاده کرد و در مراحل انتهایی از «فصد» نیز بهره گرفت. در ضمن بیماران بلغمی و سودایی باید از مصرف سردی‌ها پرهیز کنند. در بیماران بلغمی ماساژ با روغن بادام تلخ و اسانس نعناع مؤثر بوده است.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که بیماران مبتلا به عرق‌النساء برای مداوای خود باید کاملاً دقیق و با نظر پزشک عمل کند.

منبع : آفتاب
برچسب‌ها: متخصص ارتوپدي, متخصص طب فيزيكي وتوابخشي استخوان وعضلات, متخصص فيزيوتراپي, متخصص مغز واعصاب وستون فقرات, متخصص روماتيسم ومفاصل


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي  | 

پاچنبري

پاچنبري

پاچنبري يک تغيير شکل مادرزادي است که از بدو تولد وجود دارد . در اين بد شکلي پا ، قسمت جلو پا به سمت داخل و پايين چرخيده و در عقب ، پاشنه هم به سمت داخل چرخيده است .

ميزان شيوع :

 • در هر ۱۰۰۰ تولد زنده ، يک مورد پا چنبري وجود دارد .

 • در پسرها دو برابر دخترها رخ مي دهد .

 • مي تواند يک طرفه يا دو طرفه باشد .

 • در بيشتر موارد سابقه فاميلي اين عارضه وجود دارد .

 • احتمال رخداد اين عارضه در کودکان ديگر خانواده اي که يک کودک مبتلا دارند ، پايين و در حدود ۳ درصد است .

درمان :

بيشتر پاچنبري ها در دوران شيرخوارگي با گچ گيري در عرض ۶ تا ۸ هفته اصلاح مي شوند . کمتر از ۵ درصد پاچنبري ها از نوع بسيار شديد و غيرقابل انعطاف هستند که ممکن است به اين درمان گچ گيري پاسخ ندهند و نياز به عمل جراحي پيدا کنند . اما آنچه مسلم است اين است که در صورتي که بتوان از عمل جراحي در بيماران پاچنبري خودداري کرد ، نتايج بهتر است . جراحي با جوشگاه ،‌سفتي و ضعف عضلات همراه است که در دوران نوجواني بيمار را رنج مي دهد .

درمان پاچنبري بايد در هفته اول يا دوم زندگي شورع شود ، زيرا در اين دوران بافتهاي تشکيل دهنده رباطها و کپسول مفصلي و تاندونها ، انعطاف پذيري قابل ملاحظه اي دارند .

دستکاري و کشش ايجاد شده توسط پزشک بر روي اين عناصر به طور هفتگي سبب افزايش طول و کشيدگي اين عناصر مي شود و گچ گرفته شده بعد از اين دستکاري سبب مي شود که اصلاح به دست آمده براي يک هفته آينده حفظ شود . بنابراين ، به تدريج استخوانها جابه جا مي شوند و به محل اوليه خود برمي گردند .

به طور معمول ۵ تا ۷ گچ بلند که ازنوک انگشتان تا قسمت بالاي ران ادامه مي يابد ،‌به طور هفتگي گرفته مي شود تا بد شکلي اصلاح شود .

حتي در موراد بسيار شديد ، حداکثر ۸ تا ۹ بار گچ گيري براي رسيدن به نتيجه مطلوب کافي است . قبل از آخرين گچ گيري که بايد سه هفته در پاي بيمار باشد ، ممکن است بلند کردن تاندون آشيل به صورت سرپايي در مطب لازم باشد . بعد از دو ماه درمان ، پاظاهر نرمال و اصلاح شده دارد .

عود بيماري

نکته بسيار مهم اين است که به دنبال اصلاح پاچنبري ، اين عارضه تمايل به عود دارد . براي جلوگيري از عود عارضه ، بعد از اتمام دوره گچ گيري ، براي بيمار يک اسپلينت مخصوص ساخته مي شود که به مدت ۲ تا ۳ ماه بايد به طور شبانه روزي از آن استفاده کند و بعد از آن حداقل به مدت ۲ تا ۳ سال شبها از آن بهره ببرد . ممکن است کودک ابتدا هنگام استفاده از اسپلينت احساس ناراحتي کند ، ولي به تدريج به آن عادت مي کند . در طول روز کودک مي تواند از کفشهاي معمولي استفاده کند . به طور معمول ، انجام راديوگرافي در بيماران مبتلا به پاچنبري ضروري نيست وفقط در موارد پيچيده ممکن است نياز به استفاده باشد .

درمان جراحي :

در مواردي که بيمار به گچ گيري يا آتل گذاري سريال پاسخ نداده و بد شکلي بهبود نمي يابد ، انجام عمل جراحي براي اصلاح بدشکلي اجتناب ناپذير است . بهترين زمان براي انجام عمل جراحي حدود ۶ ماهگي است ، البته در کودکان مختلف و همچنين جراحان مختلف ممکن است سنين ديگري را براي جراحي ترجيح دهند .

اصول نگهداري پا در گچ :

 • گچ معمولاً از ناحيه نوک انگشتان پا تا بالاي زانو امتداد دارد .

 • مهم ترين نکته در اندام گچ گيري شده اين است که در صورت وجود هر گونه نگراني نسبت به گچ ، بلافاصله بايد با پزشک معالج تماس گرفت .

 • پزشک براي شما توضيح ميدهد که چگونه گچ را صبح روز مراجعه بعدي در حمام باز نماييد . اضافه کردن نصف فنجان سرکه به آب ولرم به حل شدن سريع تر گچ کمک مي کند .

 • اگر چه گچ گيري براي کودک درد ايجاد نمي کند ، ولي در بعضي مواقع کودک را بي قرار مي کند . دادن مقداري شير قبل از گچ گيري و در آغوش گرفتن بعد از آن به تحمل گچ توسط کودک کمک مي کند .

 • به هيچ وجه در مواردي که کودک را تعويض مي کنيد ، اجازه ندهيد گچ مرطوب شود .

 • حتماً نواحي بالاي گچ را کاملاً خشک کنيد . در صورت عدم انجام اين کار ، زخمهاي ناشي از گچ در آن مناطق رخ خواهد داد .

 • مواظب باشيد قسمتهاي بالاي گچ به مدفوع يا ادرار آلوده نشود ،‌ زيرا مي تواند سبب زخم شدن پوست ناحيه و عفونت شود .

 

استحمام کودکي که پاي او در گچ است :

مهم ترين کار اين است که از استحمام کودک خودداري کرد . بهترين زمان براي استحمام صبح روزي است که قرار است گچ تعويض شود . در اين زمان کودک را مي توان استحمام نمود ، گچ را باز کرده و سپس به پزشک براي گچ گيري به پزشک مراجعه کرد . در صورتي که بخواهيد در حد فاصل دوگچ گيري کودک را تميز نماييد ، بهترين راه اين است که فقط تنه و دستهاي او را با يک اسفنج مرطوب تميز کرده و سپس با حوله خشک کنيد .

مراقبت هاي بعد از گچ گيري :

همان طور که ذکر شد کودک ممکن است مختصري بي قرار باشد . علت اين است که شايد سنگيني گچ خيلي باشد که تا خشک شدن کامل گچ ادامه دارد . بهتر است زير پاي کودک در زير زانو حوله کوچکي را تا کرده و قرار دهيم تا پاشنه گچ روي زمين قرار نگيرد . حوله شما بايد حتماً نخي باشد . از گذاشتن اجسام پلاستيکي زير گچ خودداري نمائيد ، زيرا از تبادل حرارتي جلوگيري کرده مي تواند سبب سوختگي شود .

کنترل گردش خون اندام در گچ مهم است . براي اين کار نوک انگشتان کودک را فشار مي دهيم تا سفيد شود و وقتي برمي داريم بايد بلافاصله صورتي شود . در صورت هر گونه اختلال در گردش خون امکان سفت بودن گچ مطرح است و بايد به پزشک اطلاع داده شود . 

جهت مشاهده مطلب در مورد درمان پاچنبری، اینجا کلیک کنید.

 


برچسب‌ها: متخصص ارتوپدي, متخصص طب فيزيكي وتوابخشي استخوان وعضلات, متخصص فيزيوتراپي, متخصص مغز واعصاب وستون فقرات, متخصص روماتيسم ومفاصل


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي  | 

اصول گچ گيري و آتل گذاري

اصول گچ گيري و آتل گذاري

اصطلاح Casting به معني قالب گيري يا قالب بندي است كه با گچ يا مواد سنتتيك انجام مي شود. يكي از اصول اساسي در درمان شكستگي ها و بسياري از صدمات مفصلي بي حركت نگه داشتن عضو مبتلا است كه بر حسب مورد ممكن است با يكي از پنج طرق زير انجام شود:

- آتل گذاري (Splint)

- گچ گيري (Casting)

- كشش مداوم (Continous traction)

- فيكاسيون خارجي (External flxation)

- فيكاسيون داخلي (Internal fixation)

باند گچ گيري معمولي پارچه كرباس است كه با نشاسته يا دكستروز چسبنده شده و در سولفات كلسيم آغشته مي شود كه با اضافه شدن آب حرارت ايجاد مي كند و سفت مي شود. باند گچ گيري معمولي به نام هاي Gypso band و Cast band و Plaster of paris (pop) و باندهاي گچ گيري سنتتيك به نام هاي Scatch cast، Fiberglass cast و نوار پنبه اي به نام هاي Webril band، Well bans و Soft cotton band شناخته مي شوند كه با عرض هاي 5، 10، 15 و 20 سانتي متر در بازار موجود هستند.

پهناي 5، 5/7، 10 سانتي متر براي اندام فوقاني و 10، 15، 20، براي اندام تحتاني بر حسب ضخامت عضو مصرف مي شوند. مي توان به جاي نوار پنبه اي از روكش كرباس همانند جوراب Stockinette براي جلوگيري از تماس و چسبيدن گچ با پوست استفاده كرد.

مراقبت و پيگيري بعد از گچ گيري

بعد از شكستگي خصوصاً در انواع ناپايدار راديوگرافي كنترل انجام مي شود.

براي مدت 24 تا 48 ساعت عضو گچ گيري شده كمي بالاتر از سطح قلب قرار گرفته و اعضاء خارج از گچ حركت مناسب داشته باشند.

به بيمار توضيح داده مي شود كه در صورت بروز هر يك از علايم زير بلافاصله مراجعه نمايد.

- بروز يا تشديد درد (اولين علامت ايسكمي در بسياري از موارد)

- تغيير رنگ ديستال عضو

- احساس كرختي يا گزگز يا احساس سردي بيش از حد عضو

بر حسب مورد، بيمار 1 تا 2 هفته بعد مجدداً ويزيت و در صورت لزوم راديوگرافي مجدد به عمل مي آيد.

به طور كلي، طول مدت گچ گيري در مورد اندام فوقاني 4 تا 6 هفته و در اندام تحتاني 6 تا 8 هفته مي باشد (بر حسب نوع و محل شكستگي اين زمان فرق مي كند).

عوارض گچ گيري Compartment syndrome

جدي ترين عارضه گچ گيري سندرم كمپارتمان است كه به علت اختلاف جريان خون عضلات و اعصاب در اثر ادم يا خون ريزي داخل بافتي و در نتيجه افزايش فشار داخل كمپارتمان هاي ساعد يا ساق ايجاد شود. علايم و نشانه هاي زير مواردي هستند كه شك به سندرم كمپارتمان را در ذهن معاينه كننده ايجاد مي كنند (شكل 19- 7)

1) تورم انگشتان 2) درد شديد يا پيشرونده 3) كاهش حس 4) از دست دادن قدرت اكستانسيون انگشتان يا بروز درد در اثر كشش پاسيو عضلات موجود در آن كمپارتمان (اكستانسيون انگشتان)

5) سفت شدن كمپارتمان و 6) سرد يا تيره شدن پوست.

نكته: در سندرم كمپارتمان معمولاً فشار سنجي آن قدر بالا نمي رود كه موجب از بين رفتن نبض و رنگ پريدگي عضو شود (مگر در مراحل بسيار پيشرفته).

اگر فقط تورم اندام مشكل اصلي بيمار است مي توان سراسر گچ (و ترجيحاً ويبريل) را از ابتدا تا انتها در يك طرف شكاف داده و دهانه آن را كمي باز كرد و اگر با اين اقدام تورم برطرف نگرديد و يا يافته هاي ديگري دال بر اختلال خون رساني وجود داشت باند و گچ به طور كامل باز و برداشته مي شود.

زخم فشاري Pressure sore

در موارد فشار موضعي بر روي گچ، نكروز پوستي ناحيه تحت فشار ايجاد مي شود. پوست نواحي برجسته استخواني و لبه هاي انتهايي گچ به خصوص مستعد زخم فشاري هستند. در اين موارد دريچه اي در محل بروز درد باز كرده و با برگرداندن باند پنبه اي در دو انتها در موقع گچ گيري از زخم فشاري لبه هاي زخم پيشگيري مي نماييم.

ترومبوز وريدهاي عمقي DVT

در افراد مسن و در موارد پرخطر خصوصاً در گچ گيري ها اندام تحتاني هميشه بايد به فكر بروز DVT و عوارض آن بود.

سفتي مفاصل Joint stiffness

عدم حركت مفاصل براي هفته ها و گاهي ماه ها در اندام گچ گيري شده ممكن است موجب محدوديت حركت مفاصل شود به طوري كه با فيزيوتراپي نيز نتوان آن را اصلاح نمود. پس در اولين فرصت ممكن بايد گچ با آتل جايگزين شود تا حركت مفاصل آغاز گردد.

كبودي Ecchymosis

در بسياري از موارد در اثر هموراژي زيرپوستي در محل شكستگي يا در نواحي ديستال و پروگزيمال به آن اكيموز مشاهده مي شود كه در ظرف چند روز برطرف خواهد شد.

خارش Itching

خارش يكي از عوارض نسبتاً شايع گچ گيري است. به بيمار يادآوري كنيم كه از وارد كردن اجسام به زير گچ براي تسكين خارش خودداري نمايد.

منبع:
وبلاگ تخصصی هوشبری و اتاق عمل((هوشبری))


برچسب‌ها: متخصص ارتوپدي, متخصص طب فيزيكي وتوابخشي استخوان وعضلات, متخصص فيزيوتراپي, متخصص مغز واعصاب وستون فقرات, متخصص روماتيسم ومفاصل


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي  | 

ويلچر

ويلچر

معمولا"موقعي كه مي خواهيد يك ويلچر انتخاب كنيد،گزينه هاي زيادي درپيش روداريد.بطوركلي ويلچرمناسب از اهميت زيادي برخورداراست، به دليل اين كه اين وسيله مي تواندبه شما كمك كندتابسياري ازفعاليتهاي موردنظرتان راانجام دهيد.صندلي ومحل نشستن شمالازم است كه هميشه متناسب با بدن ، توانائي و شيوه زندگي شماباشد.


انواع ويلچر
سطح ضايعه من چيست؟
هرروزچه برنامه اي رامي توانم براي خودم داشته باشم؟
چه مواقعي نيازبه كمك دارم؟


درموقع تصميم گيري درمورد اينكه ويلچر دستي براي شما بهتراست يا ويلچربرقي، لازم است كه توانائيها وميزان انرژي خودرابشناسيد .پزشكان وفيزيوتراپهامي تواننددرمورد نحوه تاثيرضايعه شما برروي دامنه حركات وقواي جسمي شما توضيح دهند .شما ويلچررابراي كمك به تسهيل حركت وانجام فعاليتهاي روزمره خودنيازداريد.
استفاده ازويلچرهاي دستي نيازمند اين است كه قدرت اندامهاي بالاتنه درحدخوبي باشد.برخي ازويلچرهاي دستي ،ويلچرهاي سبك وزن ناميده مي شوند. موادجديدي كه امروزه درساخت چارچوب وچرخهاي آنها مورداستفاده قرارمي گيرند، وزن كمي دارند. اين ويلچرها ممكن است وزني بين 12 تا 45 پوند(حدود5/5 تا 20 كيلوگرم) داشته باشند. يك سيستم برقي به همراه يك باتري مي تواندبه ويلچرهاي دستي اضافه گردد. برخي از سيستم هاي برقي كوچك ،جهت هل دادنهاي مشكل ويا طولاني مدت مفيدهستند.
درويلچرهاي برقي جهت تامين نيرو يا حركت دادن ويلچر ازيك باتري استفاده مي شود.اين نوع ويلچرها سنگين ترهستند،بخاطراينكه منبع تامين برق و دستگاههاي كنترل هم ،به ويلچر اضافه شده اند. كليدهاي كنترل سرعت وتغييرجهت در ويلچرهاي برقي انواع مختلفي دارند. برخي ازكليدهاي كنترل مي توانندبه وسيله دستها ،سرويا حتي چانه افراد عمل كنند. صندلي بعضي ازويلچرهاي برقي قابليت حركت دادن به سمت بالا وپائين ، يا خم و راست شدن به پشت و جلو دارند.


انجام فعاليتها و ويلچر
كجامن ويلچرم را مي توانم استفاده كنم؟
ازچه فعاليتهاي خاصي من لذت مي برم؟
آيامي توان براي محل كار،محل تحصيل ، وجهت فعاليتهاي بيرون ازمنزل ازيك ويلچر استفاده كرد؟
هميشه بايدويلچري را انتخاب كنيدكه بتوانيد توسط آن فعاليتهاي روزانه خودرا براحتي انجام دهيدومانعي براي اجراي كارهاي شماايجادنكند . استحكام ويلچر ، به چارچوب آن بستگي دارد. هم چنين يكسري وسايل جانبي موردنياز است كه بايدبراي استفاده روزمره وشرايط آب وهوائي مختلف ،آماده استفاده شما باشند.براي نمونه انواع مختلف لاستيكها،بايد جهت اجراي فعاليتهاي داخل وخارج منزل دردسترس فردقرارداشته باشند. بطوركلي لازم است شما ويلچري راانتخاب كنيد كه بتوانيد توسط آن مسافت مناسبي راطي نمائيد.
هميشه طرح و اندازه صندلي ويلچرخود را موردتوجه قراردهيد. سعي كنيد اين قدرت راپيداكنيد كه بتوانيد به آساني درمنزل يامحل كارخودحركت كنيد. براي اينكه شكل واندازه ويلچرشما درمنزل يا محيط كار قابل استفاده باشد ، ممكن است به اجرا ي يكسري تغييرات نيازداشته باشيد .بعضي از تغييرات امكان داردخيلي ساده باشند مانند افزايش دادن ارتفاع يك ميز .امايكي ازتغييرات ضروري ،افزايش عرض چارچوب درها مي باشد .


آيا شمابراي قراردادن ويلچرتان درخودرو ي خود ،به نوع تاشو يا انواعي كه چرخهاي آنها قابل جداشدن هستند،نيازداريد؟
ويلچرهائي خاصي نيز وجوددارندكه براي فعاليتهاي ورزشي،امورخارج ازمنزل ومسافرت طراحي شده اند. معمولا"هزينه اين نوع ويلچرها ازطريق بيمه قابل پرداخت نمي باشد.


ويژگيهاي ويلچر
چه خصوصياتي باعث مي شوندكه صندلي ويلچر شما راحت ترباشد؟
چه لوازم اضافي باعث مي شوندكه اجراي فعاليتهاي روزمره شما آسانترانجام شوند؟
شمامي توانيدازفيزيوتراپ خود و مسئولين فروش تجهيزات ،درمورد ويژگيهاي ساختاري ويلچر پرس وجوكنيد. توجه داشته باشيدكه آيا كنترلها ياترمزها به آساني قابل استفاده هستند؟ آيا جاپائي هاي ويلچر قابليت تنظيم، حركت دادن،و يا جداشدن رادارند؟ آيادسته صندلي به شكلي است بتوانيدفعاليتهاي خودرابه بهترين وجه ممكن انجام دهيد؟ آيا وجوديك صفحه (سيني) دربالاي پاهاي شما ،مفيدخواهدبود؟
صندلي مناسب ،ازبخشهاي مهم ويلچرمحسوب مي شود .درواقع تشكچه وپشتي صندلي كه انواع متنوعي دارند ،مي توانندبه صندلي ويلچراضافه شوند. تشكچه وپشتي صندلي به شماكمك مي كندكه وضعيت استقراربدنتان بهترشود. استفاده ازتشكچه صندلي مناسب، درافرادي كه درناحيه باسن خود داراي حس كمي هستند،جهت پيشگيري اززخمهاي فشاري الزامي است. پشتي هاي خاصي نيزوجوددارندكه ازبروز زخمهاي فشاري، دردنواحي پشت و ناهنجاريهاي ستون فقرات كه دراثر استقرار بدن دروضعيت غلط درطولاني مدت به وجودمي آيند، جلوگيري مي كنند.
نشستن صحيح ،باعث توزيع وزن شما روي صندلي مي گردد.اين موضوع مانع ازسرخوردن شما برروي پشت شده و ازبيرون افتادن شما ازصندلي ويلچرجلوگيري مي كند.مناسب بودن صندلي سبب مي شود بهترين توان حركتي،دامنه حركتي ،ثبات بدن وراحتي رابه دست آوريد.
بروز عوارض ناشي از زخمهاي فشاري يا مشكلات حاصل از وضعيت نامناسب بدن مي تواند علامتي ازاين مسئله باشدكه لازم است شما تشكچه صندلي خودياپشتي آن راتغييردهيد.متخصصين فيزيوتراپي قادرندبه شما انواع تشكچه هارا نشان داده وتوضيح دهندكه كداميك ازآنان براي شما بهتراست.


نقل وانتقالات
شماازچه نوع وسيله اي براي نقل وانتقالات خود استفاده مي كنيد؟
آيا شمابراي كارجابجا مي شويد يا براي تفريح وسرگرمي؟
توجه داشته باشيدكه چه نوع وسيله اي را براي آمدورفت خوداستفاده مي كنيد. درهرشرايطي ويلچر تان بايد به شكلي باشدكه حمل ونقل شما به آساني انجام شود . اگرمي خواهيدبا خودرو يا وانت باررانندگي كنيد،توجه داشته باشيدكه چطور مي خواهيد ويلچرتان رابه درون خودروي خود وارد ويا ازآن خارج كرد ؟ آياشما مي خواهيداين كار راخودتان به تنهائي انجام دهيد يا ازكس ديگري كمك مي گيريد؟
بعضي ازخودروهاي ون طوري طراحي شده اندكه به شمااجازه مي دهند، درحاليكه روي ويلچرخود نشسته ايد،رانندگي كنيد.اما اگرشما ازآن دسته افرادي باشيدكه هنگام نشستن روي ويلچر، قدخيلي بلندي داريد،قادرنخواهيد بود كه جهت رانندگي پشت فرمان آنها مستقر شويد .
آيا شماازوسايل نقليه عمومي (نظيراتوبوس يا تاكسي) براي جابجائي خوداستفاده مي كنيد؟
آيا شما ازخطوط هواپيمائي نيزاستفاده مي كنيد؟برخي ازويلچرها براي اين گونه جابجائيها آسانترهستند. بعضي ازشركتهاي هواپيمائي نسبت به استفاده ازيكسري باتريها (كه درويلچرها بكاررفته) محدوديتهائي قائل مي شوند.


ظاهرويلچرشما
ظاهرويلچرشماتاچه اندازه داراي اهميت است؟
شكل وظاهرويلچرشما ممكن است براي شما اهميت داشته باشد. ويلچرها رامي توان به همه اشكال،اندازه هاورنگها تهيه نمود. حتي يك سري ضمائم مي توانندبراي شكل ويلچرشما مناسب باشند! شما هم سعي كنيدرنگ وعناصري راكه دوست داريد، انتخاب كنيد .


هزينه ويلچرشما
براي تهيه ويلچرخودازچه كمك هزينه هائي مي توانيداستفاده نمائيد؟
دراكثرموارد هزينه تهيه اولين ويلچر،توسط شركتهايي مثل سازمان بيمه خدمات درماني ، مراكز مراقبتهاي پزشكي و داروئي ،يا سازمانهاي پرداخت كننده غرامت تصادفات تامين مي شود. ابتدا بفهميد تحت پوشش كداميك ازمراكز حمايتي قرارداريد.
لازم است كه بيمه يا پوشش درماني خودرا دقيقا" بررسي كنيدتا ببينيدتحت چه پوششهائي قرارداريد. وچه مبلغي بابت تهيه يك ويلچرجديد به شما تعلق مي گيرد؟ بايدبدانيدكه معمولا" تعويض يك ويلچر چگونه انجام مي شود و دراين خصوص چه مبلغي به شما تعلق خواهدگرفت؟ برخي ازشركتهاي بيمه ، ومراكز مراقبتهاي پزشكي و داروئي هر5 سال يكبار،يك ويلچرجديدرابراي افرادتحت پوشش خود خريداري مي كنند.بعضي ازبيمه ها نيزدرتمام دوره زندگي افراد،تنها هزينه تهيه يك ويلچر را پوشش مي دهند .همچنين گاهي ،بيمه ها هزينه كامل تهيه ويلچروبعضي اوقات تنها درصدي ازهزينه ها رامتقبل مي شوند.
بنابراين نوع ويلچري كه شما خريداري مي كنيد، به مقداربودجه شما وميزان حمايتي كه دستگاههاي ذيربط شما راتحت پوشش قرارمي دهد،بستگي دارد.
بطوركلي ويلچرها خيلي گران هستند. معمولا"هزينه تهيه ويلچرهاي دستي 800 تا 2000 دلار وويلچرهاي برقي بين 5000 تا 18000 دلارمي باشد. لازم است كه درخريدخودنهايت دقت را بعمل آوريد وكاملا"مطمئن شويدكه ويلچرمناسبي رابراي خودتان انتخاب كرده ايد. توجه داشته باشيد اين موضوع درواقع يك سرمايه گذاري بزرگ محسوب مي شود.


چك ليستي براي خريداران ويلچر
آياشما درمورد آنچه كه نيازداريد و آنچه كه درخواست داريد،فكركرده ايد؟ چگونه پاسخ سئوالاتي را كه براي شما مطرح است، به دست مي آوريد؟ نكاتي وجوددارندكه وقتي آمادگي استفاده ازويلچررابدست آورديد، مي توانيد با پزشك وفيزيوتراپ خودمشورت نمائيد.اما بطوركلي بهتراست قبل ازتهيه ويلچرخود چك ليست زيررا موردتوجه قراردهيد:


◦ سطح ضايعه من چيست؟
◦ چه برنامه روزمره اي مي توانم براي خودم داشته باشم؟چه مواقعي نيازبه كمك دارم؟
◦ ويلچرم را درچه جاهائي مي خواهم استفاده كنم؟
◦ ازانجام چه فعاليتهاي خاصي لذت مي برم؟
◦ آيا براي محل كار، براي محل تحصيل، و فعاليتهاي خارج ازمنزل خود، مي خواهم ازيك ويلچراستفاده كنم؟
◦ چه ويژگيهائي باعث مي شوند، ويلچرمن راحت ترباشد؟
◦ استفاده ازچه وسايلي موجب خواهندشد كه انجام فعاليتهاي روزمره من راحت ترانجام گيرند؟
◦ ازچه نوع نوع وسيله اي براي نقل وانتقالات خود استفاده مي كنم؟ آيا براي انجام كاري جابجا مي شوم يا براي تفريح ؟
◦ به چه سبب ظاهر ويلچرمن اهميت دارد؟
◦ ازنظر مالي چه منابعي ، جهت كمك به تهيه ويلچر دراختيار دارم؟


درهرحال:
قبل ازاتخاذ تصميم نهائي درمورد تهيه ويلچر: نكات زيررامورد توجه قراردهيد:
◦ باتعدادي ازمتخصصين توانبخشي صحبت كنيد و نظرات آنان را درمورد ويلچري كه مناسب وضعيت شماباشد، جويا شويد. كارشناسان تفريح درماني نيزمي توانند درموردويژگيهاي خاص ويلچرها يا درخصوص ويلچري كه جهت انجام فعاليتهاي گردشي وتفريحي شما مناسب است،نظردهند.
◦ ازمتخصصين كاردرماني خودبخواهيدتادرمورد نوع صندلي يا ويژگيهائي كه مي توانند باعث راحتي انجام فعاليتهاي روزمره شما ،درمحل كاريا منزل شوند، پيشنهاددهند.
◦ باسايرافرادي كه ازويلچراستفاده مي كنند،صحبت كنيد.به ويلچرآنان نگاه كنيد،وببينيدكه ويلچرآنان چه ويژگيهائي دارد.از آنهابپرسيدكه چه چيزهائي رادرموردويلچرخود دوست دارندوچه چيزهائي رادوست ندارند. همچنين ببينيد، اگرآنهابخواهندويلچرديگري بخرند،چه نكات جديدي رامورد توجه قرارمي دهند.
◦ جهت آشنائي بيشتردرموردانواع ويلچرها،ازفهرست منابع معتبر استفاده نمائيد . همچنين براي كسب اطلاعات درخصوص انواع ، اشكال ،ويژگيها ، و قيمت ويلچرها مي توانيدباشركتهاي تهيه كننده ويلچرتماس بگيريد.
◦ وقت ملاقاتي را با فيزيوتراپ خودهماهنگ كنيدتا ويلچر وتشكچه جديد خودراموردارزيابي قرارداده وآن را متناسب با وضعيت خود تنظيم نمائيد.


بعدازخريدويلچر :جهت كسب بهترين نتيجه به نكات زيرتوجه كنيد:
◦ ضمانت نامه ويلچررامطالعه نموده و اگرسئوالاتي داشتيد بپرسيد. مطمئن باشيد ازهرآنچه كه لازم بوده، اطلاع پيداكرده ايد.خيلي ازويلچرها ازنظرچارچوب گارانتي مادام العمر دارند. سعي كنيد، تا وقتي كه ازگارانتي داشتن محصولي مطمئن نشده ايد،ازآن استفاده نكنيد.
◦ ازويلچرخودمراقبت نمائيد! و توجه داشته باشيدكه سرويس نگهداري وتنظيم منظم آن اهميت خيلي زيادي دارد.بطوركلي سفت كردن پيچهائي كه شل شده اند،مي تواندازخرابيهاي كلي ويلچر شماجلوگيري كند.
◦ درمواقعي كه شما معاينات پزشكي سالانه داريد،ازفيزيوتراپ خودبخواهيدكه وضعيت نشستن و صندلي ويلچرتان رامجددا"ارزيابي نمايد.چراكه بديهي است با گذشت زمان يكسري تغييرات ايجاد مي شوند.
◦ چنانچه شما درطول انجام فعاليتهاي روزمره خودبا مشكلي مواجه شديد و يا دردي را حس كرديد،سريعا" جهت ارزيابي مجددبه فيزيوتراپ خودمراجعه نمائيد.امكان دارد لازم باشد،با انجام يكسري تنظيمات مختصر دروضعيت نشستن ،مشكل شما براحتي برطرف شود.
◦ سعي كنيد هميشه اطلاعات خودرا به روزكنيد.مقالات موجوددرمجلات رامطالعه كرده و با اشكال و ويژگيهاي ويلچرهاي جديدآشنا شويد.


******


منبع : مقاله:" Selecting a Wheelchairs " – مترجم: مهندس عباس كاشي (ohealth2007@yahoo.com) - انتشار : مركز ضايعات نخاعي جانبازان فروردين ماه 1388 - برگرفته از: Medical RRT in Secondary Complications in SCI
ر بسياري از بيماران مبتلا به اختلال حركتي داشتن ويلچر مناسب جزء اصل زندگي اين افراد است. و به قول يكي از بيماران آسيب نخاع "ويلچر بد بدتر از همسر بد است".
با توجه به تنوع فراوان ويلچرها و وسايل جانبي آن در حال حاضر تجويز ويلچر در كلينيكهاي خاص (Seat clinic ) انجام مي شود. در كشور ما كارشناسان كاردرماني در اين زمينه اطلاعات لازم را در اختيار بيماران قرار مي دهند.
در اينجا به نكاتي در انتخاب ويلچر مناسب اشاره مي كنيم:

هدف از تجويز ويلچر

1) به حد اكثر رساندن تحرك فرد بطور مستقل
2) پيشگيري يا به حداقل رساندن بد فرمي ها ياآسيبهاي مختلف در اندامها مثل زخم بستر، خم شدن مفاصل، بد شكلي مفاصل
3)به حداكثر رساندن عملكرد فرد
4)بهبود تصور فرد از بدن خودش
5)حداقل رساندن هزينه و مشكلات نگهداري ويلچر

انواع فريم(چهارچوب)

بيشترين نوع ويلچر مورد استفاده، نوع خم شو(تاشو) است. ويلچرهائي كه تا شونده نيستند محكمتر بوده و ديرتر خراب مي شوند اما جابجائي ويلچر مشكل است. ويلچرهاي تاشو قابل جابجا كردن مي باشند اما سنگين تر بوده، زودتر خراب مي شوند و حركت دادن آنها انرژي بيشتري لازم دارد.
دستگيره
به حلقه اي كه با آن ويلچر را به جلو مي رانيمhand rim يا دستگيره مي گوئيم. هر چه دستگيره بزرگتر باشد، جلو بردن ويلچر راحت تر است. دستها نيز بايد تحرك بيشتري داشته باشند، اگر دستگيره كوچك تر شود با حركت كمتر دست، ويلچر به ميزان بيشتري جلو مي رود اما نيروي بيشتري لازم است و فشار بيشتري به دست وارد مي شود لذا دستگيره هاي كوچك در ويلچرهاي مسابقه استفاده مي شوند.

چرخ جلو
انواع مختلف چرخ جلو وجود دارد. چرخهاي كوچك كه از جنس پلاستيك سفت است در جاهاي صاف مناسب مي باشند.

صندلي

صندلي از جنسهاي مختلفي مثل برزنت يا وينيل ساخته مي شود. نوع ساخته شده از وينيل گرم بوده و باعث تعريق مي شود. انواع داكرون و نايلون سبكتر بوده و باعث ايجاد تعريق كمتري مي شوند.
زاويه نشيمنگاه صندلي نيز اهميت دارد. در حالت معمولي اين زاويه 10-0 درجه است اما در ويلچرهاي ورزشي تا 20 درجه است. هرچه زاويه بيشتر باشد، پايداري فرد بر روي ويلچر بيشتر مي شود اما احتمال ايجاد زخم بستر نيز زيادتر مي شود.

بالشتك ها
در هر ويلچري بسته به مشكل بيمار بايد از بالشتك مناسب استفاده كرد. انواع آن شامل: ابر، ژل و كيسه هاي هوائي است كه خود اين انواع نيز دسته هاي گوناگون دارد. بايد بالشتك طوري تنظيم شود كه انحناي كمري كه بصورت طبيعي وجود دارد حفظ شود.

پشتي
تنظيم پشتي بر اساس ميزان كنترل لازم و تحرك فرد انجام مي شود. هر چه پشتي بالاتر باشد، حمايت بيشتري از كمر وپشت به بيمار داده مي شود اما تحرك فرد كمتر مي شود. برخي از ويلچرها داراي قابليت خم شدن پشتي مي باشند.

محل قرارگيري

اهميت محل قرارگيري پا در حفظ تعادل، داشتن وضعيت مناسب و حفظ پا از آسيب و ضربه است. قرار گرفتن مچ پا باعث كاهش فشار بر ناحيه ران و باسن مي شود. بيشترين نوع مورد استفاده انواع متحرك است تا فرد بتواند در تحرك آزادي بيشتري داشته باشد. در صورتي كه در خم شدن زانو مشكلي وجود داشته باشد از انواع خاص آن استفاده مي شود.

ويلچر موتوري

برخي از بيماران نيازمند ويلچر موتوري مي باشند. اين نوع ويلچر به دو نوع كلي تقسيم مي شوند يك نوع كه موتور داخل ويلچر است و نوع ديگر كه مي توان در صورت لزوم موتور را بر روي ويلچر سوار كرد يا آنرا جدا كرد.

اسكوتر
در افرادي كه قدرت حركتي كمي دارند مثل بيماراني كه سائيدگي شديد مفصل دارند، بيماران قلبي يا حتي افراد مبتلا به ام اس از اسكوتر ا ستفاده مي شود. اسكوتر بصورت سه چرخه موتوردار است و حتي قابل استفاده در منزل نيز مي باشد.

اندازه ويلچر

اندازه ويلچر بسيار مهم است و بايد توسط كارشناسان كاردرماني تنظيم شود. بعنوان مثال بزرگ بودن ويلچر مي تواند باعث خم شدن ستون فقرات (اسكوليوز) يا تشديد آن گردد.

محل قرارگيري ساعد Arm through

هدف از گذاشتن آن حفظ تعادل و پايداري فرد است. همچنين فردي كه دچار ضايعه نخاعي است بايد هر 20 دقيقه بمدت 20 ثانيه خودش را بلند كند تا از ايجاد زخم بستر پيشگيري بعمل آيد. داشتن دسته باعث كاهش فشار به مهره هاي كمري شده و اگر فردي كمر درد دارد حتما بايد از ويلچر دسته دار استفاده كند.
انواع مختلف آن شامل: نوع ثابت، نوع قابل جدا شدن، نوع كوتاه براي كارهاي پشت ميز و ... است.

ترمز
ترمز يكي از مهمترين بخشهاي ويلچر است كه مرتبا بايد كنترل شود. در غير اين صورت مي تواند باعث ايجاد خطرات مختلفي براي بيمار شود. انواع مختلف ترمز وجود دارد، برخي با فشاردادن قفل مي شوند و برخي با كشيدن. برخي از آنها در درجات مختلف تنظيم مي گردد. در افرادي كه دستها قدرت كمتري دارند مي توان از ترمز با دسته بلند استفاده كرد. وسيله اي بنام كمك ترمز نيز وجود دارد كه اجازه حركت يكطرفه به ويلچر مي دهد و مي تواند به بالا رفتن از شيب كمك كند.

ضد واژگوني

براي آنكه ويلچر از عقب واژگون نشود چرخهاي كوچكي به عقب ويلچر وصل مي شود.

انواع چرخها:

اتصال محور رينگ توسط اسپوك يا مگ است.
دو نوع عمده چرخها"اسپوك دار"و"مگMag ناميده مي شود. نوع مگ بخاطر ساخته شدن چرخ از منيزيم به اين نام ناميده شد ولي در حال حاضر اكثرا از لاستيك ساخته مي شوند. نوع مگ بسيار مقاوم است و نياز به نگهداري كمتري دارد اما سنگينتر از اسپوك است اما نوع اسپوك سبكتر است و اما نياز به تنظيم دارد.

تاير
سه نوع تاير وجود دارد: تيوب دار، بدون تيوب وتوپر. نوع تيوب دار سبك بود و براي اكثر مواقع انتخاب مناسبي است. نوع بدون تيوب سنگين تر است ولي براي مكانهاي صاف مثل داخل بيمارستان مفيد است اما در مكانهاي ناهموار استفاده از آن دشوار است اما پنچر نمي شود.

زاويه چرخ
زاويه چرخها را كامبر camber مي گويند. هر چه زاويه بيشتر باشد(چرخها خم باشند) ويلچر پايدارتر است و امكان زمين خوردن كمتر است و جلو بردن ويلچر راحتر مي شوند اما تاير زودتر خراب مي شود بنابراين اكثرا در ويلچرهاي مسابقه اين زاويه را زيادتر مي كنند.


منبع:انجمن حمايت از بيماران ديستروفي


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي  | 

تغذيه در بارداري

. حتي اگر تغذيه خوبي داشته‌ايد رژيم غذائي خود را متعادل‌تر كنيد.

تقريبا" همه بانوان باردار به مقادير بيشتري پروتئين، بعضي از انواع ويتامين‌ها و مواد معدني مانند اسيد فوليك و آهن و كالري براي دريافت انرژي نياز دارند. غذاهاي آماده را محدود كنيد زيرا آنها فقط حاوي مقادير زيادي كالري بدون ارزش غذائي هستند.

به خاطر داشته باشيد كه معناي بهتر خوردن هميشه بيشترخوردن نيست. شايد تعجب كنيد اما شما فقط روزانه به 300 كالري بيشتر از قبل نياز داريد يعني در كل 2500 كالري روزانه. خيلي راحتتر از آن چيزي كه فكر مي كنيد اين 300 كالري اضافه به بدن شما مي رسد.

2. از خوردن گوشت و ماهي خام و پنيرهاي نرم بپرهيزيد.

مطلقا" به غذاهاي دريائي خام مثل سوشي خام يا صدف نزديك نشويد. همچنين از شير پاستوريزه نشده، پنيرهائي مانند كامبرت و فتا، گوشتهاي كم پخته شده يا خام پرهيز كنيد. بعضي از انواع ماهي شامل متيل جيوه مي باشند تركيبي كه به نظر مي رسد در دوز بالا براي مغز در حال رشد جنين و فرزند شما خطرناك است. توصيه اين است كه مصرف ماهي تن و نيز انواع كنسرو ماهي را به 340 گرم (معادل دو وعده) در هفته محدود كنيد. در ضمن مراقب نظافت آشپزخانه‌تان باشيد. همه موارد بالا مي توانند منبع باكتري بوده و به فرزند متولد نشده شما آسيب برسانند.

نوشيدن الكل در زمان حاملگي مي تواند باعث آسيبهاي فيزيكي، اختلالات يادگيري و مشكلات احساسي در فرزند شما شود. بنابراين تعداد زيادي از متخصصين توصيه مي كنند كه در تمام دوران بارداري از خوردن مشروبات الكي خودداري كنيد.

همچنين شما بايد از خوردن نوشيدني‌هاي كافئين دار تا حد امكان بپرهيزيد. ممكن است كه تحمل اين روشهاي تغذيه‌اي درماههاي اول براي شما خيلي ناخوشايند و سخت باشد اما توجه داشته باشيد كه بعضي از مطالعات نشان داده اند كه دريافت بيش از 4 فنجان قهوه در روز مي تواند باعث سقط، وزن كم نوزاد و حتي مرده زائي شود. كافئين در چاي، كولاها، شكلات و نوشيدني هاي غير الكلي و كاكائو نيز وجود دارد. به جاي اينها دم كرده هاي بدون كافئين بياشاميد. البته بهترين روش اين است كه از نوشيدنيهاي سالمتر مثل شير كم چربي، آب ميوه هاي خالص و يا يك ليوان آب با چند قطره ليمو استفاده كنيد.

3. از قرص هاي ويتامين و مواد معدني استفاده كنيد.

در يك دنياي ايده آل و كامل، بدون وجود تهوع‌هاي صبحگاهي و ويارهاي شديد، يك برنامه غذائي خوب و كامل بايد شامل كليه موادي باشد كه شما در دوران بارداري به آن نياز داريد. اما در دنياي واقعي ما، دريافت قرص‌هاي ويتامين به همراه مواد معدني مي تواند تضمين‌كننده اين باشد كه شما همه مواد غذائي مورد نياز خود را دريافت مي‌كنيد. مطمئن شويد كه داروي شما حاوي 600 تا 800 ميكروگرم اسيد فوليك است زيرا كمبود اين ويتامين گروه B‌ مي تواند باعث نقايصي در لوله عصبي جنين مانند اسپاينا بيفيدا شود. در ماههاي بعد شما معمولا احتياج به دريافت آهن و كلسيم خواهيد داشت تا مطمئن شويد كه مقادير مورد نياز از اين مواد را دريافت مي‌كنيد.

افرادي كه رژيم گياهخواري داشته و يا مشكل پزشكي خاصي مانند ديابت، ديابت حاملگي، كم خوني و سابقه تولد نوزاد با وزن پايين را دارند بايد با پزشك‌شان در مورد نوع ويتامين ها و مواد معدني مورد نياز خود مشورت كنند.

همواره به خاطر داشته باشيد كه بيشتر هميشه بهتر نيست. از خوردن مقادير زياد ويتامين ها و مواد معدني بپرهيزيد زيرا اين عمل مي تواند به فرزند در حال رشد شما آسيب بزند.

4. در دوران حاملگي رژيم نگيريد.

رژيم گرفتن در دوران حاملگي به شدت براي شما و جنين‌تان خطرناك است. بسياري از رژيم هاي كاهش وزن همراه با كاهش دريافت آهن، اسيد فوليك و بسياري از ويتامينها و مواد معدني مورد نياز مي باشد. به ياد داشته باشيد كه افزايش وزن يكي از نشانه هاي مهم حاملگي طبيعي است. احتمال به دنيا آوردن نوزاد سالم در بانواني كه خوب غذا خورده و افزايش وزن طبيعي دارند بيشتر است. بنابراين اگر شما با خوردن غذاهاي تازه و سالم و مقوي در حال اضافه كردن وزن هستيد نگران نشويد، شما باز هم بزرگتر و چاق تر خواهيد شد.

5. توجه داشته باشيد كه به تدريج افزايش وزن پيدا كنيد.

به طور كلي، اگر وزن شما پيش از حاملگي مناسب بوده شما بايد بين 11تا 15 كيلو گرم اضافه وزن پيدا كنيد. اگر شما كمي كمبود وزن داشته ايد مي توانيد قدري بيشتر مثلا 5/12 تا 18كيلوگرم وزن اضافه كنيد و اگر وزنتان بالا بوده بايد قدري كمتر و بين 7 تا 5/11 كيلوگرم وزن اضافه كنيد. اگر شما كوتاه قد هستيد (157 سانتيمتر و يا كمتر) يا در دوران نوجواني هستيد و يا بيشتر از يك جنين داريد بايد در مورد افزايش وزن مناسب با پزشك خود مشورت كنيد. اين كه چه زماني افزايش وزن پيدا كنيد تقريبا" به اندازه ميزان آن مهم است. كمترين اضافه وزن بايد در سه ماهه اول باشد، بين 900 گرم ت 2 كيلو، و بعد به تدريج وزن شما اضافه‌تر شود؛ بيشترين اضافه وزن بايد در سه ماهه آخر يعني زماني كه جنين بيشترين رشد را دارد، اتفاق بيافتد، حدود 450 گرم در هر هفته.

6. هر چهار ساعت يك بار، يك غذاي كم حجم ميل كنيد.

حتي اگر شما سير باشيد ممكن است فرزند‌تان گرسنه باشد؛ بنابراين سعي كنيد كه هر 4 ساعت يك بار چيزي ميل كنيد. اگر ويار داريد يا حالت تهوع يا سوزش سر دل يا سوء هاضمه، خواهيد ديد كه دريافت 5 يا 6 وعده غذا با حجم كم بسيار قابل تحمل‌تر است تا خوردن سه وعده غذاي پر حجم. هيچ كدام از وعده هاي غذائي خود را حذف نكنيد، ممكن است كه شما گرسنه نباشيد اما فرزند شما مرتبا به مواد غذائي نياز دارد.

7. گاهي با خوردن مواد شيرين مورد علاقه تان از خودتان پذيرائي كنيد.

اگر چه غذاهاي فرآوري شده و ميان وعده هاي بسته بندي شده موجود در بازار و دسرهاي شيرين نبايد جزو مواد غذائي هميشگي شما باشند، اما اين دليل نمي شود كه در دوران بارداري از همه خوراكيهاي مورد علاقه خود چشم‌پوشي كنيد. بعضي از جايگزين‌هاي خوب در اين مورد مي تواند شامل: يك دسر موزي، شربت بدون چربي و يخ زده ميوه ها و يا ماستي كه با بيسكويت مخلوط شده است باشد. اما يادتان باشد كه اگر تسيلم وسوسه شديد و گاهي شيريني، كيك و يا چيز مشابهي خورديد خودتان را سرزنش نكنيد چون مقدار كمي كيك يا شيريني اصلا به شما و فرزندتان صدمه نمي زند.


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي  | 

سندرم تونل كارپ وگز گز دستها وانگشتان

سندرم تونل كارپ وگز گز دستها

سندرم تونل کارپ، شايع‌ترين نوروپاتي ناشي از گيرافتادگي عصب است که تقريبا 6-3 از جمعيت عمومي را مبتلا مي‌سازد. اگرچه علت اين عارضه معمولا مشخص نمي‌شود، مي‌تواند به دلايلي نظير تروما، مانورهاي مکرر، بيماري‌هاي خاص و حاملگي ايجاد شود...

 علايم حاصل با فشرده شدن عصب مديان مرتبط هستند که باعث درد، بي‌حسي و سوزن‌سوزن شدن مي‌گردد. يافته‌هاي مربوط به معاينه فيزيکي نظير هيپالرژي، نشانه مچ مربعي (Squqre Wrist) و يک الگوي کلاسيک يا محتمل در دياگرام علايم دست، جهت تشخيص مفيد هستند. مطالعات مربوط به هدايت عصبي و الکتروميوگرافي مي‌توانند عدم قطعيت در تشخيص را رفع کنند و جهت تعيين کمي و طبقه‌بندي شدت بيماري مفيد واقع شوند. گزينه‌هاي درماني مبتني بر شدت بيماري هستند. در بيماراني که بيماري خفيف دارند، 6 هفته تا 3 ماه درمان محافظه‌کارانه را مي‌توان مدنظر قرار داد. اصلاحات شيوه زندگي نظير کاهش فعاليت‌هاي مکرر و استفاده از وسايل ارگونوميک به طور مرسوم مورد تاييد بوده است ولي شواهد موجود در حمايت از اثربخشي اين اقدامات غيرقطعي هستند. آتل‌هاي داراي وضعيت خنثي يا با انحناي رو به بالا و کورتيکواستروئيدهاي خوراکي به عنوان درمان‌هاي خط اول در نظر گرفته مي‌شوند و تزريق کورتيکواستروئيدهاي موضعي براي علايم مقاوم به کار مي‌رود. نشان داده شده است که داروهاي ضدالتهاب غير استروئيدي، ديورتيک‌ها و پيريدوکسين (ويتامين B6) اثربخش‌تر از دارونما نيستند. اغلب درمان‌هاي محافظه‌کارانه باعث تسکين کوتاه مدت علايم مي‌شوند ولي شواهد اندکي مويد مزاياي طولاني‌مدت اين اقدامات هستند. افرادي که بيماري متوسط تا شديد دارند بايد براي ارزيابي جراحي در نظر گرفته شوند. رويکردهاي جراحي باز و آندوسکوپيک پيامدهاي 5 ساله مشابهي داشته‌اند.

سندرم تونل کارپ، شايع‌ترين نوروپاتي ناشي از گير افتادن عصب است که شيوع آن در جمعيت عمومي بزرگسالان
8/5 - 5/2 متغير است. اگرچه شيوع علايم دوطرفه نامشخص است، يک مطالعه که در بريتانيا انجام شد، علايم دوطرفه را در بيش‌از 50 موارد گزارش کرد. ميانگين بروز خام سالانه سندرم تونل کارپ 329 مورد در 100000 نفر- سال تعيين شده است و بروز استاندارد شده آن 276 مي‌باشد. اگرچه علت اين عارضه غالبا نامعلوم است، برخي شرايط خاص به طور معمول با سندرم تونل کارپ ارتباط دارند (جدول 1). علاوه براين، سندرم تونل کارپ غالبا با صدمات حاصل از استفاده بيش‌از حد که به دليل حرکات مکرر به طور معمول مرتبط با کار ايجاد مي‌شوند، درارتباط است. از آنجا که بسياري از وضعيت‌هاي ديگر علايمي شبيه علايم سندرم تونل کارپ ايجاد مي‌کند (جدول 2)، معاينه فيزيکي و شرح حال دقيق جهت اثبات تشخيص ضروري هستند.


علايم

درد و پارستزي مشخصه سندرم تونل کارپ نوعا در امتداد توزيع عصب مديان ايجاد مي‌شوند (يعني شست، انگشت نشانه و انگشت مياني؛ شکل 1). گاه ممکن است اين علايم در همه انگشتان رخ دهند ولي نبايد در پشت يا کف دست ايجاد شوند. ممکن است درد و پارستزي از جهت پروگزيمال به ساعد و حتي بازو و شانه انتشار يابند. ممکن است بيماران عنوان کنند که انگشتان آن‌ها متورم و به درد نخور به نظر مي‌رسند ولي هيچ تورمي نداشته باشند. اين بيماران احتمال دارد کاهش قدرت در هنگام گرفتن اشيا يا انجام برخي کارهاي مشخص را نيز ذکر کنند. ممکن است بيمار با درد شبانه از خواب بيدار شود و سابقه‌اي از تکان‌ دادن دست يا تلنگر زدن روي مچ را جهت رفع احساس ناراحتي ذکر کنند که به عنوان نشانه تلنگر (Flicksign) شناخته مي‌شود. نشانه تلنگر پيش‌بيني کننده ناهنجاري‌هاي تشخيصي الکتريکي در 93 موارد است و ميزان مثبت کاذب کمتراز 5 دارد.

همچنين پزشک مي‌تواند از بيمار بخواهد جهت شناسايي الگوهاي علايمي که مطابق با سندرم تونل کارپ هستند، شکل دست خود را روي قطعه‌اي کاغذ بکشد يا از يک دياگرام مربوط به علايم دست استفاده کند (شکل 2). الگو‌هاي محتمل و کلاسيک بر روي يک دياگرام مربوط به علايم دست براي سندرم تونل کارپ حساسيت 64 دارند. تنها 9 از بيماراني که يک الگوي نامحتمل دارند، دچار سندرم تونل کارپ هستند (جدول 3). معاينه فيزيکي، اکيموز و خراشيدگي روي مچ‌ها و دست‌ها مطرح‌کننده آسيب حاد به بافت‌ها و از آن جمله عصب مديان، به عنوان علت است. ناهنجاري‌هاي استخواني نظير دفورميتي بوتونير (Boutonniere)، دفورميتي گردن قو و انحراف مچ به سمت اولنار حاکي از آرتريت روماتوئيد هستند، حال آن که تورم استخوان‌هاي کارپ يا بند ديستال انگشتان مطرح کننده استئوآرتريت است. آتروفي عضلات تنار معمولا تنها در موارد شديد مزمن سندرم تونل کارپ رخ مي‌دهد و به طور شايع‌تري با سندرم‌هاي نوروپاتي ديگر و آرتريت کارپومتاکارپال همراه است (جدول 3).

بيماران بايد از نظر وجود هيپالژزي (کاهش توانايي درک محرک دردناک) در سطح پالمار انگشت نشانه در مقايسه با انگشت کوچک همان سمت در دست مبتلا ارزيابي شوند. آزمون افتراقي دو نقطه را که در آن ناتواني در افتراق دو نقطه با فاصله کمتر 6 ميلي‌متر از يکديگر، غيرطبيعي در نظر گرفته مي‌شود مي‌توان با استفاده از يک وسيله پرگار مانند (Caliper) انجام داد. ممکن است عضله ابداکتور پوليسيس برويس در هنگام آزمايش قدرت، ضعف قابل توجهي از خود نشان دهد. پزشک مي‌تواند با درخواست از بيمار براي بالا بردن انگشت شست در جهت عمود بر کف دست و درحالي که پزشک با اعمال فشار رو به پايين روي بند ديستال شست در مقابل ابداکسيون آن مقاومت ايجاد مي‌کند، اين ضعف را مشاهده کند.

مانور فالن (Phalen) و نشانه تينل (Tinel) که طي ‌آن‌ها به ترتيب مچ در وضعيت فلکسيون قرار مي‌گيرد يا روي سطح کف دستي آن ضربه زده مي‌شود، جهت مشاهده وقوع مجدد علايم بيمار به کار گرفته مي‌شوند. با اين حال، مانورفالن، نشانه تينل، وجود آتروفي تنار و سابقه پارستزي شبانه در مقايسه با ديگر يافته‌هاي معاينه و شرح حال، ارزش تشخيصي اندکي دارند (جدول 3)


آزمون‌هاي کمکي

تشخيص سندرم تونل کارپ، عمدتا برپايه شرح حال و يافته‌هاي معاينه فيزيکي استوار است. آزمون‌هاي کمکي زماني که تشخيص قطعي نيست مفيد هستند. آزمون‌هاي تشخيص الکتريکي براي بيماران منتخب توصيه مي‌شوند درحالي که اولترا سونوگرافي، MRI و CT اسکن معمولا فايده‌اي ندارند.

از مطالعات هدايت عصبي (NCV) و الکتروميوگرافي (EMG) مي‌توان جهت تاييد تشخيص در بيماران با احتمال حدواسط قبل از آزمايش يا کساني که تظاهرات غيرمعمول دارند، استفاده کرد. NCV و EMG را مي‌توان جهت تعيين کمي و طبقه‌بندي شدت بيماري که ممکن است در تصميم‌گيري‌هاي درماني کمک‌کننده باشد، به کاربرد. کند شدن سرعت هدايت عصب مديان مويد تشخيص است. NCV براي سندرم تونل کارپ حساسيت 85-56 و ويژگي حداقل 94 دارند. EMG غالبا با NCV توام انجام مي‌شود تا مشکلات عضلاني اوليه از ضعف عضلاني ناشي از اختلالات نورولوژيک افتراق داده شوند. در بيماراني که با توجه به شرح حال و معاينه فيزيکي، احتمال سندرم تونل کارپ در آن‌ها بالا است، NCV و EMG عموما توصيه نمي‌شود.

درمان

درمان سندرم تونل کارپ بايد براساس شدت آن باشد(كه بر اساس نوار عصب وعضله تعيين مي شود ) . بيماران دچار سندرم تونل کارپ خفيف تا متوسط، يافته‌هاي EMG و NCV طبيعي تا اندکي غيرطبيعي دارند. بيماري شديد با بدترشدن علايم باليني و مطالعات تشخيصي الکتريکي واضحا غيرطبيعي مطرح مي‌شود (جدول 4). در بيماراني که بيماري خفيف دارند، 6 هفته تا 3 ماه درمان محافظه‌کارانه، منطقي است. آتل‌هاي مچي در وضعيت خنثي يا با انحناي رو به بالا و کورتيکواستروئيدهاي خوراکي به عنوان درمان‌هاي خط اول در نظر گرفته مي‌شوند، و تزريق کورتيکواستروئيدهاي موضعي براي علايم مقاوم به کار مي‌رود. بيماران با بيماري متوسط تا شديد يا افرادي را که عليرغم درمان محافظه کارانه، همچنان داراي علايم دايمي هستند، مي‌توان براي ارزيابي جراحي ارجاع داد.


درمان محافظه کارانه

اصلاح شيوه زندگي- اجتناب از حرکات مکرر، استفاده از تجهيزات ارگونوميک (مثل استراحت دهنده مچ، بالشتک موشواره‌اي)، استراحت کردن، استفاده از جايگزين‌هاي صفحه کليد رايانه (مثل قلم ديجيتال، نرم‌افزار ديکته و شناخت صدا) و کارکردهاي شغلي جايگزين به طور مرسوم به عنوان درمان سندرم تونل کارپ تاييد شده‌اند. با اين حال شواهدي غيرقطعي جهت رد يا تاييد اثربخشي هريک از اين مداخلات وجود دارد.

داروهاي خوراکي- کورتيکواستروئيدهاي خوراکي باعث تسکين چشمگير علايم در کوتاه‌مدت مي‌شوند و مزاياي آن‌ها طي يک دوره 8 هفته‌اي بعد از قطع دارو به اتمام مي‌رسد. برعکس ثابت شده است که داروهاي ضدالتهاب غير استروئيدي، ديورتيک‌ها و پيريدوکسين (ويتامين B6) موثرتر از دارونما نيستند.

آتل‌گيري- شواهد خوبي در حمايت از کاربرد آتل‌هاي مچي در وضعيت خنثي (شکل 3) و با انحناي رو به بالا وجود دارد و پيامدهاي تخفيف علايم در هر دو نوع مشابه بوده است. شواهد محدودي در حمايت از کاربرد نوعي از آتل که مفاصل متاکارپوفالنژيال را با مچ ثابت نگه مي‌دارد و باعث کاهش مهاجرت لومبريکال به درون فضاي رتيناکولوم مي‌شود، وجود دارد. شواهد خوبي وجود دارد که از استفاده 24 ساعته آتل‌ها (تمام وقت) در مقايسه با کاربرد تنها شبانه حمايت مي‌کنند.

اگرچه شواهد اندکي درمورد طول مدت توصيه شده براي آتل‌گيري وجود دارد، اغلب مطالعات با 8-6 هفته درمان آزمايشي انجام شده‌اند و اثربخشي اين کار تا يک سال بعد مشاهده شده است. دريک مطالعه، آتل‌گيري باعث کاهش در علايم شد که در حداکثر 60 از جمعيتي که قبلا براساس مطالعات هدايت عصب و علايم، کانديد جراحي در نظر گرفته شده بودند، نياز بيمار به جراحي را حداقل يک سال به تاخير انداخت. شواهد اندکي وجود دارد که مزاياي طولاني‌مدت بعد از کنار گذاشتن آتل را نشان داده باشند و ممکن است طي دوره استفاده از آتل، پيشرفت بيماري نيز روي دهد.

تزريق کورتيکواستروئيد- تزريق موضعي کورتيکواستروئيد را مي‌توان به عنوان يک درمان اوليه يا درمان کمکي در مرحله بعد به کار برد. شواهد محکمي وجود دارد که نشان مي‌دهد کورتيکواستروئيدهاي موضعي و سيستميک کاهش چشمگير علايم را تا يک ماه بعد از تزريق در بيماران دچار سندرم تونل کارپ خفيف در پي دارند و بسياري از بيماران تسکين علايم را تا يک سال هم ذکر مي‌کنند. يک مطالعه نشان داد که کورتيکواستروئيدهاي موضعي در مقايسه با کورتيکواستروئيدهاي خوراکي، تسکين بيشتر علايم را تا سه‌ماه سبب مي‌شوند ولي در مقايسه با تلفيقي از داروهاي ضدالتهاب غير استروئيدي و آتل‌گيري در 8 هفته باعث تسکين مشابه در علايم مي‌شوند. تزريق کورتيکواستروئيدها را مي‌توان خصوصا براي بيماراني که مي‌خواهند جراحي را به تعويق اندازند در نظر گرفت، اگر چه اثربخشي اين اقدام عمدتا کوتاه مدت است. اين عمل شامل تزريق حجم اندکي از کورتيکواستروئيد به زير فلکسور رتيناکولوم و درون تونل کارپ است. ارتباطي بين دوز کورتيکواستروئيد و کاهش علايم مشاهده نشده است و هيچ داده مطلوبي در حمايت از نوع خاصي از فورمولاسيون کورتيکواستروئيدي در مقايسه با نوعي ديگر موجود نيست. به طور مرسوم 20 ميلي‌گرم تريامسينولون استونايد بدون ليدوکائين با استفاده از يک سرنگ 1 ميلي‌ليتري و سرسوزن 25/1 اينچي شماره 25 تزريق مي‌شود. عارضه بالقوه اصلي اين تزريقات، آسيب ناشي از تزريق در عصب مديان است. عصب مديان بلافاصله در زير تاندون پالماريس لونگوس در نقطه وسط مچ دست و مديال به تاندون فلکسور کارپي رادياليس قرار گرفته است. اگر بيمار تاندون پالماريس لونگوس قابل شناسايي نداشته باشد، از بيمار بخواهيد نوک انگشت پنجم خود را به انگشت شست برساند. شياري که با اين عمل در قسمت مديال ايجاد مي‌شود، در راستاي عصب مديال قرار دارد.

روش مرسوم تزريق درست در مديال تاندون پالماريس لونگوس يا ميانه بين تاندون‌هاي پالماريس لونگوس و فلکسور کارپي اولناريس است (شکل A-4؛ جدول 5). يک روش جايگزين تزريق در لترال تاندون پالماريس لونگوس يا بين تاندون‌هاي پالماريس لونگوس و فلکسور کارپي رادياليس است (شکل ‌B-4). در يک مطالعه چنين نتيجه‌گيري شده است که اين روش جايگزين، باعث فاصله بيشتر بين سوزن و عصب مديال مي‌شود ولي خطر تماس سوزن با شاخه جلدي پالمار عصب مديال را افزايش مي‌دهد.

 روش ليزر درماني :در موارد خفيف تا متوسط موثر بوده است

روش تزريق بوتوكس:روش جديدي است كه با كاهش فشار تونل كارپ منجر به كاهش علائم و بهبودي گرديده است.

روش مغناطيس درماني :گزارشات مفيدبودن در موارد خفيف وجود دارد.

درمان جراحي

در سندروم تونل كارپ شديد و يا مقاوم به درمانهاي دارويي و يا فيزيكي توصيه به جراحي مي شود .

ثابت شده است پيامدهاي 5 ساله از نظر تسکين علايم سندرم تونل کارپ در دو تکنيک جراحي باز و آندوسکوپي معادل هم بوده است. درمان جراحي سندرم تونل کارپ در صورت انتخاب صحيح بيمار علايم را به طور چشمگيري بيش ‌از آتل‌گيري تسکين مي‌دهد ولي اين تسکين لزوما بيش ‌از تزريق کورتيکواستروئيدها نيست. به طور ميانگين بيماران تحت جراحي قرار گرفته قادر بودند طي 9 روز به رانندگي، طي 13 روز به فعاليت‌هاي زندگي روز مره و طي 17 روز به سر کار خود برگردند و ميزان رضايتمندي بيش از 90 داشتند.


منبع:دكتر بيژن فروغ و نشريه سلامت ايران

LeBlanc KE, Cestia W. Carpal Tunnel Syndrome. American Family Physician April 15, 2011; 83: 952-8.


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي  | 

با كوتاهی قد در کودکان چگونه مقابله کنیم؟

با كوتاهی قد در کودکان چگونه مقابله کنیم؟

مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در قد نهایی یك كودك پدر و مادر او هستند. به عبارتی از یك پدر و مادر قدبلند فرزند بلندقدی زاده می‌شود و عكس آن نیز در مورد زوج‌های كوتاه صادق است.

فرمول محاسبه قد به این ترتیب است: {2‌‌/‌‌ (قد پدر + قد مادر)} یعنی معدل قد پدر و مادر را در پسران بعلاوه 7 می‌كنیم و در دختران منهای 7 می‌كنیم تا قد نهایی آنها را حدس بزنیم. اما این تنها یك حدس خام است زیرا گاهی ژن‌های بلندی و كوتاهی قد در خانواده پدری یا مادری وجود دارند ولی پدر یا مادر كودك چندان بلند نیستند. در این موارد می‌توان احتمال این‌كه قد كودكان این خانواده از فرمول گفته‌شده فراتر باشد را در نظر داشت. البته این موضوع در مورد كوتاهی قد نیز صادق است.

جداولی وجود دارند كه براساس قد كودكان جوامع مختلف نوشته شده است و پزشكان بر اساس آنها می‌توانند رشد قدی یك كودك را نسبت به همسالان پسر یا دختر بسنجند. بر اساس این اعداد ما می‌توانیم بگوییم كه یك كودك در كدام صدك قدی جامعه قرار دارد. تعیین این صدك از این جهت اهمیت دارد كه بتوانیم بین یك كوتاهی معمولی كه به افراد بالاتر از صدك 3 اطلاق می‌گردد با كوتاهی شدید كه به كودكان كمتر از صدك 3 گفته می‌شود فرق قائل شویم. همان طوری كه در هفته گذشته گفتیم درمان با هورمون رشد در‌ دسته اخیر مجوز دارد و درمورد كوتاهی‌های خفیف، درمان عاقلانه نیست و تاثیرگذار نیز نمی‌باشد. البته در این موارد هم حتما باید قد پدر و مادر را در نظر گرفت.


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي  | 

شکستگي هاي مهره اي

شکستگي‌هاي مهره اي

زني 72 ساله با سابقه دو ماهه درد فزاينده در ناحيه کمر مراجعه کرد. اين درد با ايبوپروفن بهبود نمي‌يافت و باعث مشکلاتي در راه رفتن و لباس پوشيدن بيمار شده بود. وقتي که از بيمار سوال شد، ذکر کرد که قدش نسبت به زمان جواني حدود 5 سانتي‌متر کاهش يافته است...

در معاينه، کيفوز مختصر در مهره‌هاي توراسيک تحتاني مشاهده مي‌شد ولي تندرنس نقطه‌اي وجود نداشت. راديوگرافي لترال ستون مهره‌ها نشان داد که مهره L2 در ظاهر داراي تقعر دوطرفه است که اين يافته با وجود شکستگي مهره‌اي همخواني داشت (شکل 1). درمان اين بيمار چگونه بايد صورت گيرد؟

مساله باليني

شکستگي مهره‌‌ های کمر به نوعي دفرميته تنه مهره‌ها گفته مي‌شود که در تصويربرداري لترال مهره‌ها شناسايي و بر اساس شکل خاص آن مشخص مي‌شود. اين نوع شکستگي شايع‌ترين تظاهر استئوپوروز است. بر اساس برآوردها، شکستگي‌هاي مهره‌اي در نواحي فقرات توراسيک و کمري در ايالات متحده سالانه باعث 700 هزار مورد از کل 5/1 ميليون مورد شکستگي ناشي از استئوپوروز مي‌شوند. اين شکستگي‌ها معمولا به صورت باليني و در مواقعي شناسايي مي‌‌شوند که بيمار با شکايت درد پشت مراجعه کرده است و راديوگرافي ستون مهره‌ها شکستگي تنه مهره را نشان مي‌دهد؛ شکستگی مهره کمر بيش از همه در ناحيه انتقالي مهره‌هاي توراسيک به کمري يا ناحيه توراسيک مياني ديده مي‌شود. با اين حال بر خلاف ساير انواع شکستگي‌ها، اکثر شکستگي‌هاي مهره‌اي در زمان بروز تحت توجه پزشکي قرار نمي‌گيرند. فقط يک‌چهارم تا يک‌سوم شکستگي‌هاي مهره‌اي جديد در راديوگرافي، به صورت باليني هم تشخيص داده شده‌اند.

شکستگي‌هاي مهره‌اي قديمي در راديوگرافي، همراهي نسبتا کمي با درد پشت و کيفيت زندگي مرتبط با سلامت دارند. البته احتمال درد پشت، کاهش کيفيت زندگي مرتبط با سلامت، و تشخيص باليني با افزايش شدت و تعداد شکستگي‌ها افزايش مي‌يابد. شکستگي‌هاي مهره‌اي جديد در راديوگرافي (مثلا آن‌هايي که در راديوگرافي‌هاي قبلي وجود نداشته‌اند) با افزايش خطر درد پشت و ناتواني مرتبط با مشکلات ستون مهره‌ها همراهي دارند و اين همراهي در افراد داراي شکستگي‌هاي مهره‌اي شناسايي‌شده به صورت باليني بيشتر است. ناتواني مرتبط با شکستگي همچنين ممکن است در بيماران مبتلا به شکستگي‌هاي کمري نسبت به مبتلايان به شکستگي‌هاي توراسيک بيشتر باشد.

شکستگي‌هاي مهره‌اي در سالمندان با افزايش خطر مرگ همراهي دارند اما اين افزايش خطر تا حد زيادي ناشي از بيماري‌هاي زمينه‌اي داراي همراهي هم با شکستگي‌ مهره‌اي و هم با مرگ است (به عنوان مثال سستي و فرتوتي). هم شکستگي‌هاي مهره‌اي قديمي در راديوگرافي و هم شکستگي‌هاي مهره‌اي داراي علايم باليني با خطر بيشتر شکستگي‌هاي بعدي در هيپ و ساير نواحي بدن همراه هستند؛ تنها بخشي از اين افزايش خطر با پايين‌تر بودن تراکم معدني استخوان در بيماران مبتلا به شکستگي‌هاي مهره‌اي قابل توجيه است. از اين رو، وجود شکستگي‌هاي مهره‌اي اثر قابل ملاحظه‌اي بر خطر شکستگي‌هاي بعدي دارد و بايد هنگام تصميم‌گيري در مورد درمان‌هاي کاهندة اين خطر لحاظ شود.

 

ارزيابي

اولين شکستگي مهره‌اي در زنان معمولا بعد از يائسگي رخ مي‌دهد. شيوع و بروز شکستگي‌هاي مهره‌اي در راديوگرافي با افزايش سن افزايش مي‌يابد به نحوي که در زنان سفيدپوست از
10-5 بين سنين 59-50 سالگي به 30 يا بيشتر در سن 80 سالگي يا بالاتر مي‌رسد. بر اساس گزارش‌ها ميزان شيوع اين مشکل در زنان سياه‌پوست، آسيايي و مردان کمتر است. در ميان زنان سالمند سفيدپوست بدون شکستگي‌هاي مهره‌اي قبلي، خطر سالانه بروز شکستگي‌هاي مهره‌اي جديد در سنين 65 ساله و بيشتر 9/0 است که در سنين 80 سالگي و بيشتر به 7/1 مي‌رسد. عوامل خطر باليني براي بروز شکستگي‌هاي مهره‌اي جديد علاوه بر سن بالا عبارتند از: شکستگي قبلي، سابقه زمين خوردن يک بار يا بيشتر، بي‌تحرکي، سيگار کشيدن در حال حاضر، استفاده از گلوکوکورتيکوييدهاي سيستميک (خطر شکستگي با افزايش ميزان تجمعي مواجهه با اين داروها افزايش مي‌يابد)، بعضي بيماري‌هاي طبي مزمن (براي مثال بيماري انسدادي مزمن ريه [
COPD]، آرتريت روماتوييد سرم مثبت و بيماري کرون)، و پايين بودن شاخص توده بدن (BMI
). در جمعيت‌هاي گزينش‌نشده از نظر خطر شکستگي يا استئوپوروز، کاهش قد (مثلا کاهش بيشتر يا مساوي 4 سانتي‌متر نسبت به 25 سالگي) از حساسيت پايين
(56-31) و ارزش اخباري مثبت پاييني (26-14) براي وجود شکستگي‌هاي مهره‌اي در راديوگرافي برخوردار بوده، ولي ارزش اخباري منفي بالايي (بيشتر يا مساوي 86) داشته است.

معاينه فيزيکي ممکن است تحدب بيش از حد مهره‌هاي توراسيک در محور ساژيتال (هيپرکيفوز يا گوژپشتي) را نشان بدهد که اين يافته در بيماران دچار شکستگي‌هاي گوه‌اي قدامي متعدد در مهره‌هاي توراسيک بيشتر ديده مي‌شود. با اين حال، کيفوز شديد در سالمندان بدون شکستگي‌هاي مهره‌اي قديمي در راديوگرافي هم به وفور ديده مي‌شود.

 

تراکم معدني استخوان

تراکم معدني پايين استخوان که با استفاده از جذب‌سنجي اشعه ايکس با انرژي دوگانه (DEXA) سنجيده مي‌شود، با شانس بيشتر شکستگي‌هاي مهره‌اي قديمي در راديوگرافي و خطر بيشتر شکستگي‌هاي جديد در راديوگرافي همراهي دارد (نسبت شانس يا نسبت زيان به ازاي هر يک انحراف معيار کاهش در تراکم معدني استخوان در مهره‌ها يا هيپ: 0/2-5/1). اگرچه شيوع شکستگي‌هاي مهره‌اي در راديوگرافي در مبتلايان به استئوپوروز (تعريف‌شده به صورت نمره T برابر يا کمتر از 5/2- در مهره‌ها يا هيپ [بيشتر يا مساوي 5/2 انحراف معيار پايين‌تر از ميانگين تراکم معدني استخوان در افراد جوان سالم]) بيشتر است، بيش از يک‌سوم زنان يائسه مبتلا به شکستگي‌هاي مهره‌اي قبلي در راديوگرافي نمره T بيشتر از 5/2- در مهره‌ها و هيپ دارند. شيوع شکستگي‌هاي مهره‌اي در راديوگرافي در زنان 60 ساله يا بيشتر داراي توده استخواني پايين (نمره T معادل 5/1- تا 4/2- در هيپ يا مهره‌ها) بين 18-14 گزارش شده است.

 

تشخيص

اگرچه شرح حال و معاينه ممکن است احتمال باليني شکستگي‌هاي مهره‌اي را مطرح کنند، اين تشخيص بايد به وسيله بررسي‌هاي تصويربرداري از مهره‌ها تاييد شود. در بسياري از موارد، راديوگرافي لترال قفسه سينه که براي انديکاسيون‌هاي ديگر درخواست شده، شکستگي‌هاي مهره‌اي را نشان مي‌دهد اما اين يافته‌هاي تصادفي غالبا توسط راديولوژيست‌ها گزارش نمي‌گردند و در صورت گزارش هم توسط پزشک مسوول مراقبت از بيمار جدي گرفته نمي‌شوند.

راديوگرافي‌هاي لترال از مهره‌هاي توراسيک و کمري همچنان استاندارد ارزيابي اين بيماران به شمار مي‌آيند. در مورد تعريف شکستگي‌هاي مهره‌اي يک نظر اجماعي وجود ندارد اما روش‌هاي کمي و کيفي متعددي براي کمک به اين تشخيص معرفي شده‌اند. روش نيمه‌کمي ابداعي توسط گنانت (Genant) و همکاران به صورتي گسترده مورد پذيرش واقع شده و براي استفاده در بالين، کاربردي است. اين روش از نمودهاي کيفيِ شکل مهره‌ها و ميزان کاهش ارتفاع آن‌ها در ابعاد عمودي قدامي، مياني يا خلفي براي درجه‌بندي وضعيت تنه مهره به يکي از اين درجات استفاده مي‌کند: طبيعي، غيرقطعي از نظر شکستگي، يا مشخص‌کننده شکستگي خفيف، متوسط يا شديد. استفاده مناسب از اين روش نيازمند داشتن اطلاعات در اين موارد است: دفرميته‌هاي تکاملي (به عنوان مثال بيماري شوئرمن [استئوکندروز صفحات انتهايي مهره‌ها]) و دفرميته‌هاي اکتسابي (مثلا استئوآرتريت) که به صورت شکستگي تظاهر نمي‌کنند و نيز نمودهايي که مطرح‌کننده عللي غير از استئوپوروز براي شکستگي هستند (براي نمونه برجسته شدن [expansion] کورتکس يا ليز ترابکول‌ها يا هر قسمتي از کورتکس؛ که اين يافته‌ها وجود سرطان را مطرح‌ مي‌کنند). مطالعات نشان داده‌اند که روش نيمه‌کمي گنانت از توان خوبي در اين زمينه‌ها برخوردار است: پايايي بين مشاهده‌گران، روايي همزمان (مثلا شکستگي‌هاي قديمي با تراکم معدني پايين استخوان همراهي دارند) و ارزش اخباري (به عنوان مثال شکستگي‌هاي قديمي خطر بروز شکستگي‌هاي جديد را مستقل از تراکم معدني استخوان پيش‌بيني مي‌کنند).

ارزيابي از نظر شکستگي‌هاي مهره‌اي قديمي بي‌علامت را مي‌توان همزمان با سنجش تراکم معدني استخوان، با استفاده از تصاوير لترال ستون مهره‌ها ايجادشده به وسيله DEXA با دسته پرتوهاي داراي سطح مقطع بيضيِ کشيده (fan- beam) و يک نرم‌افزار مناسب انجام داد. عبارت ارزيابي شکستگي مهره‌اي (VFA) بيانگر تصويربرداري تراکم‌سنجي از مهره‌هاي T4-L4 با هدف شناسايي شکستگي‌هاي مهره‌اي قديمي است. در مقايسه با راديوگرافي‌هاي ستون مهره‌ها، تصاوير VFA (شکل 2) به احتمال بيشتر نتايج غير قابل ارزيابي به دست مي‌دهند (به خصوص اگر براي ارزيابي مهره‌هاي بالاتر از T7 به کار روند) اما داراي 3 مزيت زير هستند: ميزان مواجهه با اشعه بسيار کمتر است (3 ميلي‌سيورت براي VFA در مقابل 600 ميلي‌سيورت براي راديوگرافي لترال مهره‌هاي کمري)؛ پارالاکس (اعوجاج پرتو) که در راديوگرافي‌هاي استاندارد گرفته‌شده با دسته پرتوهاي مخروطي اشعه ايکس غالبا وجود دارد، به صورت قابل ملاحظه‌اي کاهش مي‌يابد؛ انجام آن هم براي بيمار راحت‌تر است زيرا تصويربرداري همزمان با سنجش تراکم معدني استخوان انجام مي‌شود. در صورت استفاده از روش نيمه‌کمي گنانت براي شناسايي شکستگي‌هاي مهره‌اي قديمي، VFA و راديوگرافي‌هاي مهره‌اي از نظر پايايي بين مشاهده‌گران و بين دفعات مختلف مشاهده توسط يک مشاهده‌گر و نيز روايي همزمان، مشابه هستند. تصاوير VFA حساسيت و ويژگي تقريبا
90 براي شناسايي شکستگي‌هاي متوسط و شديد دارند اما در شناسايي شکستگي‌هاي خفيف راديوگرافي‌هاي استاندارد نسبت به آن‌ها ارجح هستند. البته شکستگي‌هاي خفيف به اندازه شکستگي‌هاي متوسط تا شديد از قدرت پيش‌بيني براي بروز شکستگي‌هاي بعدي برخوردار نيستند.

راديوگرافي‌هاي استاندارد ستون مهره‌ها و VFA در بيماران داراي نمره T بسيار پايين (5/2- يا پايين‌تر) يا بالا (بيشتر از 5/1-) از نظر تراکم معدني استخوان، انديکاسيون ندارند زيرا شناسايي شکستگي‌هاي مهره‌اي در اين گروه‌هاي بيماران احتمالا بر نحوه مراقبت بي‌تاثير است. با اين حال در آن دسته از زنان يائسه داراي نمره T بين 5/1- و 4/2- که منفعت درمان دارويي در آن‌ها نامشخص باشد، شناسايي شکستگي‌هاي مهره‌اي قديمي مي‌تواند درمان را تغيير بدهد. بر اساس تحليل هزينه- اثربخشي، انتظار مي‌رود که استفاده از راديوگرافي ستون مهره‌ها يا VFA براي ارزيابي مهره‌‌ها در اين زنان (همراه با تجويز بي‌فسفونات‌ها به افراد داراي حداقل يک شکستگي‌ مهره‌اي) منجر به کاهش تعداد شکستگي‌ها با صرف هزينه اضافي بشود (کمتر از 50 هزار دلار به ازاي به دست آمدن هر سال زندگي تعديل‌شده بر حسب کيفيت).

ساير روش‌هاي تصويربرداري ستون مهره‌ها (به عنوان مثال CT اسکن و MRI) و اسکن راديونوکلئيد استخوان به صورت تيپيک براي بيماراني نگه داشته مي‌شوند که براي ارزيابي حدت شکستگي‌ و افتراق شکستگي‌هاي ناشي از استئوپوروز از شکستگي‌هاي مرضي در آن‌ها به کسب اطلاعات اضافي نياز باشد.

 

درمان

کنترل درد

شکستگي‌هاي مهره‌اي داراي علايم باليني ممکن است دردي چنان شديد ايجاد کنند که باعث بستري شدن فرد در بيمارستان شود. داده‌هاي حاصل از کارآزمايي‌هاي تصادفي‌شده شاهددار براي ارزيابي کارآمدي داروهاي ضددرد در بيماران دچار شکستگي‌هاي مهره‌اي حاد اندک هستند اما در طبابت رايج از داروهاي ضدالتهاب غيراستروييدي، مسکن‌ها (شامل مخدرها و ترامادول)، ليدوکايين ترانس‌درمال و داروهاي مورد استفاده براي تسکين درد نوروپاتيک (مثلا ضد افسردگي‌هاي سه‌حلقه‌اي) به صورت شايع استفاده مي‌شود. اگرچه درد شکستگي‌هاي مهره‌اي حاد به صورت تيپيک طي يک دوره چند هفته‌اي خودبه‌خود فروکش مي‌کند، غالبا براي تسهيل تحرک و اجتناب از ماندن طولاني بيمار در بستر، به صورت موقت به تجويز مخدرها نياز خواهد بود. کارآزمايي‌هاي کوچک تصادفي‌شده با شاهد دارونما حاکي از آن هستند که کلسي‌تونين (تجويز به صورت تزريق عضلاني يا اسپري بيني) مي‌تواند درد مربوط به شکستگي‌هاي مهره‌اي حاد را به صورت جزئي تخفيف دهد. تري‌پاراتيد و بي‌فسفونات‌ها ممکن است با پيشگيري از ايجاد شکستگي‌هاي مهره‌اي جديد باعث کاهش درد پشت شوند اما اثربخشي آن‌ها در کاهش درد ناشي‌ از شکستگي‌هاي مهره‌اي حاد در کارآزمايي‌هاي تصادفي‌شده مورد ارزيابي قرار نگرفته است.

 

بازتواني

شواهد محدود حاصل از کارآزمايي‌هاي تصادفي‌شده شاهددار کوچک روي بيماران مبتلا به شکستگي‌هاي مهره‌اي داراي علايم باليني، از کاربرد برنامه‌هاي درمان ورزشي براي کاهش درد و بهبود قدرت، تعادل، وضعيت کارکردي و کيفيت زندگي حمايت مي‌کنند اما اين يافته‌ها در مطالعات مختلف به صورت ثابت (consistent) به دست نيامده است.

بريس‌هاي پشت (يعني ارتوزهاي ستون مهره‌ها) براي درمان بيماران مبتلا به شکستگي‌هاي مهره‌اي حاد به کار رفته‌اند ولي منافع و مضرات آن‌ها به طور جدي ارزيابي نشده است. نتايج کارآزمايي‌هاي تصادفي‌شده کوچک و غير کور نشان مي‌دهد که استفاده از بريس‌هاي انعطاف‌ناپذير پشت در ساعات بيداري براي مدت 6 هفته يا بريس‌هاي انعطاف‌پذير پشت روزي 2 ساعت براي مدت 24 هفته مي‌تواند ناتواني و درد گزارش‌شده توسط خود فرد را پس از شکستگي‌هاي مهره‌اي داراي علايم باليني، کاهش دهد.

 

ورتبروپلاستي و کيفوپلاستي

جراحي‌هاي تقويت مهره‌ها (ورتبروپلاستي يا کيفوپلاستي) در ايالات متحده با فراواني روزافزوني انجام مي‌شوند. در سال 2005 از هر 100 هزار فرد تحت پوشش مديکر به صورت پرداخت به ازاي خدمت، 86 نفر تحت ورتبروپلاستي قرار گرفته‌اند. مطالعات مشاهده‌اي کاهش درد، ناتواني و طول اقامت در بيمارستان را در آن دسته از مبتلايان به شکستگي‌هاي مهره‌اي حاد که تحت اين جراحي‌ها قرار گرفته‌اند، در مقايسه با افراد جراحي‌نشده، نشان داده‌اند ولي اين مطالعات در معرض تورش‌هاي قابل ملاحظه هستند.

دو کارآزمايي تصادفي‌شده غير کور روي زنان مبتلا به شکستگي‌هاي مهره‌اي حاد دردناک (ميانگين مدت درد پشت 6-4 هفته) کاهش درد و بهبود کارکرد فيزيکي را در افراد درمان‌شده با کيفوپلاستي يا ورتبروپلاستي نشان دادند اما گروه مورد مقايسه در هر دوي اين کارآزمايي‌ها به جاي جراحي ساختگي (sham procedure)، تحت مراقبت روتين قرار گرفته بودند. از اين رو منفعت مشاهده‌شده ممکن است ناشي از اثر دارونما بوده باشد. يک کارآزمايي تصادفي‌شده کوچک ديگر تفاوتي را از نظر درد يا وضعيت کارکردي بين ورتبروپلاستي با درمان محافظه‌کارانه در مبتلايان به شکستگي‌هاي مهره‌اي دردناک ايجادشده طي 8 هفته گذشته نشان نداد. به علاوه، در دو کارآزمايي تصادفي‌شده شاهددار ديگر براي مقايسه ورتبروپلاستي با جراحي ساختگي در مبتلايان به شکستگي‌هاي مهره‌اي دردناک شناسايي‌شده طي 12 ماه گذشته، هيچ منفعتي از نظر درد، ناتواني کارکردي يا کيفيت زندگي يافت نشد. ميانگين مدت علايم پيش از انجام جراحي در يک کارآزمايي
13-12 هفته و در کارآزمايي ديگر 20-16 هفته بود. از آن‌جا که گفته شده ورتبروپلاستي و کيفوپلاستي براي درد حاصل از شکستگي‌ «حاد» بيشترين اثربخشي را دارند، در اين دو کارآزمايي تحليل درون زيرگروه‌هايي از بيماران که مدت بيماري‌شان کوتاه‌تر بود نيز انجام گرفت ولي حتي اين تحليل‌ها هم نشان نداد که ورتبروپلاستي مفيدتر از جراحي ساختگي باشد. با اين حال، قدرت اين مطالعات براي شناسايي تفاوت‌هاي بين گروه‌ها محدود بود.

ورتبروپلاستي و کيفوپلاستي اعمالي تهاجمي هستند که خطرات اندکي از نظر بروز نشت علامت‌دار سيمان به فضاي اپيدورال ايجادکننده آسيب ريشه عصبي (در 4-4/0 بيماران) و آمبولي ريه علامت‌دار ناشي از سيمان (در تقريبا 1/0 بيماران) ايجاد مي‌کنند. نکته نگران‌کننده‌تر اين است که اين جراحي‌ها احتمالا مي‌توانند با افزايش بار مکانيکي روي مهره‌هاي مجاور به ناحيه درمان‌شده، خطر شکستگي‌هاي مهره‌اي بعدي را افزايش دهند. البته در کارآزمايي‌هاي تصادفي‌شده انجام‌گرفته تا به امروز، افزايش خطر شکستگي‌هاي مهره‌اي بعدي بر اثر ورتبروپلاستي يا کيفوپلاستي اثبات نشده اما اين کارآزمايي‌ها براي نشان دادن اين پيامد از قدرت کافي برخوردار نبوده‌اند.

 

کلسيم و ويتامين D

تمامي راهکارهاي فعلي براي درمان استئوپوروز، دريافت کافي کلسيم (بيشتر يا مساوي 1000 ميلي‌گرم در روز) و ويتامين D (بيشتر يا مساوي 600 واحد بين‌المللي در روز) را توصيه مي‌کنند. با اين حال هيچ کارآزمايي تصادفي‌شده‌اي با شاهد دارونما ثابت نکرده که با مصرف کلسيم به تنهايي، ويتامين D به تنهايي يا ترکيب هر دو، خطر شکستگي‌هاي مهره‌اي جديد در راديوگرافي يا بالين، کاهش يابد.

 

درمان دارويي

در افراد مبتلا به شکستگي‌هاي مهره‌اي در راديوگرافي يا بالين که ناشي از تروماي عمده يا سرطان نباشد، صرف‌ نظر از وجود يا عدم وجود علايم همراه يا نمره T تراکم معدني استخوان، درمان دارويي براي کاهش خطر شکستگي‌هاي بعدي انديکاسيون دارد. کارآزمايي‌هاي تصادفي‌شده بزرگ و دوسوکور با شاهد دارونما در زنان مبتلا به استئوپوروز پس از يائسگي (معيارهاي ورود شامل تراکم معدني استخوان پايين يا شکستگي‌هاي مهره‌اي قبلي در راديوگرافي) کارآمدي چندين درمان دارويي را براي کاهش خطر شکستگي‌هاي مهره‌اي جديد در راديوگرافي يا بالين نشان داده‌اند (جدول 1). داروهاي مطالعه‌شده عبارتند از: بي‌فسفونات‌هاي خوراکي (آلندرونات، ريزدرونات و ايباندرونات)، بي‌فسفونات‌ وريدي (اسيد زولندرونيک)، تعديل‌کننده‌هاي انتخابي گيرنده استروژن (بازدوکسيفن، لازوفوکسيفن و رالوکسيفن)، هورمون پاراتيروييد، دنوزوماب، رانلات استرانسيم و کلسي‌تونين؛ البته بر اساس گزارش‌ها کارآمدي کلسي‌تونين در کاهش شکستگي‌هاي مهره‌اي جديد مورد ترديد است. ثابت شده که درمان با بي‌فسفونات‌ها (جز ايباندرونات که داده‌هاي مربوط به آن موجود نيست)، لازوفوکسيفن، استرانسيم، دنوزوماب و تري‌پاراتيد شکستگي‌هاي غير مهره‌اي را نيز کاهش مي‌دهد. همچنين شواهد حاکي از آن هستند که آلندرونات، ريزدرونات، اسيد زولندرونيک و دنوزوماب خطر شکستگي‌ هيپ را کمتر مي‌کنند. نوع ژنريک آلندرونات به دلايل زير غالبا به عنوان درمان خط اول به کار مي‌رود: کارآمدي در کاهش شکستگي‌هاي مهره‌اي و غيرمهره‌اي (از جمله هيپ)، بي‌خطري علي‌رغم 10 سال استفاده گسترده تاکنون و هزينه نسبتا پايين.

 

حيطه‌هاي عدم قطعيت

ارزش تصويربرداري ستون مهره‌ها در بيماراني که درمان دارويي بر اساس انديکاسيون‌هايي غير از شکستگي‌هاي مهره‌اي (مثلا نمره T تراکم معدني استخوان برابر 5/2- يا کمتر) برايشان توصيه مي‌شود، نامشخص است. اطلاعات مربوط به وضعيت شکستگي‌هاي مهره‌اي قبلي ممکن است باعث بهبود پيش‌بيني شکستگي‌هاي مهره‌اي جديد علاوه بر ابزارهاي موجود براي ارزيابي‌ خطر (مثلا ابزار ارزيابي خطر شکستگي [FRAX] سازمان جهاني بهداشت) شود اما مشخص نيست که آيا اين اطلاعات براي پيش‌بيني شکستگي‌هاي جديد در ساير نواحي بدن هم ارزش دارند يا خير؛ و چنين اطلاعاتي اساسا تا چه حد مي‌توانند باعث تغيير در مراقبت از بيماران شوند. در بيماران مبتلا به شکستگي‌هاي مهره‌اي قديمي يا استئوپوروز کارآمدي درمان دارويي در پيشگيري از شکستگي‌ها طي دوره‌هاي طولاني‌تر از 5-3 سال نامشخص است و خطرات و منافع قطع درمان براي يک مدت مشخص نيز معلوم نيست. به داده‌هاي بيشتري بر اساس کارآزمايي‌هاي تصادفي‌شده دوسوکور با شاهد مناسب نياز است تا مشخص شود که آيا جراحي‌هاي تقويت مهره‌ها در صورت انجام ظرف 6 هفته اول پس از شکستگي‌هاي مهره‌اي ناتوان‌کننده، کارا و بي‌خطر هستند يا خير. همچنين لازم است کارآزمايي‌هايي روي بيماران مبتلا به شکستگي‌هاي مهره‌اي داراي علامت باليني انجام گيرند تا اثر ارتوزهاي ستون مهره‌ها و برنامه‌هاي ورزشي بر درد، تحرک، وضعيت کارکردي و کيفيت زندگي بيماران در طولاني‌مدت مشخص شود.

 

راهکارهاي جوامع حرفه‌اي

جامعه بين‌المللي تراکم‌سنجي باليني، راهکارهايي را براي ارزيابي شکستگي‌هاي مهره‌اي منتشر کرده است. سازمان‌هاي متعددي از جمله بنياد ملي استئوپوروز، جامعه ارزيابي باليني و اقتصادي استئوپوروز و استئوآرتريت و کالج پزشکان آمريکا راهکارهايي را براي تشخيص و درمان استئوپوروز منتشر نموده‌اند که به اهميت درمانيِ شناسايي شکستگي‌هاي مهره‌اي و درمان‌هاي دارويي براي پيشگيري از شکستگي‌ نيز پرداخته‌اند. توصيه‌هاي ارايه‌شده در اين مقاله عموما با اين راهکارها همخواني دارند.

 

نتيجه‌گيري و توصيه‌ها

شرح حال و معاينه بيمار معرفي‌شده در ابتداي مقاله مطرح‌کننده يک شکستگي مهره‌اي باليني است اما اين تشخيص بايد با يک بررسي تصويربرداري از مهره‌ها تاييد ‌شود. شناسايي يک شکستگي‌ مهره‌اي در چنين شرايطي، تشخيص استئوپوروز را صرف نظر از نمره T تراکم معدني استخوان بيمار مطرح مي‌کند. تسکين درد و حفظ تحرک بايد اهداف فوري درمان باشند که ممکن است نياز به دوره کوتاه‌مدتي از درمان با مخدر را ايجاب کنند. اگرچه در مورد اثر درمان‌هاي ورزشي در اين بيماران ترديدهايي وجود دارد، مولفين مقاله يک برنامه درمان فيزيکي هدفمند را توصيه مي‌کنند که شامل تمرين‌هاي وضعيت‌دهي مجدد و ورزش‌هايي براي افزايش قدرت و تحرک عضلات اکستانسور پشت خواهد بود.

از آن‌جا که شکستگي‌هاي مهره‌اي با افزايش خطر شکستگي در آينده همراه هستند، هدف از درمان طولاني‌مدت بايد کاهش خطر شکستگي‌هاي بعدي باشد. مولفان دريافت روزانه کلسيم به ميزان 1200-1000 ميلي‌گرم و ويتامين D به ميزان 800-600 واحد بين‌المللي را از طريق رژيم غذايي، مکمل‌ها يا هر دو توصيه مي‌کنند؛ هرچند منافع اين روش براي جلوگيري از شکستگي‌هاي مهره‌اي بعدي مشخص نيست. اگرچه داروهاي متعددي وجود دارند که خطر شکستگي‌هاي مهره‌اي جديد را کاهش مي‌دهند، مولفان شروع درمان با نوع ژنريک آلندرونات را با توجه به کارآمدي در کاهش بروز شکستگي‌هاي جديد از جمله در ناحيه هيپ و نيز بي‌خطري و هزينه نسبتا پايين، براي اين بيمار توصيه مي‌کنند.

 

 

منبع:

Ensrud KE, Schousboe JT. Vertebral fractures. New England Journal of Medicine April 28, 2011; 364: 1634-42.

 

 

 
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
 
       
       
 
       
       
 
       
 


منبع: نشریه نوین پزشکی شماره ۵۰۹


برچسب‌ها: متخصص ارتوپدي, متخصص طب فيزيكي وتوابخشي, متخصص فيزيوتراپي, متخصص مغز واعصاب


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي 

شانه يخ زده (کپسولیت چسبنده)

 شانه يخ زده (کپسولیت چسبنده)

 

 

 

 

 جمود مفصل شانه (کپسولیت چسبنده ) 
 

جمود مفصل شانه (کپسولیت چسبنده ) درد و سفتی مفصل شانه که به سوی ناتوانی در حرکت دادن آن پیشرفت می کند.

 واژه «جمود» در این عبارت اشاره به درجه حرارت پایین و انجماد ندارد بلکه به معنی عدم انعطاف پذیری حرکتی در تاندون ها، بورس ، کپسول مفصلی ، عضلات ، عروق خونی و اعصاب مرتبط با مفصل شانه است . این عارضه در همه سنین دیده می شود ولی در مردان بالای ۴۰ سال که در دوره جوانی به ورزشهای قهرمانی می پرداخته اند شایعتر است .
علایم شایع
در مراحل اولیه :
درد معمولاً خفیف شانه که به سوی درد شدید پیشرفت کرده و خواب و فعالیت طبیعی فرد را دچار اختلال می کند. درد با حرکت دادن شانه بدتر می شود.
سفتی مفصل شانه که مانع حرکت طبیعی و خشکی شانه می شود. با کاهش حرکت شانه این سفتی افزایش می یابد.
احساس صدای ساییدگی یا چینی شکسته هنگام حرکت شانه
در مراحل پیشرفته :
درد در بازو و گردن
ناتوانی در حرکت دادن شانه
درد غیر قابل تحمل شانه

 

علل

آسیب ها یا التهاب های خفیف شانه ، نظیر بورسیت یا تاندنیت ، که با کمتر به کار بردن مفصل شانه تشدید می یابند. با کمتر به کار بردن مفصل شانه در عرض ۱۰-۷ روز چسبندگی هایی (به صورت نوارهای بافتی محدودکننده حرکت ) ایجاد می شود که این خود حرکت مفصل شانه را باز هم محدودتر می کند. پس از هفته ها کم حرکتی مفصل شانه ، چسبندگی های مذکور به قدری پیشرفت می کند که به ناتوانی در حرکت دادن مفصل شانه می انجامد.
عوامل افزایش دهنده خطر
نادیده گرفتن آسیب های خفیف شانه از قبیل بورسیت یا تاندونیت
نامطلوب بودن وضعیت فعالیت های فیزیکی و پرداختن به ورزشهای قهرمانی به طور نامنظم
دیابت شیرین
بیماری عروق محیطی
بی حرکتی
مشاغل نشسته و کم تحرک
شرکت در ورزشهای شدید یا پربرخورد
پیشگیری
اقدام به درمان طبی بورسیت و تاندونیت شانه شامل نرمش های شانه به منظور جلوگیری از تشکیل چسبندگی
انجام منظم نرمش های کششی
عواقب موردانتظار
با درمان و توانبخشی معمولاً بهبود می یابد (ولی ممکن است بهبود آن چندین ماه به طول انجامد). برخی موارد آن به طور خودبه خود بهبود می یابند.
عوارض احتمالی
درد و ناتوانی دایمی در حرکت دادن شانه ، در صورت عدم درمان یا به تأخیر انداختن درمان
پارگی کپسول شانه در اثر ضعف بافتی و وجود بافت جوشگاهی
درمان

اصول کلی
- بررسی های تشخیصی ممکن است شامل رادیوگرافی (آرتروگرافی ) با (ام. آر.آی) شانه باشد.
- درمان ممکن است شامل حرکت دادن اجباری شانه برای رفع چسبندگی ها باشد. این درمان در بیمارستان یا یک مرکز جراحی سرپایی و زیر بیهوشی عمومی انجام می گیرد.
- آویختن دست به گردن با استفاده از یک پارچه ممکن است ناراحتی بیمار را تخفیف دهد.
- به کار بردن گرما بر روی محل درگیری (با کمپرس گرم یا بالشتک گرم کننده ) به تخفیف درد کمک می کند.
- در موارد برخی بیماران کمپرس یخ ممکن است سودمندتر باشد. در موارد شدید ممکن است جراحی به منظور رفع چسبندگی ها یا ترمیم کپسول مفصلی ضرورت یابد.
داروها
داروهای ضدالتهابی غیراسترویید
تزریق کورتون و مواد بیحس کننده موضعی به داخل مفصل برای کاهش درد و التهاب
برای درد خفیف استفاده از داروهای بدون نسخه ، نظیر آسپیرین ممکن است کافی باشد.
فعالیت
درمان فیزیکی و نرمش های غیرفعال شانه
پس از بهبود علایم هرچه سریعتر فعالیت های طبیعی خود را از سر بگیرید.
رژیم غذایی
رژیم خاصی نیاز نیست . استفاده از مکمل های ویتامینی و مواد معدنی کمک کننده نیست مگر اینکه بیمار قادر به دریافت رژیم غذایی تعادل طبیعی نباشد.
در این شرایط به پزشک خود مراجعه نمایید
اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان دارای علایم جمود شانه باشید.
بروز درد پایدار شانه که نشان دهنده احتمال بورسیت یا تاندونیت است .
اگر دچار علایم جدید و غیرقابل کنترل شده اید. داروهای تجویزی ممکن است با عوارض جانبی همراه باشند.

 

منبع:http://www.pezeshkan.org

 


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي  | 

فواید و مضرات تردمیل


فواید و مضرات تردمیلتردمیل یك وسیله ورزشی‌ است، حاوی تسمه‌ای كه با چرخش خود باعث به حركت درآوردن صفحه تردمیل می‌شود و شما می‌توانید بر روی آن راه بروید یا بدوید.

تردمیل می‌تواندبا موتور یا بدون موتور باشد.
در نوع بدون موتور، نیروی وزن و پاهای شما باعث به‌حركت درآوردن صفحه تردمیل می‌شود. این نوع تردمیل سبك و ارزان است و حجم زیادی را اشغال نمی‌كند.

نوع موتوردار تردمیل، پیشرفته‌تر است و موتور آن باعث چرخش تسمه و حركت صفحه تردمیل می‌شود و شما می‌توانید سرعت آن‌را تنظیم كنید تا با سرعت دلخواه خود پیاده‌روی كنید یا بدوید. همچنین در این نوع تردمیل شما می‌توانید صفحه تردمیل را شیب‌دار تنظیم كنید و مانند حالتی‌كه در سربالایی می‌دوید، بر روی تردمیل بدوید. تردمیل‌های خانگی شیب 51 درجه می‌توانند ایجاد كنند. این نوع تردمیل گران‌تراست ولی امكانات بیشتری دارد.

این تردمیل‌ها معمولا یك مانیتور كامپیوتری دارندكه با وسیله مخصوصی كه به بدن شما متصل می‌شود ، میزان ضربان قلب شما را نشان می‌دهدتا بتوانید مدل پیاده‌روی یا دویدن خود را تنظیم كنید. همچنین با این مانیتوركامپیوتری می‌توانید سرعت و مسافتی را كه می‌خواهید پیاده‌روی كنید یا بدوید،‌تنظیم كنید و شیب دستگاه را نیز تغییر دهید. اكثر این تردمیل‌ها برنامه‌های ورزشی از پیش تعیین شده‌ای نیز دارند كه شما با توجه به هدف و میزان تناسب اندام خود می‌توانیدآنها را انتخاب كنید تا ورزش با تردمیل برای شما تكراری نشود.

در موقع خریدن تردمیل به جنس دستگاه و صفحه آن،‌قدرت موتور آن،‌حداقل و حداكثر سرعت آن، شیبی كه می‌تواند ایجاد كند، وزنی كه می‌تواند تحمل كند،‌حداكثر ساعاتی كه می‌تواند بدون وقفه كار كند، میزان سروصدای موتور و امكانات جانبی آن توجه كنید.

تردمیل‌هاقیمت‌های بسیار متفاوتی دارند و انواع ارزان تا خیلی گران آن در بازار موجود است. با 200تا 300هزار تومان می‌توانید یك تردمیل خانگی خوب بخرید. البته انواع ارزان‌تر آن هم وجود دارند ولی توجه كنید كه در این مورد هم هر چه بیشتر پول بدهید،آش بیشتری می‌خورید!
و اما فواید تردمیل

اولین دلیلی كه مردم تردمیل رابرای ورزش انتخاب می‌كنند، راحتی است. تردمیل به شما اجازه می‌دهد حتی در هوای برفی و بارانی، خیلی سرد یا خیلی گرم،‌در زمان طوفان و تاریكی،‌بدوید. با تردمیل دیگر درترافیك سنگین شهری وقت‌تان را برای رسیدن به باشگاه ورزشی هدر نمی‌دهید.

می‌توانیددر هر زمانی از روز، چه صبح‌زود و چه آخر شب ورزش كنید. دلیل دیگری كه به‌خصوص برای خانم‌ها اهمیت‌ دارد،‌ ایمنی است زیرا با حوادث غیرمترقبه خارج از خانه، مواجه نمی‌شوند.

هنگامی‌كه روی تردمیل ورزش می‌كنید، می‌توانید همزمان تلویزیون تماشاكنید، تلفنی با دوستانتان صحبت كنید و یا به موسیقی دلخواهتان گوش دهید. همچنین می‌توانید با یك چشم مراقب كودكتان باشید و با چشم دیگر مراقب غذای روی اجاق گاز . می‌توانید همزمان منتظر باشید تا فایل مورد نظرتان از اینترنت،‌دانلودشود،‌می‌توانید در مورد خود و مشكلات‌تان فكر كنید و یا لیست خرید هفتگی‌تان راتهیه كنید.

دلیل دیگری كه افراد تردمیل را ترجیح می‌دهند این است كه بدون آماده‌سازی زیاد قبلی می‌توانند در هر زمان از روز كه دوست داشتند با تردمیل پیاده‌روی كنند و یا بدوند. همچنین برای افرادی كه ترجیح می‌دهند در خلوت خانه‌شان و به‌دور از هیاهوی بیرون ورزش كنند، تردمیل یك انتخاب ایده‌آل است.

امروزه،‌تردمیل‌های مدرن‌، برنامه‌های پیاده‌روی و دویدن متنوعی را با استفاده از تغییر دادن شیب‌ و تغییر دادن سرعت دستگاه، ایجاد می‌كنند تا یك ورزش موثر انجام داده باشید و به تناسب اندام برسید. تردمیل‌های مدرن،‌با استفاده از كنترل ضربان قلب شما به‌صورت مداوم، به شما اجازه می‌دهند تا ورزش خود را به یك ورزش علمی وموثر تبدیل كنید. یك عملكرد ویژه این تردمیل‌ها این است كه با توجه به میزان ضربانقلب شما سرعت خود را كم‌وزیاد می‌كنند تا به سیستم قلب و عروق شما فشار زیادی واردنشود. همچنین صفحه تردمیل از جنسی است كه برخلاف آسفالت و موزاییك از آسیب‌های وارده به پا جلوگیری می‌كند.

چه كسانی نمی‌توانند از تردمیل استفاده كنند؟

تنها گروهی كه نمی‌توانند از تردمیل استفاده كنند افرادی هستند كه دچار مشكلات استخوانی و مفاصل در پا هستند.

به‌دلیل فشاری كه در هنگام دویدن یا پیاده‌روی به پاها وارد می‌شود افرادی كه پایشان آسیب دیده است یا مفاصل آنها خشك است، ورم داردیا درد می‌كند نباید بر روی تردمیل پیاده‌روی كنند. بنابراین تردمیل برای تمامیافراد دیگر مناسب است.

حتی افرادی كه بیماری‌های قلبی دارند نیز می‌توانند ازتردمیل استفاده كنند البته قبل از شروع ورزش با تردمیل، حتما باید با پزشكشان درمورد حداكثر شدت دویدن و ضربان قلب مجاز مشورت كنند. تردمیل حتی می‌تواند برای بازتوانی افرادی‌ كه دچار سكته مغزی و در نتیجه ضعف عضلات شده‌اند،‌مورد استفاده قرار گیرد.

تردمیل، بهترین راه‌ برای كم‌كردن وزن؟

ورزش با تردمیل یك راه بسیار عالی برای كاستن از چربی‌ها و اضافه وزن است. مانند هر نوع ورزش دیگر، درابتدا،‌آهسته شروع به پیاده‌روی و دویدن كنید. اگر مبتدی هستید،‌بهترین راه این است كه ابتدا شروع به پیاده‌روی كنید و سپس به تدریج بر سرعت تردمیل اضافه كنید تا زمانكوتاهی بدوید، سپس مجددا راه بروید و دوباره بر سرعت خود بیافزایید.

می‌توانید 51دقیقه صبح و 02 دقیقه قبل از ناهار ورزش كنید و 01 دقیقه هم قبل از شام پیاده‌رویسریع داشته باشید. با شكستن زمان‌های ورزش به زمان‌های كوتاه‌تر به همان میزانی كه در یك‌دفعه و مدت بیشتری ورزش می‌كنید،‌كالری خواهید سوزاند و این‌كار مسلما برای شما در خانه و با توجه به وقتی كه دارید مناسب‌تر است.

تردمیل‌ها برای ورزشكاران حرفه‌ای‌تر،‌ برنامه‌هایی در سیستم كامپیوتری خود دارند،‌اگر هم خودتان خواستید بر شدت ورزش خود بیافزاید، به‌راحتی می‌توانید با افزودن بر شیب یا سرعتدستگاه این كار را بكنید. بهترین برنامه ورزشی با تردمیل آن است كه به‌صورت یك عادت روزانه مانند مسواك زدن،‌از تردمیل استفاده كنید. در صورتی‌كه این كار را هر روز وبه‌طور منظم انجام دهید، سوخت‌وساز بدن شما افزایش خواهد یافت و برای سوزاندنچربی‌های بیشتر،‌موثرتر عمل خواهد كرد .

 5 نكته‌ای كه هنگام استفاده از تردمیل باید رعایت كنید:

1) وضعیت بدنی مناسب داشته باشید،‌سرتان را بالابگیرید،‌گردنتان را ریلكس كنید و مستقیم به جلو نگاه كنید.

2) دست‌هایتان را به نرمی كمی مشت كنید و به بازوهایتان اجازه بدهید هنگام دویدن از كنار بدنتان عقب وجلو بروند.

3) شكمتان را به داخل ببرید و عضلات خود را ریلكس كنید. 
4)  قدم‌هایی بردارید كه برای شما راحت باشند،‌نه كوتاه باشند نه بلند.

5) بر تنفس خود متمركز كنید. سعی كنید كه به‌صورت طبیعی نفس بكشید و حتی‌الامكان از نفس‌های عمیق بی‌بهره نمانید.


منبع:http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=934&articleID=282725
گردآوری:روشنک افتخاری


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي 

گرم کردن و سرد کردن در ورزش

گرم کردن و سرد کردن در ورزش


گرم کردن و سرد کردن در ورزش

توصیه می شود تمرین های ورزشی با مرحله گرم کردن شروع و با مرحله سرد کردن پایان یابد. گرم کردن بدن برای پیشگیری از آسیب های ورزشی انجام می شود و از بروز ضرب دیدگی ها پیشگیری می کند و همچنین سرد کردن بدن باعث کاهش اسید لاکتیک خون و کاهش خستگی بدن می شود ......

*اهمیت گرم کردن و سرد کردن :

توصیه میشود تمرین های ورزشی با مرحله گرم کردن شروع و با مرحله سرد کردن پایان یابد بنابراین هر جلسه تمرین علاوه بر خصوصیات خاص خود که با توجه به نیاز ورزشکار تامین می شود مانند نوع فعالیت ، شدت و مدت باید شامل مرحله گرم کردن اولیه و مرحله سرد کردن انتهایی نیز باشد . گرم کردن وسرد کردن نقش مهمی در پیشگیری از بروز صدمات ورزشی دارد.

* گرم کردن :

گرم کردن بدن برای پیشگیری از آسیب های ورزشی انجام می شود. اکثر مطالعات نشان می دهد گرم کردن بدن از بروز ضرب دیدگی ها و پارگی فیبر های عضلانی از محل اتصال تاندونی آنها پیشگیری می کند یا از میزان آنها را کاهش می دهد.

در زمان فعالیت عضلات هر یک از اندام ها به دو دسته تقسیم می شوند :

1. عضلاتی که منقبض می شوند تا اندام در یک قسمت خم شود.

2. عضلاتی که در مقابل این عضلات قرار دارند و باید شل شوند تا سایر عضلات بتوانند

منقبض شوند و اندام خم شود که به این عضلات ، عضلات متضاد می گویند.

باید به این نکته توجه کرد که بیش از همه محل عضلات متضاد دچار پارگی می شوند ، عدم توانایی این عضلات در شل شدن سریع ، به اضافه قوه انقباضی عضلات همراه باعث می شود عضلات متضاد در معرض ضرب دیدگی شدید و ناگهانی قرار گیرند که این امر خود می تواند باعث پارگی تارهای عضلانی و پارگی از محل اتصال تاندونی آنها شود.

فرآیند گرم کردن صحیح بدن می تواند از سختی و دردناک شدن عضله جلوگیری کند یا میزان آن را کتهش بدهد .

گرم کردن و سرد کردن در ورزش

* اهداف گرم کردن :

هدف اصلی گرم کردن افزایش دمای عمومی بدن و عضلات است تا قدرت کشسانی در بافت های کلاژنی بالاتر رود و امکان انعطاف پذیری بیشتری در بدن ایجاد شود . با این حال احتمال پارگی های عضلانی و پیچ خوردگی های تاندونی کاهش می یابد و در پیشگیری از درد های عضلانی نیز موثر است . برای اینکه فرآیند گرم کردن بدن را به حالت آماده در بیاورد حداقل 15 تا 30 دقیقه وقت لازم است تا دمای بدن نیز افزایش یابد. علاوه بر افزایش دمای بدن تغییرات زیر نیز انجام می شود :

1. افزایش دسترسی عضلات به شبکه مویرگی برای فعالیت بیشتر

2. فراهم کردن قند خون و آدرنالین مورد نیاز برای اینکه بدن به طور رضایت بخش گرم می شود

باید به این نکته توجه داشت که این تغییرات در افراد مختلف متغیر است و با بالا رفتن سن افزایش می یابد.

* فرآیند گرم کردن :

فرآیند گرم کردن به دو بخش اصلی تقسیم می شود :

1. گرم کردن عمومی

2. گرم کردن اختصاصی

در اینجا هریک به طور جداگانه توضیح داده می شود .

1. گرم کردن عمومی :

گرم کردن عمومی شامل دویدن به صورت آهسته یا تمرین های عمومی و کششی است. این فعالیت ها باید از شدت و مدت زمان مناسب برخوردار باشند تا دمای بافت های عمقی بدون ایجادخستگی افزایش یابند. هنگامی که ورزشکار عرق می کند دمای داخلی بدن او به حد مطلوب رسیده است در این مرحله بدن برای فعالیت آماده شده است.

طبیعت گرم شدن بدن متغیر و تا حدودی به ماهیت فعالیت وابسته است و باید در کنار سایر فعالیت هایی انجام شوند که برای رشته های ورزشی تخصصی طراحی شده اند.

ورزش

2. گرم کردن اختصاصی :

ورزشکار پس از گرم کردن عمومی باید به تمرین هایی بپردازد که مختص رشته ورزشی خود اوست. ورزشکار باید با سرعت متوسط کار را شروع کند و سپس هنگامی که متوجه افزایش دمای بدن و افزایش فعالیت قلب و عروق شد به شدت عمل خود بیفزایند. اثرات فرآیند گرم کردن بدن ممکن است تا مدت 45 دقیقه نیز ادامه یابد اما هر چه دوره گرم کردن به فعالیت نزدیکتر باشد اثرات مثبت آن روی فعالیت بیشتر خواهد بود.

*سرد کردن :

سرد کردن بدن نیز برای پیشگیری از آسیب های ورزشی انجام می شود ودر این مرحله فرد باید از شدت فعالیت و تمرین خود بکاهد یعنی شدت فعالیت خود را از سمت تمرین های سنگین به سمت تمرین ها و حرکات سبک سوق دهد و سپس با انجام تمرین های کششی فعالیت خود را به اتمام رساند.

*اهداف سرد کردن :

دو هدف اصلی سرد کردن بدن بعد از فعالیت ها عبارت است از :

1. هنگام سرد کردن و تمرین بازگشت به حالت اولیه سطح اسید لاکتیک عضله و خون سریع تر از هنگام استراحت کاهش می یابد بنابراین سرد کردن بدن باعث کاهش اسید لاکتیک خون و کاهش خستگی بدن می شود.

2. فعالیت سبک باعث ادامه انقباض عضلات اندام ها می شود که با ایجاد حرکات تلمبه مانند شان باعث کاهش تجمع خون در اندام ها به خصوص پا می شود. جلوگیری از تجمع خون امکان کوفتگی و سفتی به تاخیری عضلات و حتی گرایش به ضعف و سر گیجه را نیز کاهش می دهد.

تهیه کننده : رزا خاموشی

منابع : مقالات دکتر جک.اج ویلمور، کتاب بهداشت و ورزش ( انتشارات بامداد کتاب )


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي 

طب سوزنی چیست؟


img/daneshnameh_up/0/09/acupuncturel1.jpg

طب سوزنی چیست؟

در اصل اصطلاح Acupuncture تشریح کننده مجموعه‌ای از روشها است که توسط آن نقاطی از بدن برای دریافت نتایج مورد نظر با روشهایی خاص مانند استفاده از سوزن تحریک می‌شود. طب سوزنی امروزه با استفاده از فرو کردن سوزنهای خاصی به درون بدن از طریق پوست توسط دست و یا حتی جریان الکتریسیته انجام می‌شود.

در نظر اول این باور کردنی نیست که پزشکان قادرند با استفاده هدفمند از سوزنهای کوچک ، آلام تحمل ناپذیری همچون سردرد شدید ، کمردرد مزمن یا دردهای مفصلی به علت آرتروز را از میان ببرند. این روش درمانی بسیار قدیمی که زادگاه آن کشور چین است، بیماران را بدون استفاده از دارو از دردهایی رهایی می‌بخشد که سالها آنها را رنج داده‌اند.

تاریخچه طب سوزنی

قدمت طب سوزنی به بیش از 2500 سال پیش و به کشور چین باز می‌گردد. قدیمی‌ترین متنی که در توصیف طب سوزنی یافت شده است، متعلق به سال 1127 قبل از میلاد مسیح است. جادوگران به جای استفاده از سوزن ، قطعات تیز سنگ را بکار می‌گرفتند. در سال 26 میلادی بود که نخستین کتاب در شرح طب سوزنی در چین نگاشته شد.

استفاده از طب سنتی تا قرنها به آسیا محدود بود تا اینکه فرانسوی‌ها در قرن 16میلادی با آن آشنا شدند و استفاده از آن را در اروپا گسترش دادند. بین پزشکان مختلف در صحت و سقم طب سوزنی اختلاف نظر وجود داشت تا اینکه سازمان بهداشت جهانی (WHO) در سال 1975استفاده از طب سوزنی در تشخیص و درمان بیماریها را رسما تایید کرد.

روش انجام طب سوزنی

امروزه در طب سوزنی از سوزنهای استیل ، نازک و انعطاف‌پذیر استفاده می‌شود. قطر این سوزنها از 0.2 تا 0.6 میلیمتر و طول آنها از 1 تا 10 سانتیمتر متغیر است، در هنگام وارد کردن سوزن بطور عمودی بین انگشتان قرار می‌گیرد. عمق فرو کردن سوزن از چند میلیمتر تا 5 سانتیمتر (با توجه به محل نقطه) متغیر است. سوزنها به مدت 10الی 30 دقیقه در جای خود باقی می‌مانند. امروزه در درمان طب سوزنی ممکن است از جریان الکتریسته نیز استفاده شود.

طب سوزنی چگونه کار می‌کند؟

در طب سوزنی که به پزشکی سنتی چینی نیز معروف است، بدن انسان تحت تأثیر دو نیروی مخالف هم به نامهای یین و یانگ قرار دارد. یین به صفاتی چون سردی ، آرامی و در کل حالت غیر فعال بر می‌گردد. در حالی که یانگ به صفاتی چون گرمی ، هیجان و فعال بودن نسبت داده می‌شود. در این نگرش ، سلامت بدن هنگامی حاصل می‌شود که میان این دو نیرو تعادل برقرار باشد و عدم تعادل این دو نیرو باعث می‌شود که جریان حیاتی در بدن که به Qi (جی) معروف است مختل شود. کانالهایی در بدن وجود دارد که انرژی جی در آنها حرکت می‌کند.

اگر به هر دلیل اختلال یا انسدادی در این کانالها رخ دهد انرژی که در آنها جریان دارد، تغییر کرده و بیماری ایجاد می‌شود. نقاط حساس بر روی کانالها وجود دارد که با تحریک آنها می‌توان اختلال ایجاد شده در انرژی را برطرف کرده و بیماری را درمان نمود. تعداد 12 عدد از این مسیرها و نقاط بعنوان نقاط اصلی و تعداد 8 عدد بعنوان نقاط سطح دوم معرفی می‌شوند، در مجموع بیش از 2000 نقطه دیگر نیز به آنها متصل است. اساس طب سوزنی بر تحریک این نقاط استوار است که می‌تواند جریان Qi در بدن را کنترل نماید. با فرو کردن سوزن ها در نقاط صحیح، نیروی حیات می تواند در مسیر درست جاری شده و سلامتی بدن را باعث شود.img/daneshnameh_up/b/bd/acupuncturel.jpg
اینکه مدل چینی‌ها برای بدن درست است یا خیر جای بحث دارد اما دانشمندان به این نتیجه رسیده‌اند که تحریک این قسمتهای بدن می‌تواند روی وضعیت شیمایی و عصبی مغز تأثیر بگذارد و در نهایت منجر به عکس العملهایی مانند کاهش درد، تغییر فشار خون و ... شود و در نهایت سلامت بیمار را منجر شود. باید تذکر داد که نقاط حساس طب سوزنی ، محلهایی در بدن ما هستند که شبکه مجاری و اعصاب ، بویژه با تراکمی زیاد در زیر پوست جای دارند. فرو کردن یک سوزن نازک در این محل ، به گونه‌ای تحریک الکتریکی در قشر خارجی مغز را بوجود می‌آورد که درک احساس درد در آن انجام می‌گیرد. در این محل ، مواد شیمیایی بدن ، یعنی اوپیوئیدها فعال شده و با احساس درد مقابله می‌کنند. هیپوتالاموس مغز میانی ، مواد سروتونین و آندورفین را ترشح می‌کند که تاثیری تحریک کننده بر سیستم دفاعی بدن دارند. به این ترتیب درد بیمار تسکین می‌یابد. این ، راز موفقیت طب سوزنی است.

بیمارانی که این روش درمان را برای خود انتخاب می‌کنند اظهارات متفاوتی دارند، اما در مجموع اغلب آنها بیان می‌کنند که هنگام فرو کردن سوزن به بدنشان احساس درد زیادی نمی‌کنند. معمولا" تجربه و تخصص پزشک معالج در استفاده از سوزن می‌تواند میزان درد حاصله را کاهش یا افزایش دهد.

درمان بیماریها با طب سوزنی

تحقیقات نشان می‌دهد که طب سوزنی توانایی کاهش و حتی برطرف کردن انواع درد را داشته و می‌تواند تواناییهای قسمتهای مختلف بدن افراد را بالا ببرد. دردهای مفصلی بخصوص در ناحیه دست و شانه و گردن ، درد مهره‌های کمری ،آلرژی ، آرتروز ، میگرن ، بی‌خوابیها و برخی اختلالات روحی - روانی بخوبی با طب سوزنی پاسخ می‌گیرند.img/daneshnameh_up/2/2d/122soozani.jpg
همچنین شواهد بسیاری موجود است که طب سوزنی می‌تواند در معالجه بیماریهایی چون اعتیاد به مواد مخدر ، فعال کردن دوباره ماهیچه‌های تنبل ، آسیبهای بافت نرم ، انواع آسم و تنگی نفس ، بیماریهای گوارشی ، شب ادراری و فلج بعد سکته مغزی به عنوان یک راه حل و یا حداقل در کنار درمان دارویی استفاده شود. آزمایشها نشان می‌دهد این روش می‌تواند برای کاهش درد پس از جراحی ، شیمی درمانی ، جراحی‌های دندان و ... بسیار موثر واقع شود.

عوارض طب سوزنی

در صورت استفاده صحیح از این تکنیک هیچ عارضه‌ای ایجاد نخواهد شد. اما بدنبال ورود افراد غیر حرفه‌ای و غیر متخصص در این کار ، احتمال عفونت و آسیب اعضای بدن وجود دارد. از عوارض دیگر طب سوزنی موارد زیر را می‌توان نام برد:

 • خونریزیها یا کبودیهای کوچک (در مورد درصد کمی از بیماران ، ممکن است، ظاهر شوند.)
 • امکان انتقال ایدز و هپاتیت ب در صورت استفاده از سوزنهای غیر استریل و غیر یکبار مصرف.
 • ضعف و بیحالی و غش کردن بیمار در صورت تحریک نقاط ممنوعه.
 • درمان نشدن و حتی ایجاد مشکلات جدید در صورت تحریک نادرست نقاط که همه این عوارض در صورتی که درمان توسط متخصص طب سوزنی انجام شود به صفر می‌رسد.

برای پیشگیری از بروز عوارض عفونی سوزنها باید استریل باشند و می‌توان هریک از آنها را برای یک و فقط یک بیمار استفاده کرد. همچنین قبل از هر بار استفاده از سوزنها باید آنها را با الکل یا مواد ضدعفونی کننده تمیز کرد.

عناصر پنج گانه در طب سوزنی

شیوه طب سوزنی عناصر پنج گانه ، نوع باستانی طب سوزنی است که به درمان تمام لایه‌های وجود شخص یعنی بدن ، ذهن ، قلب (احساسات) و روح می‌پردازد. عناصر پنج گانه باستانی ، دیدگاه ظاهرا ساده و در درون پیچیده چینیان باستان را بر رابطه تنگاتنگ انسان و تمام مظاهر طبیعت به نمایش می‌گذارد.

از دیدگاه چینیان باستان در طب سوزنی جهان مادی از 5 عنصر تشکیل شده است. این عناصر در حال واکنش با یکدیگر هستند. بدن ما نیز جزئی از این جهان است، بنابراین از همین 5 عنصر تشکیل شده است. در همه این عناصر دو فلب یین و یانگ وجود دارد که در حال مقابله دائم هستند و انرژی جی را جاری می‌کنند. این پنج عنصر آتش ، خاک ، فلز ، آب و چوب هستند. هر یک از این عناصر در شکل گیری وجود و شیوه عمل ما در زندگی موثرند. یک متخصص طب سوزنی عناصر پنج گانه ، بخوبی از قوانین طبیعت آگاه است و می‌تواند از آنها برای تشخیص بیماری کمک بگیرد و به درمان کامل بیمار بپردازد.منبع:http://daneshnameh.roshd.ir


برچسب‌ها: متخصص ارتوپدي, متخصص طب فيزيكي وتوابخشي استخوان وعضلات, متخصص فيزيوتراپي, متخصص مغز واعصاب وستون فقرات, متخصص روماتيسم ومفاصل


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  جمعه بیستم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي 

مقايسه درمان دستي وفيزيوتراپي

سابقه و هدف: با توجه به شیوع بالای کمردرد مکانیکی و افزایش آن در جامعه و درمان متعارف فیزیوتراپی و سابقه موفقیت درمان های دستی ستون فقرات، این مطالعه بمنظور مقایسه درمان های دستی ستون فقرات و فیزیوتراپی در درمان کمردرد مکانیکی، انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی یک سویه کور بر روی 105 بیمار 60-20 سال، با مدت کمردرد 2 هفته تا 6 ماه و با رادیوگرافی کمر و ساکروم طبیعی مراجعه کننده به بیمارستان شهدا تجریش در سال 1380 انجام شد. بیمارانی که حامله یا معتاد به مواد مخدر بودند و در 6 ماه گذشته فیزیوتراپی یا درمان دستی انجام داده و نقص نورولوژیک داشتند، از مطالعه خارج شدند. بیماران بطور تصادفی و مستمر در 3 گروه قرار گرفتند. به بیماران گروه شاهد یک پمفلت آموزشی داده شد، بیماران گروه فیزیوتراپی با Hot pack و Ultrasound و TENS معمولی درمان شدند و بیماران گروه درمان های دستی تحت درمان های دستی ستون فقرات (روش Maigne) قرار گرفتند. برای بررسی تاثیر درمان از شاخص های درد (VAS)، ناتوانی (پرسشنامه Roland-Morris) و اندازه گیری محدوده حرکتی فقرات کمری، طی دوره 6 هفته ای استفاده شد. یافته ها: 96 بیمار (56 زن و 40 مرد) مورد بررسی قرار گرفتند. گروه ها از نظر سن، جنس، BMI و شدت کمردرد و ناتوانی مشابه بودند. شدت کمردرد و ناتوانی در هر سه گروه کاهش یافت. کاهش شدت کمردرد در گروه های درمان های دستی نسبت به دو گروه دیگر بیشتر بود (P<0.001). نتیجه گیری: درمان های دستی ستون فقرات در درمان کمردرد مکانیکی موثرتر از فیزیوتراپی و پمفلت آموزشی می باشد. جهت مقابله با Novelty effect، انجام تحقیق دیگری با حجم نمونه بیشتر، در چند مرکز درمانی و با پیگیری حداقل 6 ماهه توصیه می شود.
نویسندگان سیدمنصور رایگانی، محمدحسن بهرامی، محمد فرجاد، محمدنعیم احراری، ناصر ولایی

برچسب‌ها: متخصص ارتوپدي, متخصص طب فيزيكي وتوابخشي استخوان وعضلات, متخصص فيزيوتراپي, متخصص مغز واعصاب وستون فقرات, متخصص روماتيسم ومفاصل


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  جمعه بیستم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي 

نقرس

نقرس
اصلاح نقرس به طيفى از تظاهرات بالينى اطلاق مى‌گردد که ممکن است به‌تنهائى يا در ترکيب با هم باشند هيپريوريسمى شاه‌علامت بيولوژيک نقرس است. در اين بيمارى اسيد اوريک پلاسما و خارج سلولى بيش از حد اشباع مى‌شود که در شرايط مناسب کريستاليزه مى‌گردد و باعث نقرس بالينى مى‌شود.
   ◊ ارزیابی
   ◊ پاتوژنز
   ◊ تظاهرات بالینی
   ◊ درمان


  پاتوژنز
اسيد اوريک فرآورده نهائى تجزيه نوکلئوتيد پورينى است. توليد اسيد اوريک ارتباط نزديکى با مسيرهاى متابوليسم پورين دارد و غلظت داخل سلولى ۵- فسفوريبوزيل -۱- پيروفسفات (PRPP) تعيين‌کننده اصلى سرعت بيوسنتز اسيد اوريک است. اسيد اوريک عمدتاً از کليه و با مکانيسم‌هاى فيلتراسيون گلومرولي، ترشح توبولى و بازجذب دفع مى‌گردد. بنابراين حالات مختلفى که موجب افزايش توليد يا کاهش دفع يا ترکيبى از اين دو مى‌شوند باعث هيپريوريسمى مى‌گردند.

  آرتريت نقرسى حاد
آرتريت نقرسى حاد کريستال‌هاى منوسديم اورات (MSU) موجود در مفاصل توسط لکوسيت‌ها فاگوسيتوز مى‌شوند. آزادسازى واسطه‌هاى التهابى و آنزيم‌هاى ليزوزومى باعث جذب فاگوسيت‌هاى بيشترى در مفصل و التهابى سينوويوم مى‌شوند.

  تظاهرات بالينى
- آرتريت التهابى حاد. معمولاً نوعى منوآرتريت شديداً دردناک است ولى ممکن است چند مفصلى و همراه با تب باشد. در نيمى از موارد اولين حمله در شست پا اتفاق مى‌افتد که در کل به ۹۰ درصد مى‌رسد. عموماً پس از چند روز تا چند هفته حمله به‌طور خودبه‌خودى فروکش مى‌کند. گرچه ممکن است تعدادى از بيماران يک حمله منفرد داشته باشند اما در ۷۵% موارد در طى ۲ سال دومين حمله رخ مى‌دهد. تشخيص افتراقى شامل آرتريت سپتيک، آرتريت راکتيو، رسوب کلسيم پيروفسفات (CPPD) و آرتريت روماتوئيد است.

- تنوسينوويت

- آرتريت توفوسى مزمن. توفي: تجمع کريستال‌هاى MSU که با واکنش التهابى سلول ژانت پوشانده شده‌اند. در نقرس طول کشيده اتفاق مى‌افتد.

- توفى خارج مفصلي. اغلب در بورس اوله‌کرانون، هليکس و آنتى‌هليکس گوش، سطح اولنار، ساعد، تاندون آشيل.

- نفروز اوراتي. رسوب کريستال‌هاى MSU در بافت بينابينى و پيراميدها که مى‌تواند باعث نارسائى مزمن کليوى گردد.

- نفروپاتى اسيد اوريکى حاد. علت قابل برگشت نارسائى حاد کليه به‌دليل رسوب اورات در توبول‌ها ايجاد مى‌شود. بيمارانى که براى بيمارى نئوپلاستيک داروهاى سيتوتوکسيک دريافت مى‌کنند در خطر اين بيمارى هستند.

- نفروليتياز اسيد اوريکي. مسئول ۱۰% سنگ‌هاى ادرارى در ايالات متحده است.

  ارزيابى
- آناليز مايع سينوويال - تنها روش قطعى تشخيص آرتريت نقرسي، آسپيراسيون مفصل و مشاهده کريستال‌هاى سوزنى‌شکل و با شکست مضاعف منفى MSU توسط ميکروسکوپ پولاريزان است. براى رد عفونت بايد براى همه مايعات رنگ‌آميزى گرم و کشت انجام گيرد.

- اسيد اوريک سرم - سطوح طبيعى آن نقرس را رد نمى‌کند.

- اسيد اوريک ادرار - دفع بيش از ۸۰۰mg/d اسيد اوريک از ادرار در شرايط رژيم منظم و عدم مصرف دارو، توليد بيش از حد آن‌را مطرح مى‌کند.

- غربالگرى عوامل خطرساز - نارسائى کليه، هيپرليپدمي، ديابت

- در صورت شک به توليد بيش از حد، اندازه‌گيرى HGPRT و PRPP اريتروسيت را مى‌توان توصيه کرد.

- راديوگرافى مفصل - در موارد ديررس بيمارى امکان مشاهده اروزيون‌هائى وجود دارد.

- در صورت شک به سنگ، عکس ساده شکم (سنگ‌ها اغلب راديولوسنت هستند) و احتمالاً IVP انجام مى‌گيرد.

- آناليز شيميائى سنگ‌هاى ادرارى

  درمان

  هيپريوريسمى بدون علامت
هيپريوريسمى بدون علامت از آنجائى‌که فقط حدود ۵% بيماران مبتلا به هيپريوريسمى دچار نقرس مى‌شوند درمان هيپريوريسمى بدون علامت توصيه نمى‌شود. جز در بميارانى که براى نئوپلاسم خود داروى سيتوتوکسيک دريافت مى‌کنند.

  آرتريت نقرسى حاد
آرتريت نقرسى حاد درمان تنها جهت رفع علائم است زيرا حمله خودبه‌خود محدودشونده است و به‌طور خودبه‌خودى برطرف مى‌گردد. توکسيسته ناشى از درمان را بايد در هر بيمار مدٌنظر داشت.

- ضدٌ دردها

- NSAIDs - اگر ممنوعيت نداشته باشد درمان انتخابى است.

- کلشى‌سين - عموماً فقط در طى ۲۴ ساعت اول حمله مؤثر است. دوز بيش از حد از عوارض بالقوه کشنده آن است. در نارسائى کليه، سيتوپنى‌ها، LFT بيش از ۲ برابر طبيعى و سپسيس مصرف آن ممنوع است. دوز آن ۶/۰ ميلى‌گرم در هر ساعت به‌صورت خوراکى است تا زمانى‌که بيمار بهبود يابد، عوارض گوارشى ايجاد شود يا به دوز حداکثر ۵mg برسد. مصرف وريدى آن خطرناک است و بهتر است از آن پرهيز شود. اگر به‌صورت وريدى مصرف مى‌شود بيش از ۲mg در ۲۴ ساعت نباشد و تا ۷ روز بعد اين دارو را مصرف نکند. در بيمارى که کلشى‌سين خوراکى دريافت مى‌کند هرگز نبايد به‌صورت وريدى آن‌را مصرف کند.

- گلوکوکورتيکوئيدهاى داخل مفصلى - قبل از تزريق بايد آرتريت سپتيک رد شود.

- گلوکورتيکوئيدهاى سيستميک - در بيمارانى با حملات نقرسى چند مفصلى که روش‌هاى درمانى ديگر ممنوعيت داشته باشد و عفونت مفصلى يا سيستميک رد شده باشد مى‌توان آن‌را مدٌ نظر داشت.

  داروهاى کاهنده اسيد اوريک
داروهاى کاهنده اسيد اوريک موارد مصرف داروهاى کاهنده اسيد اوريک شامل آرتريت نقرسى حاد مکرر، آرتريت نقرسى چند مفصلي، نقرس توفوسي، سنگ‌هاى کليوى و پروفيلاکسى در هنگام مصرف سيتوتوکسيک‌ها است. شروع درمان مى‌تواند موجب شعله‌ور شدن حاد بيمارى شود. فلذا تا زمانى‌که اسيد اوريک به زير ۵mg/dL برسد همزمان کلشى‌سين خوراکى ۶/۰ mg در روز تجويز مى‌گردد و سپس قطع مى‌گردد.

- آلوپورينول: با مهار گزانتين اکسيداز سنتز اسيد اوريک را کاهش مى‌دهد. بايد در نارسائى کليه دوز را کاهش داد. عوارض جانبى و تداخل داروئى بارزى دارد.

- داروهاى اوريکوزوريک (پروبنسيد، سولفين پيرازون): با مهار بازجذب توبولى اسيد اوريک دفع آن‌را افزايش مى‌دهند. در نارسائى کليه تأثيرى ندارد و بهتر است در موارد زير مصرف نگردد: سن >۶۰، سنگ‌‌هاى ادراري، توفي، دفع بالاى اسيد اوريک ادرارى و به‌عنوان پروفيلاکسى در درمان با سيتوتوکسيک‌ه


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  جمعه بیستم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي  | 

آرتروز وساييدگي مفاصل

آرتروز وساييدگي مفاصل


بيمارى دژنراتيو مفصلى يا استئوآرتريت (OA) اختلالى است که با زوال پيشرونده و کاهش غضروف مفصلى همراه با پروليفراسيون استخوان و بافت نرم جديد در مفصل مبتلا و اطراف آن مشخص مى‌گردد.


- OA اوليه (ايديوپاتيک): علت زمينه‌اى ندارد.

- OA ثانويه: عامل زمينه‌سازى مثل تروما، استرس مکرر (شغلي، ورزش)، اختلال مادرزادي، اختلال متابوليک يا بيمارى‌هاى ديگر استخوانى / مفصلى وجود دارد.

- OA اروزيو: اصطلاحى است که اغلب براى بيماران مبتلا به استئوآرتريت DIP/PIP دست همراه با شواهد سينوويت و اروزيون‌هاى مرکزى سطح مفصلى در راديوگرافى به‌کار مى‌رود.
ارزیابی
پاتوژنز
تشخیص
تشخیص افتراقی
تظاهرات بالینی
درمان
علائم
معاینات بالینی


پاتوژنز
تغييرات اوليه در غضروف شروع مى‌شود و به‌صورت تغييراتى در آرايش و اندازه فيبرهاى کلاژن است. پروتئازها موجب کاهش ماتريکس غضروف مى‌شوند. در ابتدا به‌صورت جبرانى سنتز پروتئوگليکان افزايش مى‌يابد ولى در نهايت کاهش مى‌يابد و موجب فقدان کل ضخامت غضروفى مى‌گردد.

تظاهرات بالينى
OA شايع‌ترين شکل بيمارى مفصلى است، تقريباً هر مفصلى را مى‌تواند درگير کند ولى معمولاً در مفاصل تحمل‌کننده وزن و پرکار مثل زانو، لگن، مهره‌ها و دست‌ها اتفاق مى‌افتد. در دست به‌طور تيپيک DIP، PIP يا اولين CMC (قاعده شست) مبتلا مى‌شود. درگيرى MCP نادر است.

علائم
- درد يک يا چند مفصل در موقع استفاده از آنها (درد در حالت استراحت و درد شبانه شيوع کمترى دارد)

- خشکى پس از استراحت يا خشکى صبحگاهى مى‌تواند رخ دهد ولى معمولاً کوتاه‌مدت (کمتر از ۳۰ دقيقه) است.

- کاهش حرکت مفصلى يا محدوديت عملکردي

- عدم ثبات مفصل

- دفرميتى مفصل

- کرپيتاسيون مفصل ( 'صداى ترق و تروق' )

معاينات بالينى
- منوآرتريت يا اليگو / پلى‌آرتريت غير قرينه مزمن

- تورم سفت يا استخوانى حاشيه مفصل مثل گره‌هاى هبردن (DIP) (Heberden's Nodes دست) يا گروه‌هاى بوکارد (PIP) (Bouchard's Nodes دست)

- امکان سينوويت خفيف همراه با افيوژن سرد وجود دارد ولى شايع نيست.

- کرپيتانس - صداى جيرجير يا ترق و تروق قابل سمع در حرکت فعال يا غير فعال مفصل

- دفرميتى - به‌عنوان مثال OA زانو مى‌تواند با درگيرى کمپارتمان‌هاى مديال، لاترال يا پاتلوفمورال باعث دفرميتى‌هاى واروس يا والگوس گردد.

- محدوديت حرکات مفصل - مثلاً محدوديت روتاسيون داخلى مفصل لگن

- مى‌توان اختلالات نورولوژيک عينى را درگيرى مهره‌ها مشاهده کرد (مى‌تواند ديسک‌هاى بين‌مهره‌اي، مفاصل آپوفيزيال و ليگامان‌هاى کنار مهره‌هاى را درگير کند).

ارزيابى
- معمولاً آزمايشات معمول طبيعى هستند.

- معمولاً ESR طبيعى است ولى ممکن است در بيمارانى که سينوويت دارند بالا باشد.

- فاکتور روماتوئيد و بررسى‌هاى ANA منفى هستند.

- مايع مفصلى کاهى‌رنگ است و ويسکوزيته خوبى دارد. WBC مايع مفصلى ۲۰۰/L است و درد آرتريت‌هاى ناشى از کريستال يا عفونت باارزش است.

- ممکن است در ابتدا راديوگرافى طبيعى باشد ولى با پيشرفت بيمارى باريک شدن فضاى مفصلي، اسکلروز استخوان زيرغضروفي، کيست‌هاى زير غضروفى و استئوفيت مشاهده گردد. اروزيون‌ها با موارد مشابه در آرتريت روماتوئيد يا پسورياتيک فرق مى‌کنند و به‌صورت زير غضروفى در طول قسمت مرکزى سطح مفصلى اتفاق مى‌افتند.

درمان
- آموزش بيماران، کاهش وزن، استفاده مناسب از عصا و وسايل کمکى ديگر، ورزش‌هاى ايزومتريک براى تقويت عضلات اطراف مفصل درگير.

- کرم کاپسايسين (Capsaicin) موضعى مى‌تواند در رفع درد دست يا زانو کمک کند.

- استامينوفن، ساليسيلات‌ها و NSAIDs. در موارد خطر توکسيستى گوارشي، NSAIDs اختصاصى COX-2 را در نظر بگيريد.

ترامادول (Tramadol) - در مواردى که NSAIDsها به ميزان کافى علائم را کنترل نمى‌کنند در نظر گرفته مى‌شود. اين دارو نوعى آگونيست اپيوئيد صناعى است و اعتياد به آن نگران‌کننده است.

- گلوکوکورتکيوئيدهاى داخل مفصلى - باعث رفع علائم مى‌شود ولى بايد به‌ندرت انجام شود زيرا اگر به دفعات انجام گيرد مى‌تواند کاهش غضروفى را تشديد کند.

- هيالورنين داخل مفصلى - در بيمارانى توصيه مى‌شود که به درمان غير داروئى و ضدٌ دردها پاسخ نداده‌اند. وقتى NSAIDsها ممنوعيت مصرف دارند يا مؤثر نباشند اين روش را در نظر مى‌گيرند.

- شستشوى مفصلي- روش تهاجمي. نقش آن در درمان هنوز نامعلوم است.

- گلوکزآمين و کندروئيتين - مؤثر بودن آنها اثبات نشده است.

- گلوکوکورتيکوئيدهاى سيستميک جائى در درمان OA ندارد.

- جراحى را در مواردى مى‌توان در نظر گرفت که بيمار درد مقاوم به درمان و کاهش عملکرد دارد و به درمان‌هاى ديگر پاسخ نمى‌دهد.

تشخيص
معمولاً براساس الگوى درگيرى مفصل، خصوصيات راديوگرافيک، تست‌هاى آزمايشگاهى طبيعى و يافته‌هاى مايع سينوويال اثبات مى‌گردد.

تشخيص افتراقى
تشخيص افتراقى استئونکروز، مفصل شارکوت، آرتريت روماتوئيد، آرتريت پسورياتيک، آرتريت‌هاى ناشى از کريستال.


منبع:مجله الكترونيكي ويستا

برچسب‌ها: متخصص ارتوپدي, متخصص طب فيزيكي وتوابخشي استخوان وعضلات, متخصص فيزيوتراپي, متخصص مغز واعصاب وستون فقرات, متخصص روماتيسم ومفاصل


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  جمعه بیستم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي 

تغذیه در بیماری‌های روماتیسمی

تغذیه در بیماری‌های روماتیسمی

برگرفته از سايت تبيان

سندرم شوگرن


سندرم شوگرن (Sjogren’s Syndrome)

«سندرم شوگرن» دومین اختلال خود ایمنی روماتیسمی شایع، پس از آرتریت روماتوئید بوده و عوامل ژنتیكی، ‌ایمنی شناختی و هورمونی متعددی در بروز آن نقش دارند. «سندرم شوگرن»، یک بیماری مزمن التهابی است که با تخریب بافتی چند غده‌ای مشخص شده و به التهاب قرنیه و ملتحمه چشم، کاهش تولید اشک و بزاق، خشکی چشم (گزروزیس) و نرمی قرنیه (گزروفتالمی) منجر می‌شود. در ضمن نیمی از بیماران مبتلا به سندرم شوگرن، به آرتریت روماتوئید نیز مبتلا هستند.

از آنجا که فقدان اشتها ، کاهش وزن، خستگی، مشکل در جویدن و بلعیدن، پوسیدگی دندان و کم‌خونی از عوارض سندرم شوگرن می‌باشد، هدف کنترل غذایی در مبتلایان عبارت از رهاسازی فرد از علائم و ناراحتی‌های ناشی از غذا خوردن است.

در ضمن کنترل خشکی‌ دهان (گزروستومی) باید شامل روش‌هایی برای کاهش خطر پوسیدگی دندان باشد و به‌همین منظور شستن با آب، مسواک زدن، یا استفاده از فلوراید موضعی به‌طور مکرر توصیه‌ می‌شود. از آنجایی که عمل بلع یک مشکل محسوب می‌شود، غذاهای مناسب که به راحتی قابل بلع باشند، مفید هستند. غذاها باید مرطوب باشند و از افزایش حرارت غذاها باید خودداری شود. مصرف قطرات لیموی شیرین شده ممکن است جریان بزاق را تحریک کند. بزاق مصنوعی یا فرآورده‌هایی مانند گلیسیرین لیمویی نیز ممکن است توصیه شوند.

احتمال کمبود آهن و ویتامین از جمله کمبود ویتامین‌های B12 و فولات وجود دارد و لازم است مبتلایان با یک رژیم خوب و متعادل شده درمان شوند.

اسکلرودرمی


اسکلرودرمی (Scleroderma)

اسکلرودرمی، یک اسکلروز (سفت و سخت شدن بافت) پیش رونده و سیستمیک است که با رسوب بافت همبند فیبروزه در پوست و ارگان های احشایی از قبیل سیستم معدی- روده‌ای مشخص می شود. احتمال ابتلا در خانم‌ها 4 برابر بیش از آقایان است.

احتمال زنده ماندن، پنج سال بعد از ابتلا به این بیماری 85- 80 درصد می ‌باشد. یکی از تظاهرات اسکلرودرمی پدیده ی رینود (ایسکمی یا سرمای انتهاهای کوچک بدن، مانند انگشتان) است که باعث ایجاد مشکلاتی در تهیه و مصرف غذا می شود. سندرم شوگرن نیز اغلب وجود دارد. علائم معدی- روده‌ای شامل سوزش سر معده، تهوع و استفراغ، اشکال در بلع، اسهال، یبوست و عدم کنترل دفع می ‌باشد. ممکن است کاهش وزن، اختلال عملکرد کلیوی و اختلالات متعدد در ارگان‌های بدنی حاصل شود.


درمان تغذیه‌ای

در این بیماران، اختلال در بلع (دیسفاژی) نشانه ی نیاز به مداخله ی تغذیه ‌ای می‌ باشد. سوء جذب لاکتوز، ویتامین‌ها، اسیدهای چرب و مواد معدنی می ‌تواند باعث مشکلات تغذیه ‌ای بیشتری شود.

مکمل درمانی ممکن است مورد نیاز باشد، بنابراین مکمل‌های پر انرژی و پر پروتئین یا تغذیه وریدی می‌ توانند در اصلاح یا پیشگیری از کاهش وزن (که تظاهرات شایعی هستند)، موثر باشند. حمایت‌های تغذیه ‌ای وریدی یا غیر وریدی اغلب در موارد مشکل‌دار نظیر اسهال مزمن پایدار، لازم هستند.

لوپوس


لوپوس اریتماتوز سیستمیک (Systemic Lupus Erythematosis)

لوپوس اریتماتوزسیستمیک یک اختلال مزمن، التهابی، با واسطه ی ایمنی و چند سیستمی بافت همبند است که اغلب زنان(به ویژه در سنین باروری) را درگیر می‌ سازد و پوست، مفاصل، کلیه‌ها و غشاهای سروزی را مبتلا می ‌کند. علت بیماری هنوز روشن نیست. به نظر می ‌رسد استعداد ژنتیکی، وجود‌ آنتی بادی‌هایی که ضد DNA کار می ‌کنند و عوامل محیطی مانند عفونت‌های ویروسی، در پیدایش آن دخالت داشته باشند. حدود 25درصد مبتلایان به لوپوس اریتماتوز، به سندرم شوگرن نیز مبتلا می ‌شوند.

درمان تغذیه‌ای

در حال حاضر هیچ راهنمای عملی غذایی خاص برای درمان این بیماران وجود ندارد. البته لازم است که رژیم بر اساس نیاز فرد تنظیم شود. الویت‌ها شامل برخورد با عوارض بیماری و اثرات داروها بر عملکرد ارگان‌ها و متابولیسم غذایی است.

نیازهای پروتئینی، به علت اختلال عملکرد کلیوی در اثر بیماری و عوارض جانبی استروئید‌ها تغییر می کند. به ‌همین دلیل دریافت سدیم و مایعات به ‌طور معمول محدود می ‌شود. اگر چه رژیم محدود از چربی‌های اشباع پیشنهاد شده است، مطالعات بیشتری برای اثبات کارآیی آن ضروری می‌ باشد.

کارآیی تغییرات رژیمی به‌ طور وسیعی در مدل‌های حیوانی لوپوس مطالعه شده است. نیازهای انرژی باید بر اساس وزن خشک افراد تنظیم شود. هدف از تعیین نیازهای انرژی باید تامین و حفظ وزن معمول بدن باشد.

ممکن است محدودیت کالری، پروتئین و مخصوصاً محدودیت چربی باعث کاهش قابل ملاحظه ‌ای در رسوب کمپلکس‌های ایمنی در کلیه و کاهش پروتئین اوری(وجود پروتئین در ادرار) شده و به این ترتیب به طول عمر افراد بیفزاید. اضافه کردن اسیدهای چرب (غیر اشباع) مورد مطالعه، باعث محافظت از کلیه‌ها شده است. در موارد مزمن ممکن است حمایت‌های تغذیه ای (وریدی و یا استفاده از لوله معدی - روده‌ای) لازم باشد.

سندرم خستگی مزمن


سندرم اختلال خستگی مزمن و فیبرومیالوژی

اختلالاتی نظیر سندرم اختلال خستگی مزمن(Chronic Fatigue Syndrome) و فیبرومیالوژی (Fibromyalgia) علائم روماتیسمی دارند، اما درمان ثابت شده‌ای ندارند. زنان 7 بار بیشتر از مردان و اغلب در سنین باروری مبتلا می‌شوند.

سندرم خستگی مزمن:

خستگی مزمن علامت اصلی بیماری است که در حدود 6 ماه یا بیشتر طول می‌ کشد و با کم فشاری خون، زخم گلو، دردهای مفصلی متعدد، سردرد، خواب‌آلودگی بعد از فعالیت، درد عضلات و اختلال تمرکز همراه می ‌باشد.

برای درمان بیماری، برنامه‌های ورزشی، رژیم‌های کم ‌چربی، درمان با آنتی اکسیدان، دوزهای بالای ویتامین‌ها، استفاده از سولفات منیزیوم و درمان با ایمونوگلوبین وریدی توصیه شده، اما کارآیی آنها تاکنون توسط مطالعات تایید نشده است.

برای مواقع کم فشاری خون، افزایش دریافت سدیم و مایعات پیشنهاد شده است.

فیبرومیالوژی :

در فیبرومیالوژی، دردهای غیرمفصلی و خستگی باعث ایجاد علائم ناتوان کننده می‌ شود که شبیه علائم آرتریت روماتوئید می ‌باشد. حساسیت عضلانی، اختلالات خواب، خستگی، سفتی عضلات صبحگاهی، گزگز، سردردهای مزمن، روده تحریک ‌پذیر و مثانه تحریک ‌پذیر نیز همراه با فیبرومیالژی دیده شده‌اند.

چندین فرضیه به عنوان علل ایجاد بیماری پیشنهاد شده که شامل اختلال سیستم کنترل درد، اختلال سیستم عصبی مرکزی، کمبود منیزیم، اسید مالیک، منگنز یا تیامین و دیگر اختلالات سیسمتیک هستند.

رژیم درمانی

نشان داه شده است که رژیم گیاهخواری اثرات سودمندی در بیماران فیبرومیالوژی، دست کم برای مدت کوتاهی داشته و BMI، کلسترول و سدیم ادراری را کاهش داده است. گیاهخواری، بهبودی قابل توجهی را در درد، سفتی مفاصل و کیفیت خواب نیز نشان داده است.

در ضمن درمان با طب سوزنی و ورزش نیز در بیماران فیبرومیالوژی کارساز است.

دکتر احمدرضا درستی- متخصص تغذیه

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور


برچسب‌ها: متخصص ارتوپدي, متخصص طب فيزيكي وتوابخشي استخوان وعضلات, متخصص فيزيوتراپي, متخصص مغز واعصاب وستون فقرات, متخصص روماتيسم ومفاصل


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  جمعه بیستم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي 

تنگى ستون مهره ها وتنگي كانال نخاعي

تنگى ستون مهره ها وتنگي كانال نخاعي

يک کانال مهره‌هاى تنگ شده باعث درد پشت و پاها به‌طور دو طرفه در هنگام راه رفتن يا ايستادن مى‌شود که با نشستن تسکين مى‌يابد. برخلاف کلوديکاسيون عروقي، نشانه‌ها به‌دنبال ايستادن بدون راه رفتن بروز مى‌کند. برخلاف بيمارى ديسک لومبار، سمپتوم‌ها با نشستن تخفيف مى‌يابند. نقص‌هاى فوکال نورولوژيک شايع است؛ نقص‌هاى شديد نورولوژيک (پاراليز، عدم توانائى در نگهدارى ادرار يا مدفوع) نادر است. تنگى در اثر عوامل اکتسابى (۷۵%)، مادرزادي، يا مخلوط اکتسابى / مادرزادى به‌وجود مى‌آيد. در بيمارى خفيف درمان سمپتوماتيک (علامتي) کافى است، جراحى وقتى انديکاسيون دارد که درد با فعاليت‌هاى زندگى روزمره تداخل کند يا علائم فوکال نورولوژيک به‌وجود آمده باشد. جراحى در۶۵-%۸۰ موارد موفقيت‌آميز است، در ۲۵% موارد تنگى راجعه در عرض ۵ سال ايجاد مى‌شود.   تروما
تروما عبارت کشيدگى يا رگ‌به‌رگ شدن کمر براى توصيف صدمات مينور و خود محدود شونده همراه با LBP به‌کار مى‌رود. شکستگى‌هاى مهره‌ها در اثر تروما منجر به گوه‌اى شکل شدن يا کمپرسيون جسم مهره مى‌شود، ممکن است شکستگى‌هاى انفجارى عناصر قدامى و خلفى مهره‌ها را درگير نمايد. در شکستگى‌هاى مهره‌ها آسيب نورولوژيک شايع است. با درمان زودرس نتايج بهترى حاصل مى‌آيد. شايع‌ترين علت شکستگى غير تروماتيک استئوپروز است. علل ديگر شامل استئومالاسي، هيپرپاراتيروئيدي، هيپرتيروئيدي، ميلوم مولتيپل، يا کارسينوم متاستاتيک مى‌باشد. استفاده از گلوکوکورتيکوئيدها جسم مهره را مستعد شکستگى مى‌کند. قرائن باليني، يافته‌هاى معاينه و گرافى‌هاى مهره تشخيص را ممکن مى‌سازند.

   اسپونديلوليستزيس
لغزش قسمت قدامى مهره‌ها به‌ سمت جلو و به جا گذاشتن عناصر خلفى در پشت؛ سطوح L5-L4 بيشتر از سطوح S1-L5 مبتلا مى‌شوند؛ مى‌تواند LBP يا راديکولوپاتى / يا سندرم کودااکوئينا به‌وجود آورد.

   استئوآرتريت
درد پشت که در اثر حرکات مهره‌ها به‌وجود مى‌آيد. با افزايش سن تشديد مى‌يابد. يافته‌هاى راديولوژيک با شدت درد ارتباطى ندارند. سندرم فاست - وجود علائم و نشانه‌هاى راديکولر، تحت فشار قرار گرفتن ريشه عصب به‌وسيله هيپرتروفى يک طرفه فاست. فورامينوتوميو فاستکتومى - موجب تسکين بلندمدت درد در ۸۰ تا ۹۰% موارد مى‌شود. از بين رفتن ارتفاع ديسک بين‌مهره‌اى موجب کاهش ابعاد عمودى فورامن بين‌مهره‌اى مى‌شود، پديکول پائين‌رونده ريشه عصبى موجود را تحت فشار قرار مى‌دهد.

   متاستازهاى مهره‌اى
درد پشت شايع‌ترين نشانه نورولوژيک در بيماران مبتلا به کانسر سيستميک مى‌باشد. کارسينوم متاستاتيک، ميلوم مولتيپل و لنفوم غالباً مهره‌ها را گرفتار مى‌نمايند. LBP ممکن است سمپتوم يک کانسر باشد، به‌طور تيپيک درد با استراحت تسکين نمى‌يابد. MRI يا CT - ميلوگرافى متاستاز جسم مهره‌ها را نشان مى‌دهد، فضاى ديسک درگير نيست.

   استئوميليت مهره‌ها
LBP با استراحت تسکين نمى‌يابد؛ تندنس فوکال مهره‌ها، افزايش ESR. منبع اوليه عفونت (ريه، مجراى ادرارى يا پوست) در ۴۰% موارد يافت مى‌شود. گونه‌هاى استافيلوکوک شايع‌ترين هستند. تخريب جسم مهره و فضاى ديسک شايع است. آبسه اپيدورال مهره‌هاى لومبار به‌صورت درد پشت و تب خود را نشان مى‌دهد. معاينه ممکن است طبيعى باشد يا يافته‌هاى راديوکلار يا سندرم کودا اکوئينا نشان دهد. MRI ميزان گسترش آبسه را بهتر نشان مى‌دهد.

   آراکنوئيديت لومبار
ممکن است به‌دنبال پاسخ التهابى به صدمه بافتى موضعى در داخل فضاى ساب‌آراکنوئيد به‌وجود آيد. فيبروز ريشه‌هاى اعصاب را در بر مى‌گيرد که به‌وسيله MRI بهتر ديده مى‌شود. درمان رضايت‌بخش نيست.

   اختلال ايمنى
اسپونديليت آنکيلوزان، آرتريت روماتوئيد، سندرم رايتر، آريتريت پسورياتيک، و بيمارى مزمن التهابى روده. اسپونديليت انکيلوزان - به‌طور تيپيک مردان کمتر از ۴۰ سال با پشت درد شبانه مراجعه مى‌کنند، درد با استراحت تسکين نمى‌يابد ولى با ورزش بهتر مى‌شود.

   استئوپروز
از دست رفتن ماده استخوانى در اثر هيپرپاراتيروئيدي، استفاده مزمن از استروئيدها، بى‌حرکتى و ساير اختلالات پزشکي. ممکن است تنها تظاهر بيمارى LBP باشد که با حرکت بدتر مى‌شود.

   بيمارى‌هاى احشائى
(جدول علل ويسرال کمردرد) لگن درد را به ناحيه ساکرال، قسمت تحتانى شکم به ناحيه لومبار و قسمت فوقانى شکم به ناحيه تحتانى توراسيک يا ناحيه فوقانى لومبار ارجاع مى‌دهد. علائم لوکال وجود ندارد؛ حرکات طبيعى مهره‌ها بدون درد است. تا ۲۰% بيماران مبتلا به پارگى آنوريسم آئورت شکمى به LBP مجزا مبتلا هستند.

   علل ويسرال کمردرد

معده (ديواره خلفي) - کيسه صفرا - سنگ کيسه صفرا


پانکراس - تومور، کيست، پانکراتيت


رتوپريتونئال - خونريزي، تومور، پيلونفريت


واسکولار - آنوريسم آئورت شکمي، ترومبوز شريان کليوى و وريد


کولون - کوليت، ديورتيکوليت، نئوپلاسم


ليگامان‌هاى يوتروساکرال - اندومتريوز، کارسينوما


بد قرار گرفتن رحم


درد قاعدگى


ارتشاح نئوپلاستيک اعصاب


نوروز رادياسيون تومورها / اعصاب


پروستات - کارسينوم، پروستاتيت


کليه - سنگ کليه، بيمارى التهابي، نئوپلاسم، عفونت


   بيمارى‌هاى ديگر
LBP مزمن بدون هيچ علت مشخص، اختلالات رواني، اعتياد به مواد مخدر ممکن است همراه آن وجود داشته باشد.
منبع:مجله الكترونيكي ويستا


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  جمعه بیستم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي 

طب سوزني ودرمان كمردردطب سوزنی «بهترین درمان کمردرد»

نتیجه مطالعاتی که در آلمان صورت گرفته نشان می دهد برای معالجه کمردرد، طب سوزنی موثرتر از درمان های معمول و متداول است.
درد کمر حدود نیمی از بیمارانی که در این برنامه مطالعاتی، با طب سوزنی تحت مداوا قرار گرفته بودند، برای چندین ماه بکلی از بین رفته بود، در حالی که تنها یک چهارم کسانی که با داروها و سایر روش های درمان متداول در غرب، مداوا می شدند، احساس بهبود کرده بودند.
دکتر هاینز اندرز، که در این تحقیقات شرکت داشته می گوید: "طب سوزنی یک راه حل بسیار موثر و نوید بخش برای معالجه کمردردهای مزمن است. نه تنها با استفاده از طب سوزنی شدت درد بیمار کاهش می یابد، ناتوانی های جسمی بیمار نیز که غالبا ناشی از کمردرد است رو به بهبودی گذاشته و در نتیجه کیفیت زندگی بیمار بهتر می شود."
در این برنامه تجربی که توسط دانشگاه بوخوم، در آلمان صورت گرفته بیش از یک هزار بیمار شرکت داشتند.
عده ای از این بیماران با طب سوزنی و عده ای نیز با داروها و روش های متداول، تحت درمان قرار گرفتند.
پس از 6 ماه، 47 درصد بیمارانی که با طب سوزنی معالجه می شدند، کاهش قابل ملاحظه ای در شدت درد احساس می کردند در حالی که تنها 27 درصد بیمارانی که با روش های متداول معالجه می شدند، احساس بهتری می کردند.
در این تحقیقات، قرص های ضد درد، تزریق، گرم کردن محل درد و نیز ماساژ از جمله روش های متداول درمان بود.
طب سوزنی، بر اساس یک تئوری قدیمی چینی اعمال می شود که می گوید از سوزن می توان برای آزاد کردن انرژی حیاتی بدن، استفاده کرد.
بطوریکه تخمین زده می شود قریب 85 درصد مردم، در دوره ای از زندگی خود، کمردرد را تجربه می کنند و هزینه آن برای خدمات طب رایگان بریتانیا معادل 500 میلیون پوند در سال است.

در سال گذشته در نشریه پزشکی بریتانیا (British Medical Journal) نتیجه دو رشته تحقیقات درباره کمر درد، انتشار یافته بود که هر دو نشان می داد یک دوره کوتاه طب سوزنی می تواند برای بیماران مبتلا به کمردرد، مفید واقع شود.


طب سوزنی «بهترین معالج کمردرد»

نتیجه مطالعاتی که در آلمان صورت گرفته نشان می دهد برای معالجه کمردرد، طب سوزنی موثرتر از درمان های معمول و متداول است.
درد کمر حدود نیمی از بیمارانی که در این برنامه مطالعاتی، با طب سوزنی تحت مداوا قرار گرفته بودند، برای چندین ماه بکلی از بین رفته بود، در حالی که تنها یک چهارم کسانی که با داروها و سایر روش های درمان متداول در غرب، مداوا می شدند، احساس بهبود کرده بودند.
دکتر هاینز اندرز، که در این تحقیقات شرکت داشته می گوید: "طب سوزنی یک راه حل بسیار موثر و نوید بخش برای معالجه کمردردهای مزمن است. نه تنها با استفاده از طب سوزنی شدت درد بیمار کاهش می یابد، ناتوانی های جسمی بیمار نیز که غالبا ناشی از کمردرد است رو به بهبودی گذاشته و در نتیجه کیفیت زندگی بیمار بهتر می شود."
در این برنامه تجربی که توسط دانشگاه بوخوم، در آلمان صورت گرفته بیش از یک هزار بیمار شرکت داشتند.
عده ای از این بیماران با طب سوزنی و عده ای نیز با داروها و روش های متداول، تحت درمان قرار گرفتند.
پس از 6 ماه، 47 درصد بیمارانی که با طب سوزنی معالجه می شدند، کاهش قابل ملاحظه ای در شدت درد احساس می کردند در حالی که تنها 27 درصد بیمارانی که با روش های متداول معالجه می شدند، احساس بهتری می کردند.
در این تحقیقات، قرص های ضد درد، تزریق، گرم کردن محل درد و نیز ماساژ از جمله روش های متداول درمان بود.
طب سوزنی، بر اساس یک تئوری قدیمی چینی اعمال می شود که می گوید از سوزن می توان برای آزاد کردن انرژی حیاتی بدن، استفاده کرد.
بطوریکه تخمین زده می شود قریب 85 درصد مردم، در دوره ای از زندگی خود، کمردرد را تجربه می کنند و هزینه آن برای خدمات طب رایگان بریتانیا معادل 500 میلیون پوند در سال است.

در سال گذشته در نشریه پزشکی بریتانیا (British Medical Journal) نتیجه دو رشته تحقیقات درباره کمر درد، انتشار یافته بود که هر دو نشان می داد یک دوره کوتاه طب سوزنی می تواند برای بیماران مبتلا به کمردرد، مفید واقع شود.


طب سوزنی «بهترین معالج کمردرد»

نتیجه مطالعاتی که در آلمان صورت گرفته نشان می دهد برای معالجه کمردرد، طب سوزنی موثرتر از درمان های معمول و متداول است.
درد کمر حدود نیمی از بیمارانی که در این برنامه مطالعاتی، با طب سوزنی تحت مداوا قرار گرفته بودند، برای چندین ماه بکلی از بین رفته بود، در حالی که تنها یک چهارم کسانی که با داروها و سایر روش های درمان متداول در غرب، مداوا می شدند، احساس بهبود کرده بودند.
دکتر هاینز اندرز، که در این تحقیقات شرکت داشته می گوید: "طب سوزنی یک راه حل بسیار موثر و نوید بخش برای معالجه کمردردهای مزمن است. نه تنها با استفاده از طب سوزنی شدت درد بیمار کاهش می یابد، ناتوانی های جسمی بیمار نیز که غالبا ناشی از کمردرد است رو به بهبودی گذاشته و در نتیجه کیفیت زندگی بیمار بهتر می شود."
در این برنامه تجربی که توسط دانشگاه بوخوم، در آلمان صورت گرفته بیش از یک هزار بیمار شرکت داشتند.
عده ای از این بیماران با طب سوزنی و عده ای نیز با داروها و روش های متداول، تحت درمان قرار گرفتند.
پس از 6 ماه، 47 درصد بیمارانی که با طب سوزنی معالجه می شدند، کاهش قابل ملاحظه ای در شدت درد احساس می کردند در حالی که تنها 27 درصد بیمارانی که با روش های متداول معالجه می شدند، احساس بهتری می کردند.
در این تحقیقات، قرص های ضد درد، تزریق، گرم کردن محل درد و نیز ماساژ از جمله روش های متداول درمان بود.
طب سوزنی، بر اساس یک تئوری قدیمی چینی اعمال می شود که می گوید از سوزن می توان برای آزاد کردن انرژی حیاتی بدن، استفاده کرد.
بطوریکه تخمین زده می شود قریب 85 درصد مردم، در دوره ای از زندگی خود، کمردرد را تجربه می کنند و هزینه آن برای خدمات طب رایگان بریتانیا معادل 500 میلیون پوند در سال است.

در سال گذشته در نشریه پزشکی بریتانیا (British Medical Journal) نتیجه دو رشته تحقیقات درباره کمر درد، انتشار یافته بود که هر دو نشان می داد یک دوره کوتاه طب سوزنی می تواند برای بیماران مبتلا به کمردرد، مفید واقع شود.


طب سوزنی «بهترین معالج کمردرد»

نتیجه مطالعاتی که در آلمان صورت گرفته نشان می دهد برای معالجه کمردرد، طب سوزنی موثرتر از درمان های معمول و متداول است.
درد کمر حدود نیمی از بیمارانی که در این برنامه مطالعاتی، با طب سوزنی تحت مداوا قرار گرفته بودند، برای چندین ماه بکلی از بین رفته بود، در حالی که تنها یک چهارم کسانی که با داروها و سایر روش های درمان متداول در غرب، مداوا می شدند، احساس بهبود کرده بودند.
دکتر هاینز اندرز، که در این تحقیقات شرکت داشته می گوید: "طب سوزنی یک راه حل بسیار موثر و نوید بخش برای معالجه کمردردهای مزمن است. نه تنها با استفاده از طب سوزنی شدت درد بیمار کاهش می یابد، ناتوانی های جسمی بیمار نیز که غالبا ناشی از کمردرد است رو به بهبودی گذاشته و در نتیجه کیفیت زندگی بیمار بهتر می شود."
در این برنامه تجربی که توسط دانشگاه بوخوم، در آلمان صورت گرفته بیش از یک هزار بیمار شرکت داشتند.
عده ای از این بیماران با طب سوزنی و عده ای نیز با داروها و روش های متداول، تحت درمان قرار گرفتند.
پس از 6 ماه، 47 درصد بیمارانی که با طب سوزنی معالجه می شدند، کاهش قابل ملاحظه ای در شدت درد احساس می کردند در حالی که تنها 27 درصد بیمارانی که با روش های متداول معالجه می شدند، احساس بهتری می کردند.
در این تحقیقات، قرص های ضد درد، تزریق، گرم کردن محل درد و نیز ماساژ از جمله روش های متداول درمان بود.
طب سوزنی، بر اساس یک تئوری قدیمی چینی اعمال می شود که می گوید از سوزن می توان برای آزاد کردن انرژی حیاتی بدن، استفاده کرد.
بطوریکه تخمین زده می شود قریب 85 درصد مردم، در دوره ای از زندگی خود، کمردرد را تجربه می کنند و هزینه آن برای خدمات طب رایگان بریتانیا معادل 500 میلیون پوند در سال است.

در سال گذشته در نشریه پزشکی بریتانیا (British Medical Journal) نتیجه دو رشته تحقیقات درباره کمر درد، انتشار یافته بود که هر دو نشان می داد یک دوره کوتاه طب سوزنی می تواند برای بیماران مبتلا به کمردرد، مفید واقع شود.

برچسب‌ها: متخصص ارتوپدي, متخصص طب فيزيكي وتوابخشي استخوان وعضلات, متخصص فيزيوتراپي, متخصص مغز واعصاب وستون فقرات, متخصص روماتيسم ومفاصل, درمان كمردرد


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  جمعه بیستم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي 

پانزدهمين كنگره طب فيزيكي وتوانبخشي ايران


پانزدهمين كنگره طب فيزيكي وتوانبخشي ايران


پانزدهمين كنگره طب فيزيكي وتوانبخشي ايران23الي 25 آذر 1390

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

انجمن طب فيزيكي وتوانبخشي

جهت اطلاعات بيشتر به سايت انجمن طب فيزيكي وتوانبخشي ايران

مراجعه فرماييد.


برچسب‌ها: متخصص ارتوپدي, متخصص طب فيزيكي وتوابخشي استخوان وعضلات, متخصص فيزيوتراپي, متخصص مغز واعصاب وستون فقرات, انجمن طب فيزيكي وتوانبخشي ايران


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  شنبه هفتم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي 

پانزدهمين كنگره طب فيزيكي وتوانبخشي ايران


پانزدهمين كنگره طب فيزيكي وتوانبخشي ايران


پانزدهمين كنگره طب فيزيكي وتوانبخشي ايران23الي 25 آذر 1390

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي