دكتر دقاق زاده-متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي

طب فيزيكي و توانبخشي -عضلات،استخوان،مفاصل، ديسك وستون فقرات ،ورزش درماني،طب سوزني،فيزيوتراپي ،درد

نخاع و آسیب های نخاعی


طناب نخاعی استوانه ای از بافت عصبی كه ضخامت آن تقریباً به اندازه انگشت كوچك است و 38 تا 45 سانتی متر طول دارد. این طناب از سوراخ جمجمه شروع می شود به طوری كه از بالا با بصل النخاع در ارتباط است و درون كانال ستون مهره ای تا سطح قاعده بدنه الویه مهره كمری 1 L پائین كشیده شده است و در آنجا به دسته ای از رشته های عصبی به نام اعصاب دم اسبی ختم می شود. این اعصاب از مناطق كمری و خاجی ستون فقرات بیرون می آیند. طناب نخاعی از 31 قسمت تشكیل شده است كه از هر كدام یك جفت عصب خارج می شود. ضخامت این طناب در نقاط مختلف متفاوت است و در نواحی گردنی و كمری قدری ضخیم تر است. زیرا در این ناحیه عصب بزرگی برای نواحی دست و پا از نخاع خارج می شود. این دو ناحیه را برجستگی های گردنی و كمری نخاع می گویند.

اعمال طناب نخاعی

1 – رابط میان مغز و اعصابی است كه به بخش های طرفی تنه و دست و پا می روند.

2 – مركز مهم اعمال رفلكسی است .

اعصاب نخاعی شامل : 8 جفت گردنی ، 12 جفت توراسیك ( سینه ای )، 5 جفت عصب كمری ، 5 جفت خاجی ، 1 جفت دنبالچه ای

معلول ضایعه نخاعی

به فردی اطلاق می شود كه به هر علتی اعم از تروما یا ضربه، بیماری های مادرزادی، بیمارهای عفونی، تومور مغزی یا سرطان، بیماری های مغزی و عروقی و یا حتی مراحل پیشرفته ضایعات دیسكوپاتثی، نخاع از زیر منطقه بصل النخاع تا ناحیه انتهای شبكه دم اسبی كه توسط ستون فقرات محافظت می شوند دچار آسیب شده و مقدار ضایعه آن از قسمتی تا قطع كامل و یا له شدگی و تغییرات استحاله ای باشد كه نتیجه آن ایجاد عوارض حركتی و حسی و یا اتونومیك یك یا چند اندام و تنه است.

ضایعات طناب نخاعی و ریشه های آن

1 – كنكشن CONCUSSION كه باعث ایجاد علائم عصبی خفیفی شده و پس از چند ساعت بهبود می یابند.

2 – كوفتگی نخاع : CONTUSION كه منجر به ادم و خونریزی سطحی طناب نخاعی می شود.

3 – فشردگی نخاع : COMPRESSION كه با ادم وایسكمی شدید همراه بوده و منجر به نكروز می شود. این ضایعه ممكن است دائمی باشد و یا این كه پس از مدتی به آهستگی تخفیف یابد.

4 – قطع كامل نخاع : كه منجر به از بین رفتن كلیه اعمال فیزیولوژیكی نخاع در زیر محل ضایعه به طور دائمی می شود. این ضایعه در اثر زخم شدن به عقب؛ چرخیدن و فشردگی نخاع ایجاد می شود.

اتیولوژی آسیب های نخاعی

1 – عوامل با منشاء خارجی : ضربات شدید و ناگهانی ، تصادف رانندگی ، سقوط از بلندی ، صدمات زمان تولد، صدمات ناشی از گلوله ، صدمات ناشی از ورزش

2 – عوامل با منشاء داخلی : تومورهای مغزی و نخاعی ، عفونت ها ؛ میلیت ، اختلالات عروقی ، تغییرات دژنراتیو( تخریب دیسك) ، ادم ، هماتوم و پارگی دیسك ،مولییپل اسكلزوزیس ، اختلالات مایعات نخاعی ، التهاب سلول های نخاعی

عوارض آسیب های نخاعی

1 – سیستم تنفس: صدمه و آسیب به مهره های گردنی یا شكستگی بالای 4 C مشكلات خاصی را در عمل تنفس به وجود آورده و باعث توقف كامل تنفس می شود صدمه زیر 4C در صورت فعال بودن عصب فرنیك باعث تنفس دیافراگماتیك خواهد شد.2 – سیستم قلبی و عروقی : هرگونه قطع عرضی در طناب نخاعی بالاتر از سطح T5 ا ثر اعصاب سمپاتیك را بر سیستم قلبی و عروقی از بین می برد و باعث مشكلات فوری شامل برایكاردیهیپوتانسیون و كاهش برون ده قلبی می شود.3 – سیستم ادراری: رتانسیون ادراری یك علامت شایع در صدمات حاد نخاعی و شوك نخاعی است. مثانه با توجه به فقدان اثر مهاری مغز بسیار تحریك پذیر می شود در نتیجه مكرراً مقدار كمی ادرار دفع خواهد كرد كه دفع مثانه به طور كامل صورت نگرفته و این امر منجر به اتساع مثانه و احتباس ادرار و بروز عفونت و سنگ های ادراری می شود.4 – سیستم معده ای – روده ای: چنانچه طناب نخاعی بالاتر از 5 T و به طور عرضی قطع شود فقدان عصب رسانی سمپاتیك ممكن است كه منجر به ایجاد اتساع ایلئوس و معده شود.

مشكلات دفعی ؛ سختی و احتباس مدفوع نیز ایجاد می شود.

5)شوك نخاعی و هیپورفلكس خود به خودی: شامل انبساط مثانه (در اثر استاز ادراری) و انبساط روده و زخم فشاری

6)هایپرورفكسی معمولاً در ضایعات نخاعی بالای سطح 6 T به وجود می آید. اگر یك محرك شدید احشایی و یا یك محرك دائمی روی استخوان های زیر ناحیه ضایعه وجود داشته باشد و یا مثانه این بیماران تحت كشش بیش از حد قرار گیرد. علائم آن عبارت اند از سردرد؛ عرق نواحی بالای سطح ضایعن؛ گرفتگی بینی؛ تیره شدن بینایی؛ فشارخون؛ تندی و یا كندی ضربان قلب؛ كشش بیش از اندازه مثانه در این بیماران به علل زیر حادث می شود :

الف ) گرفتگی سوند تخلیه كننده

ب ) پر شدن كیسه ادرار

ج ) غلط بسته شدن سوند

د) عمل تعویض سوند

هـ ) اتساع بیش از حد مثانه

و) افزایش گاز در روده ها و افزایش و تجمع مدفوع و یا هر نوع تحریك روی ركتوم 

ز) تحریكات پوستی مثل سوختگی – كه جت جلوگیری از آن بایستی عوامل ایجاد كننده را حتی الامكان برطرف نمود.

(7هایپروترمیا :HYPERTHERMIA

ممكن است دمای بدن این بیماران تحت تأثیر محیط گرم؛ افزایش یابد كه باعث علائم زیر می گردد:

الف ) پوست گرم؛ قرمز و خشك

ب ) احساس ضعف

ج) سرگیجه

د) اختلال بینایی

هـ) سردرد

و) تهوع

ز) دمای بالا

ج ) نبض نامنظم و ضعیف

جهت كاهش هایپروترمیا و تنظیم دمای بدن بیمار بایستی از روش های زیر استفاده نمود

بیمار به طور خودكار مدت زمانی را كه می تواند در یك محیط گرم باقی بماند را به دست آورد. از مایعات استفاده كند. از لباس های نازك نخی و سبك استفاده كند. جهت جلوگیری از آفتاب زدگی از كلاه استفاده كند. از اسپری خنك كننده استفاده نماید. اطراف بیمار جریان هوا برقرار باشد و اگر دمای بدن بیمار از 40 سانتی گراد بیشتر شد به پزشك مراجعه كند.

8 – هیپروترمیا HYPOTHERMIAهمچنین وقتی كه یك بیمار نخاعی در محیط سرد به مدت طولانی قرار گیرد علائم زیر به وجود می آید:

الف ) پوست سرد

ب ) لرز

ج ) كاهش دمای بدن

د) كاهش فشارخون ؛ نبض و تنفس

هـ( پریشانی كه بایستی برای رفع آن از لباس گرم استفاده نمود و بیمار از محیط سرد خارج شود و اندام های او را با حوله های گرم پوشاند.

9)از آنجا که این بیماران اكثراً در وضعیت درازكش قرار دارند هنگام تغییر وضعیت و قرار گرفتن در حالت نشسته و یا ایستاده به علت تجمع خون در اندام های تحتانی و محوطه شكم دچار كاهش ناگهانی فشارخون همراه با 

سرگیجه  می شوند كه با استفاده از جوراب كشی در ناحیه اندام های تحتانی و شكم بند در ناحیه شكم و همچنین تغییر وضعیت بیمار به صورت تدریجی می توان از آن جلوگیری نمود. اگر در روی ویلچر بیمار دچار این حالت شد با افقی نمودن ویلچر می توان از كاهش فشارخون جلوگیری نمود و پس از بهبود حالت بیمار به تدریج به وضعیت اولیه برگرداند. البته كاهش فشارخون می تواند به علت كاهش دفع ادرار نیز باشد كه پس از دفع ادرار بهبود می یابد

10)تجمع مایع داخل كانال نخاعی به علت تغییرات نرولوژیكی در 5 تا 10% بیماران نخاعی به وجود می آید كه ممكن است از چند ماه تا چند سال بعد از ضایعه به وقوع بپیوندد علائم آن بشرح زیر است: كاهش ناگهانی درد و یا حس بیمار و یا افزایش ناگهانی و زیاد درد – افزایش عرق و تعریق غیر طبیعی – اتونومیك دیسرفلكس.

همچنین در بیماران ضایعه نخاعی سطوح 4 T به بالا به علت فلج عضلات بین دنده ای بیمار؛ فعالیت های تنفسی كاهش یافته و به علت كم شدن و یا از بین رفتن رفلكس سرفه و بازدم قوی زمینه مناسبی جهت ایجاد بیماری های ریوی مثل پنومونی ؛ آتكلتازی و غیره ؛ فراهم می گردد كه CHEST PT و آموزش های لازم تنفسی برای جلوگیری از عوارض ریوی اهمیت فراوانی دارد.

 

منبع: تبیان
برچسب‌ها: نخاع, آسیب های نخاعی, قطع نخاع, علل آسیب نخاعی, درمان آسیب های نخاعی


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۲ساعت   توسط دکتر عباس دقاق زاده  | 

وقتی کانال نخاع تنگ می‌شود؟؟؟

باریک شدن کانال نخاعی (Spinal Stenosis) که باعث فشار بر عصب نخاع می گردد را تنگی کانال نخاع نامند. تنگی کانال نخاع بیشتر در قسمت گردن و کمر رخ می دهد.

علل تنگی کانال نخاع

- تنگی کانال نخاعی معمولا در افراد مسن رخ می دهد و دیسک ها، خشک و متورم می شوند.

- آرتریت یا ورم مفاصل نخاع

- بیماری های استخوانی مانند: بیماری پاژه استخوان (Paget’s disease) و آکندروپلازی ( Achondroplasia).

بیماری‌ پاژه‌ استخوان باعث تخریب‌ استخوانی‌ و بازسازی‌ استخوان‌ بیش‌ از حدطبیعی‌ می شود. استخوان‌ بازسازی‌ شده‌ شکننده‌ وضعیف‌ است‌.

آکندروپلازی نوعی کوتاه قدی مادرزادی و ژنتیکی است که مشخصه آن کوتاه بودن طول اندام ها است و به عنوان یکی از علل اصلی بیماری کوتولگی به شمار می آید.

- رشد ناقص ستون فقرات که از بدو تولد وجود داشته است (نقص مادرزادی)

- فتق دیسک و یا لغزش دیسک کمر

- آسیبی که باعث تغییر موقعیت و شکستگی، یک یا چند مهره از ستون فقرات می شود وبر ریشه های عصبی و یا کانال نخاعی فشار وارد کند.

- تومور در ستون فقرات

 علائم تنگی کانال نخاع

- بی حسی، گرفتگی عضلات و یا درد کمر، باسن، ران و ساق پا، گردن، شانه و یا بازو.

- ضعف قسمتی از پاها و یا دست ها

علائم بیماری هنگامی که می ایستید و یا راه می روید، بدتر می شوند و موقعی که می نشینید و یا به جلو خم می شوید، کم و یا محو می شوند

- بیشتر افراد مبتلا به تنگی نخاع، قادر نیستند برای مدت زمان طولانی راه بروند.

- بیماران ممکن است قادر به دوچرخه سواری همراه با درد کمی باشند.

 علائم جدی تر عبارتست از:

- عدم تعادل در هنگام راه رفتن و یا به سختی راه رفتن

- داشتن مشکل در کنترل ادرار و یا اجابت مزاج

 راه های تشخیص تنگی کانال نخاع

- پزشک معاینه بدنی انجام می دهد و محل درد و اثر درد بر حرکات فرد را بررسی می کند.

- در حالی که راه می روید، پزشک از شما می خواهد که با پنجه پا و سپس با پاشنه پا راه بروید و نوع راه رفتن شما را بررسی می کند.

- پزشک از شما می خواهد به جلو، عقب و طرفین خم شوید.

- در حالی که دراز کشیده اید، پاهای خود را بالا ببرید. اگر شما در حین انجام این کار، دردتان بیشتر شد و پاهایان بی حس و یا سوزن سوزن شد، شما مبتلا به سیاتیک هستید.

- پزشک، پاهای شما را در وضعیت های مختلف حرکت می دهد و در تمام این موقعیت ها، توانایی حرکت شما را بررسی می کند.

- برای بررسی عملکرد عصب، پزشک از یک چکش پلاستیکی برای عکس العمل عصبی استفاده می کند.

- پزشک، پاها را با پنبه و یا پر لمس می کند و می بیند که در کدام مناطق و با چه چیزی درد را احساس می کنید. 

آزمایشات مغز و اعصاب را برای تشخیص ضعف و کاهش حس در پاها به کار می برند و شامل: الکترومیوگرافی ، MRI و عکسبرداری از نخاع

درمان خانگی تنگی کانال نخاع

هنگامی که درد کمر از بین نرفت و یا در زمان های مختلف بدتر شد، کمردرد خود را در خانه درمان کنید و از تکرار حملات درد جلوگیری نمایید تا از عمل جراحی کمر اجتناب کنید.

- کمپرس سرد و گرم ممکن است در کاهش درد کمک کنند.

- انواع مختلفی از داروهای مسکن نیز کمک به تسکین درد و التهاب می کنند، از قبیل: ایبوپروفن، ادویل، ناپروکسن.

- استفاده از عصا و یا واکر

درمان پزشکی تنگی کانال نخاع

- پزشک ممکن است شما را به فیزیوتراپیست ارجاع دهد. فیزیوتراپیست، با انجام تمرینات کششی، درد شما را کاهش می دهد. فیزیوتراپیست به شما نشان می دهد که چه نوع ورزش هایی برای تقویت عضلات گردن مفید است.

- گفتار درمانی نیز برای کاهش درد کمر مفید است.

- جراحی : اگر درمان های دیگر موثر نبود، برای کاهش فشار بر عصب و یا کانال نخاع، جراحی انجام می شود.

 روند بیماری تنگی کانال نخاع

بسیاری از افراد دچار تنگی کانال نخاع، قادر به فعالیت بدنی می باشند، ولی آنها باید تغییراتی را در فعالیت ها و کار خود اعمال کنند.

گاهی جراحی نخاع باعث از بین رفتن قسمتی و یا تمام علائم بیماری می گردد

افرادی که قبل از عمل جراحی، پشت درد داشتند، ممکن است بعد از این عمل نیز هنوز پشت درد داشته باشند.

مشکلات ستون فقرات بعد از عمل جراحی، هنوز وجود دارد.

هنگامی که نخاع حرکت می کند، مناطق بالا و پایین کانال نخاع دچار فشار می باشند.

 عوارض تنگی کانال نخاع

- بی حسی پاها که باعث آسیب آنها می شود.

- تغییرات جسمی ایجاد شده توسط فشار وارده بر عصب نخاع ممکن است دائمی باشد و حتی اگر فشار از بین برود، تغییرات ایجاد شده باقی می مانند.

 

منبع: تبیان


برچسب‌ها: کانال نخاعی, تنگی کانال نخاعی, درمان تنگی کانال نخاعی, کمر درد, درمان کمر درد


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۲ساعت   توسط دکتر عباس دقاق زاده  | 

درمان تنگی کانال نخاع بدون جراحی

 

 
 
 
کانال نخاع فضایی است در داخل ستون فقرات که در داخل آن نخاع قرار گرفته است. این کانال از کنار هم قرار گرفتن سوراخی که در وسط مهره ها است ایجاد میشود. این کانال از داخل توسط غشائ محکمی بنام لیگامان زرد حمایت میشود.
 
 
تنگی کانال نخاع چیست؟
 
تنگی کانالنخاع (spinal canal stenosis) یک 
 
 
وضعیت غیر طبیعی است که میتواند در هر قسمتی از کانال نخاعی اتفاق بیفتد. وقوع این حالت در قسمت کمر بیشتر از سایر قسمتهای ستون فقرات میباشد. کوچک شدن این فضا سبب فشار روی نخاع در داخل کانال شده و علائم این بیماری ایجاد میشود.
 
 
علت تنگ شدن کانال نخاع چیست؟
 
 
 
۱. ضخیم شدن لیگامانهای داخل کانال
 
۲. برجسته شدن یا بیرون زدگی دیسکها به داخل کانال
 
۳. ایجاد خارهای استخوانی در داخل کانال
 
 
۵. تغییر در مفاصل کنار مهرهای (مفاصل فاست)
 
 
 
آیا این بیماری زمینه ارثی دارد؟
 
در بعضی بیماران فضای داخل کانال بصورت مادرزادی تنگ تر از حالت عادی است این افراد بیشتر از بقیه
 در معرض ایجاد علائم تنگی کانال نخاعی میباشند.
 
بیمارانی که دچار لغزندگی یا انحراف ستون فقرات هستند بیشتر از بقیه در معرض خطر ایجاد تنگی کانال هستند.
 
 

 

منبع : دانشجو

برچسب‌ها: تنگی کانال نخاع, درمان تنگی کانال نخاع, علت تنگی کانال نخاع, درمان تنگی کانال نخاع بدون جراحی, متخصص ستون فقرات


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي  | 

تنگی کانال نخاعی

یکی از علل شایع کمردرد تنگی کانال نخاعی است. تنگی کانال نخاعی بیماری افراد میانسال و مسن است.

میدانیم که نخاع در درون کانال استخوانی قرار دارد که از پشت سر هم قرار گرفتن مهره ها تشکیل شده است. اگر به دلایلی این کانال تنگ شود فضای مورد نیاز نخاع کم شده و به آن فشار وارد میشود.

این فشار همچنین به اعصابی که از نخاع خارج شده و به اندام تحتانی میرود وارد گشته که موجب بروز علائم بیماری میشود.

کانال نخاعی در هر قسمتی از مسیر خود میتواند تنگ شود. این تنگی در ستون فقرات گردنی و یا کمری علائم متفاوتی دارد.


تنگی کانال نخاعی کمری چگونه ایجاد میشود

تنگ شدن کانال نخاع به علت رشد استخوان و بافت های دیگر به داخل این کانال است و این رشد بافت های اضافی جزئی از روند پیری و مسن شدن است. در حقیقت این بیماری معمولاً در افراد بالای 60-50 سال دیده میشود.

در مرد و زن شیوع یکسانی دارد ولی معمولاً در خانم ها با علائم بیشتری بروز کرده و بیشتر نیاز به درمان پیدا میکند.

 شروع این بیماری با پیر شدن دیسک بین مهره ای است. با افزایش سن، دیسک بین مهره ای محتوای آب خود را از دست داده و چروکیده و کوچک میشود. کاهش ارتفاع دیسک موجب میشود مهره ها به یکدیگر نزدیک تر شوند و این نزدیک شدن مهره ها دو مشکل را ایجاد میکند.

یکی اینکه سوراخ یا دهانه ای که بین دو مهره مجاور هم و در دو طرف آنها قرار دارد تنگ میشود. این دهانه ها محل خروج ریشه های عصبی از نخاع هستند. پس به این اعصاب فشار وارد میشود. مشکل دیگر اینست که با نزدیکتر شدن مهره ها به هم فشار بیشتری به مفاصل بین مهره ها وارد میشود که آنهم به نوبه خود موجب آرتروز و سائیدگی مفصل میشود.199 1

کانال نخاعی طبیعی  


199 2

کانال نخاعی تنگ شده


 هر مفصلی که سائیده میشود شروع به ساختن استخوان های اضافه در اطراف خود میکند. همچنین لیگامان های اطراف مفصل هم کلفت تر میشوند.

مفاصل بین مهره ای هم همین کار را میکنند. این استخوان های اضافی و لیگامان های کلفت شده هم دهانه بین مهره ای و هم کانال نخاع را تنگ تر میکند.

مجموعه این عوامل موجب افزایش فشار بر روی ریشه های عصبی میشوند که در حال خروج از نخاع هستند. در بعضی افراد کانال نخاعی بصورت مادرزادی تنگ است.

این وضعیت در مردان بیشتر دیده میشود و علائم آن معمولاً در سنین 50-30 سالگی بروز میکند.


منبع : ایران ارتوپدبرچسب‌ها: تنگی کانال نخاعی, دیسک بین مهره ای, درمان تنگی کانال نخاعی, علل کمردرد


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي  | 

تنگى ستون مهره ها وتنگي كانال نخاعي

تنگى ستون مهره ها وتنگي كانال نخاعي

يک کانال مهره‌هاى تنگ شده باعث درد پشت و پاها به‌طور دو طرفه در هنگام راه رفتن يا ايستادن مى‌شود که با نشستن تسکين مى‌يابد. برخلاف کلوديکاسيون عروقي، نشانه‌ها به‌دنبال ايستادن بدون راه رفتن بروز مى‌کند. برخلاف بيمارى ديسک لومبار، سمپتوم‌ها با نشستن تخفيف مى‌يابند. نقص‌هاى فوکال نورولوژيک شايع است؛ نقص‌هاى شديد نورولوژيک (پاراليز، عدم توانائى در نگهدارى ادرار يا مدفوع) نادر است. تنگى در اثر عوامل اکتسابى (۷۵%)، مادرزادي، يا مخلوط اکتسابى / مادرزادى به‌وجود مى‌آيد. در بيمارى خفيف درمان سمپتوماتيک (علامتي) کافى است، جراحى وقتى انديکاسيون دارد که درد با فعاليت‌هاى زندگى روزمره تداخل کند يا علائم فوکال نورولوژيک به‌وجود آمده باشد. جراحى در۶۵-%۸۰ موارد موفقيت‌آميز است، در ۲۵% موارد تنگى راجعه در عرض ۵ سال ايجاد مى‌شود.   تروما
تروما عبارت کشيدگى يا رگ‌به‌رگ شدن کمر براى توصيف صدمات مينور و خود محدود شونده همراه با LBP به‌کار مى‌رود. شکستگى‌هاى مهره‌ها در اثر تروما منجر به گوه‌اى شکل شدن يا کمپرسيون جسم مهره مى‌شود، ممکن است شکستگى‌هاى انفجارى عناصر قدامى و خلفى مهره‌ها را درگير نمايد. در شکستگى‌هاى مهره‌ها آسيب نورولوژيک شايع است. با درمان زودرس نتايج بهترى حاصل مى‌آيد. شايع‌ترين علت شکستگى غير تروماتيک استئوپروز است. علل ديگر شامل استئومالاسي، هيپرپاراتيروئيدي، هيپرتيروئيدي، ميلوم مولتيپل، يا کارسينوم متاستاتيک مى‌باشد. استفاده از گلوکوکورتيکوئيدها جسم مهره را مستعد شکستگى مى‌کند. قرائن باليني، يافته‌هاى معاينه و گرافى‌هاى مهره تشخيص را ممکن مى‌سازند.

   اسپونديلوليستزيس
لغزش قسمت قدامى مهره‌ها به‌ سمت جلو و به جا گذاشتن عناصر خلفى در پشت؛ سطوح L5-L4 بيشتر از سطوح S1-L5 مبتلا مى‌شوند؛ مى‌تواند LBP يا راديکولوپاتى / يا سندرم کودااکوئينا به‌وجود آورد.

   استئوآرتريت
درد پشت که در اثر حرکات مهره‌ها به‌وجود مى‌آيد. با افزايش سن تشديد مى‌يابد. يافته‌هاى راديولوژيک با شدت درد ارتباطى ندارند. سندرم فاست - وجود علائم و نشانه‌هاى راديکولر، تحت فشار قرار گرفتن ريشه عصب به‌وسيله هيپرتروفى يک طرفه فاست. فورامينوتوميو فاستکتومى - موجب تسکين بلندمدت درد در ۸۰ تا ۹۰% موارد مى‌شود. از بين رفتن ارتفاع ديسک بين‌مهره‌اى موجب کاهش ابعاد عمودى فورامن بين‌مهره‌اى مى‌شود، پديکول پائين‌رونده ريشه عصبى موجود را تحت فشار قرار مى‌دهد.

   متاستازهاى مهره‌اى
درد پشت شايع‌ترين نشانه نورولوژيک در بيماران مبتلا به کانسر سيستميک مى‌باشد. کارسينوم متاستاتيک، ميلوم مولتيپل و لنفوم غالباً مهره‌ها را گرفتار مى‌نمايند. LBP ممکن است سمپتوم يک کانسر باشد، به‌طور تيپيک درد با استراحت تسکين نمى‌يابد. MRI يا CT - ميلوگرافى متاستاز جسم مهره‌ها را نشان مى‌دهد، فضاى ديسک درگير نيست.

   استئوميليت مهره‌ها
LBP با استراحت تسکين نمى‌يابد؛ تندنس فوکال مهره‌ها، افزايش ESR. منبع اوليه عفونت (ريه، مجراى ادرارى يا پوست) در ۴۰% موارد يافت مى‌شود. گونه‌هاى استافيلوکوک شايع‌ترين هستند. تخريب جسم مهره و فضاى ديسک شايع است. آبسه اپيدورال مهره‌هاى لومبار به‌صورت درد پشت و تب خود را نشان مى‌دهد. معاينه ممکن است طبيعى باشد يا يافته‌هاى راديوکلار يا سندرم کودا اکوئينا نشان دهد. MRI ميزان گسترش آبسه را بهتر نشان مى‌دهد.

   آراکنوئيديت لومبار
ممکن است به‌دنبال پاسخ التهابى به صدمه بافتى موضعى در داخل فضاى ساب‌آراکنوئيد به‌وجود آيد. فيبروز ريشه‌هاى اعصاب را در بر مى‌گيرد که به‌وسيله MRI بهتر ديده مى‌شود. درمان رضايت‌بخش نيست.

   اختلال ايمنى
اسپونديليت آنکيلوزان، آرتريت روماتوئيد، سندرم رايتر، آريتريت پسورياتيک، و بيمارى مزمن التهابى روده. اسپونديليت انکيلوزان - به‌طور تيپيک مردان کمتر از ۴۰ سال با پشت درد شبانه مراجعه مى‌کنند، درد با استراحت تسکين نمى‌يابد ولى با ورزش بهتر مى‌شود.

   استئوپروز
از دست رفتن ماده استخوانى در اثر هيپرپاراتيروئيدي، استفاده مزمن از استروئيدها، بى‌حرکتى و ساير اختلالات پزشکي. ممکن است تنها تظاهر بيمارى LBP باشد که با حرکت بدتر مى‌شود.

   بيمارى‌هاى احشائى
(جدول علل ويسرال کمردرد) لگن درد را به ناحيه ساکرال، قسمت تحتانى شکم به ناحيه لومبار و قسمت فوقانى شکم به ناحيه تحتانى توراسيک يا ناحيه فوقانى لومبار ارجاع مى‌دهد. علائم لوکال وجود ندارد؛ حرکات طبيعى مهره‌ها بدون درد است. تا ۲۰% بيماران مبتلا به پارگى آنوريسم آئورت شکمى به LBP مجزا مبتلا هستند.

   علل ويسرال کمردرد

معده (ديواره خلفي) - کيسه صفرا - سنگ کيسه صفرا


پانکراس - تومور، کيست، پانکراتيت


رتوپريتونئال - خونريزي، تومور، پيلونفريت


واسکولار - آنوريسم آئورت شکمي، ترومبوز شريان کليوى و وريد


کولون - کوليت، ديورتيکوليت، نئوپلاسم


ليگامان‌هاى يوتروساکرال - اندومتريوز، کارسينوما


بد قرار گرفتن رحم


درد قاعدگى


ارتشاح نئوپلاستيک اعصاب


نوروز رادياسيون تومورها / اعصاب


پروستات - کارسينوم، پروستاتيت


کليه - سنگ کليه، بيمارى التهابي، نئوپلاسم، عفونت


   بيمارى‌هاى ديگر
LBP مزمن بدون هيچ علت مشخص، اختلالات رواني، اعتياد به مواد مخدر ممکن است همراه آن وجود داشته باشد.
منبع:مجله الكترونيكي ويستا


آدرس مطب دكتر دقاق زاده در تهران و اراك:

1: اراكــــــــــ: ميــدان وليـعــصر-خيـابـان امـام خمـيـنـي-جنـب داروخـانـه تخـت جمشـيد-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تيموري)طبقه اول

dr daghaghzade1

+ نوشته شده در  جمعه بیستم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دكتردقاق زاده -متخصص طب فيزيكي وتوانبخشي